קופת גמל להשקעה – כל אדם וכל ילד 
בנוסף לקופת גמל רגילה מאפשרת חיסכון מס בעת פרישה. ואפשר להתחרט בדרך!
סכום הפקדה:
ח"פ או הפקדה חודשית קבועה מ 100 ש"ח ועד תקרה של 70,000 ש"ח בשנה.
חסכון המס בעת המשיכה
ככל שהמשיכה בוצעה לאחר גיל 60, חסכון מס רווחי הון של 25%. אולם אם התחרטו ומשכו במהלך השנים לא יהיה פטור ממס על רווחי ההון הנצברים. (בקופת גמל רגילה אם מבצעים שבירת החסכון לפני מועד פרישה יש מס של 35% על קרן ורווח. מאחר וניתן זיכוי מס בעת ההפקדה)
אגב, ניתן לקבל מהקופה הלוואה בגובה של עד 80% מהיתרה לתקופה של עד 7 שנים בריבית נמוכה. כלומר להפקיד מבלי להוציא כמעט מזומן.
דוגמא: הפקדה של 70,000 ש"ח בשנה למשך 15 שנים – מגיל 45 עד גיל 60.
סכום הקצבה מורכב מ 3,500 ש"ח קרן ו 4,000 ש"ח תשואה ללא כל מס! (חסכון של 1,000 ₪ מס)