מישורים לחינוך

עדכונים שוטפים בנושאי תקציב, שכר, הנחיות הרשויות, פרקטיקה וביצוע, פרשוניות ועוד.

Design

מועדי הגשה

תאריכים אחרונים לדיווחים נדרשים וקולות קוראים בתוקף

Design

תקציבים שוטפים

עדכונים מרכזיים בתקציב השוטף בהתאם למית"ר

Design

גני ילדים

תקציב ומידע על גנים בבעלויות, גנים ברשויות, מאפיינים יחודיים בתקציב

Design

יסודי

פרסומים ומידע תקציבי על מוסדות יסודיים, שיעור התקצוב, דרישות וזכויות

Sliders

על יסודי

פרסומים ומידע תקציבי בחטיבה העליונה, עוז לתמורה

Design

חינוך מיוחד

עדכונים ומידע תקציבי במוסדות לחינוך מיוחד

Design

הכשרת עו"ה

מידע ועדכונים סמינרים ומכללות להכשרת עובדי הוראה

Design

תשלומי הורים

שכר לימוד ותשלומי הורים במוסדות חינוך, גביה מותרת, גביה אסורה ומה שביניהם