1203, 2024

פינת מעונות יום – תקצוב שכר המטפלות מעונות יום, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

ועדת המחירים ל"קביעת תעריפי מעונות היום" התכנסה וקבעה את מסקנותיה במהלך שנת 2022. בדוח הסופי התייחסה  הוועדה לאופן תקצוב שכר המטפלת, והבהירה כי התקציב שנכלל במסגרת תעריף המעון הינו בהתאם לגובה תקצוב סייעת בגן ילדים [...]

1203, 2024

אופק חדש ועוז לתמורה – והפעם על היקפי משרה תקינים, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

בדוח חישוב פרופיל, יתכנו פערים בין היקף משרה במוסד לבין היקף משרה לחישוב. תשומת לבכם לעניין כי  דיוק והכרה בכלל השעות משפיע גם על חישוב הפרופיל של המוסד וכן על ניצול השעות. מתי זה קורה? [...]

1202, 2024

נוהל תקצוב / ביקורת איתנות פיננסית תשפ"ה

יום שני, 12 פברואר , 2024|0 Comments

נוהל תקצוב הוא מעין ביקורת עומק מהירה. תוצאות הבקרה ישליכו על קבלת רישיון למוסד לשנת הלימודים תשפ"ה. הבדיקה נועדה לוודא איתנות פיננסית של העמותה, ניצול תקין של התקצוב ותשלום הפרשות סוציאליות לעובדים. משרד החינוך מבצע [...]

1201, 2024

מעונות היום בפיקוח משרד החינוך, עדכונים ינואר 2024

יום שישי, 12 ינואר , 2024|0 Comments

הדרכות מעונות יום התקבל ברשויות החודש השלמה ל 70% תשפ"ג ומקדמות שליש שנה תשפ"ד. מעונות נוספים שלא נכללו ברשימה הקודמת קבלו אישור לפעילות הדרכה  (היו ללא רשיון במועד החיתוך). - מעונות יום - משרת מנהל יחידת [...]

1201, 2024

אופק חדש – עדכונים, ינואר 2024

יום שישי, 12 ינואר , 2024|0 Comments

מוסד המעסיק עובד הוראה המועסק במספר מוסדות יגלה כי העובד זכאי ל"השלמת" שעות פרטני ושהיה. ההשלמה יכולה להיות גם שלילית! קיזוז שעות. ומדוע? מספר שעות שהיה ופרטני אינו נקבע באופן יחסי וקבוע – אלא בהתאם למדרג בעקר כדי [...]

2106, 2023

קול קורא להפעלת הגנים ובתי הספר של החופש הגדול – תמצית העדכונים

יום רביעי, 21 יוני , 2023|0 Comments

משרד החינוך פרסם קול קורא להפעלת "הגנים ובתי הספר של החופש הגדול". להלן תמצית העדכונים לשנת תשפ"ג לעומת שנה קודמת (מצ"ב החוזר המלא) 1. זכאות סייעת אישית - תלמידים עם זכאות לסל אישי, בגן/בכיתה לחינוך רגיל, המקבלים תמיכה [...]

1101, 2023

בית ספר יסודי וגנים – עדכון שכר עובדי ההוראה – בשורה, אך לא מושלמת…

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

שכר עובדי ההוראה מתעדכן ב 1,000 ₪ לעובד ברפורמת אופק חדש וכ 500 ₪ לעובד בעולם ישן. מוסדות המבצעים שעות הוראה ללא תקצוב – מוכש"ר, תל"ן ושעות עודפות –נותרו ללא כיסוי תקציבי. דוגמא: גרעון שנתי [...]

1101, 2023

גני ילדים – שעות שילוב

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

בכמה שעות שילוב מתוקצב גן ילדים? האם השעות הללו הן פרטניות לתלמיד ספציפי או לפי בחירת המוסד? מה התקציב של שעות שילוב ומה העלות שלהם? תקציב שעות השילוב מורכב משעות דיפרנציאליות וסטטיסטיות. דיפרנציאליות – כשמן. [...]

1207, 2022

עדכונים בנושא שכר וסייעות, יולי 2022

יום שלישי, 12 יולי , 2022|0 Comments

ניכוי שכר בגין שביתה במוסדות חינוך יש להפחית לעובדים שכר בגין שעות השביתה לפי ערך השעה שלהם (כולל שעות שהיה ופרטני) המשרד אמור לקזז תקציב חלק יחסי. בעבר, בשביתות קודמות (בעיקר בעל יסודי) הייתה אפשרות [...]

2106, 2022

עדכוני תקצוב ובקרה שכר סייעות

יום שלישי, 21 יוני , 2022|0 Comments

1. מענק קייטנות פסח לסייעות חנ"מ התקבלה מקדמה 60% על חשבון המענק, ההשלמה בהתאם לדוח ביצוע בטעות לא הועבר תקציב לבעלויות. משרדנו הפנה תשומת לב משרה"ח. התקציב לבעלויות ייכנס במהלך החודש. 2. סייעת המועסקת בקייטנות [...]

1005, 2022

דמי החלפת גננת –תוספת שכר לסייעת המחליפה גננת

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

מהי זכאות עובדת המחליפה גננת ומהו מקור התקצוב לתוספות להן זכאית העובדת? גננת מילוי מקום מחליפה לגננת זכאית ל 35.9 + חלקיות קיץ 20% = 43.1 = שווה ערך ל 230 ש"ח ברוטו ליום. אלא [...]

1005, 2022

ביקורת בגני הילדים

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

בימים האחרונים חזר משרד החינוך לערוך ביקורות שטח בגני הילדים. כמוכן, קיבלו המוסדות מכתבי ביקורות בגין ביקורות שבוצעו בשנים קודמות. הנושאים המבוקרים: ⇐ אימות מצבת תלמידים כבסיס לתקצוב ולתקציב סייעת שניה – כולל בדיקת נוכחות, [...]

1003, 2022

העברת פיקוח מעונות היום למשרד החינוך – הכשרת צוות המטפלות

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

בהתאם להחלטת הממשלה על העברת הפיקוח על מעונות היום למשרד החינוך – משרד החינוך החל להיערך עם הכשרת צוות המטפלות. תאריך אחרון להגשת בקשה להכשרת מטפלות 31.3.2022 ההכשרות יכללו: קורס של 220 שעות בתחום החינוך [...]

1302, 2022

מענק יובל לגננות בגני המוכש"ר

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

מענק יובל לגננות בגני מוכש"ר מתוקצב ע"פ רשימה שמית המועברת למשרד החינוך ע"י הבעלות. לרשימה יש לצרף תלוש שכר נאמן למקור וכן אישור מעסיקים מהביטוח הלאומי. ⇐ למענק זכאיות גננות לאחר 30 שנות וותק. המענק [...]

1601, 2022

מעונות יום – שינויים צפויים בעקבות המעבר לפיקוח משרד החינוך

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

מעבר הגיל הרך לאחריות משרד החינוך מביא בעקבותיו שינויים בנהלי הפעלת מעונות היום. לכאורה חלוקת הנטל בין המדינה להורים. 1. שינוי יחס התקינה בתוך מסגרות מעונות - כל קבוצה תצומצם בילד אחד. פעוט עד גיל [...]

1411, 2021

מיגון והגיינה – המשרד דורש לראות ביצוע בפועל – איך נמנע קיזוז כספי

יום ראשון, 14 נובמבר , 2021|0 Comments

כוונת משרד החינוך לוודא כי קיימת תוספת עלות הנובעת ממשבר הקורונה, לכל הפחות בגובה התקציב שהועבר למוסד. בדיקת המשרד תעשה מול עלות שנה קודמת ו/או לעומת סכומי התקציב שהועברו עבור הקורונה ועבור ניקיון שוטף [מרכיב [...]

909, 2021

מעונות היום יועברו ממשרד הכלכלה למשרד החינוך

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

בהתאם להחלטת הממשלה, עד ינואר 2022, משרד החינוך צפוי לקחת אחריות על כל המעטפת החינוכית של המעונות ובכלל זה על הפדגוגיה כולל התייחסות לתקינה, ההכשרות של הצוות החינוכי המועסק במעונות היום, ובהתאם להחלטות נראה שגם [...]

707, 2021

המהפכה בתקציב גני חינוך מיוחד כבר כאן! מי מכם שמפעיל גן חינוך מיוחד, נדרש להתעורר.

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

משרד החינוך החל בתקצוב גני חינוך מיוחד במוכש"ר בהתאם לפרופיל פרטני של הבעלות. וזאת החל משנת תשפ"א. בשלב זה, משרד החינוך עדיין מגדיר את תקצוב הגנים כמקדמה. בהתאם לפרופיל צוות ההוראה שדווח למשרד, צפוי להתבצע [...]

706, 2021

בית ספר והגנים של החופש הגדול- תשפ"א

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

תקציב משרד החינוך להעסקת עובדי הקייטנה בגנים - הינו חלקי, מאחר ומשרד החינוך מצפה שכל סייעות הבוקר תמשכנה לעבוד בקיטנות, בתמורה לתוספת שכר סמלית בלבד. בפוסט שלהלן נציג את החסר התקציבי, אך נציג גם מספר [...]

605, 2021

תקציב ניצנים קיטנות פסח

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

תקציב קיטנות פסח מסגרות חדשות –בטעות הוגדרו סמלים שולחים כסמלים פעילים לפי קול קורא ניצנים בפסח, הוצג מתווה תקציבי לפיו התקציב ל-4 ימי פעילות למסגרות גנים ממשיכות מקורו בתקציב 11 ימי סגר שתוקצבו בינואר. מסגרות [...]

1009, 2020

תל"ן – תכנית לימודים נוספת

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

תל"ן? בתקופת הקורונה לא בבית ספרנו... אולי בלמידה מרחוק? צמצום משמעותי וצומת בקביעת תעריפי גבייה תל"ן. חובה להוזיל! הפחתה במספר השעות! אין אפשרות לגבות תעריף מלא בגין פיצול כיתה לקפסולות! תכנית לימודים נוספת הינה תוספת [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

602, 2020

בקרות שטח במוסדות החינוך

יום חמישי, 6 פברואר , 2020|0 Comments

מוסדות יסודי בקרה רב תחומית בחודש האחרון קיבלו מוסדות רבים הודעה על בקרה רב תחומית הצפויה במוסד. הבקרה הרב תחומית נועדה לכסות את כל תחומי ליבת הפעילות בבתי הספר. לנושאי הבדיקה ראה חוזר משרדנו מחודש [...]

602, 2020

מרכיב העשרה בגנים רשמיים

יום חמישי, 6 פברואר , 2020|0 Comments

האם ילד בגן מוכש”ר זכאי להעשרה פחותה שמשל חברו בגן הרשמי? בגנים רשמיים מתקבל תקציב העשרה לכיתות טרום חובה. תקציב זה לא מועבר לגני המוכש”ר. מאחר ומוסדות רבים מבקשים להבין מי זכאי ומדוע אינם נהנים [...]

611, 2019

סייעת שניה בגני הילדים

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

סייעת שניה בגני הילדים תקציב סייעת שניה קיים כבר מספר שנים, אולם עדיין בעלויות שוגות באופן הדווח ובצורה ההפעלה. על מנת לא לפספס תקציב ועל מנת לא להיות חשופים לקיזוז בעקבות ביקורת, זה הזמן להתרענן [...]

611, 2019

ביקורת שכר משרד החינוך – גל ביקורות שכר החודש, נובמבר 2019

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

בימים האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים וכ 150 מוסדות קבלו מכתבי ביקורת. ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים [...]

808, 2019

אופק חדש – החלת הרפורמה על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי. האם צפוי גם בגני הילדים?

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

רפורמת אופק חדש הוחלה על בתי ספר ח"מ במעמד מוכש"ר. כיתות ח"מ המשולבות במוסד חינוך רגיל אינן נכללות ברפורמה. ועדת החינוך של הכנסת מקדמת הכללת גני ילדים ח"מ מוכש"ר ומקיימת דיונים אינטנסיביים. בועדה מיום ה [...]

807, 2019

העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך – אסורה!

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

פורסמו הנחיות על העסקת קרובי משפחה החלים גם במוסדות מוכרים שאינם רשמיים! וישנם גם חריגים >>> לאור העובדה כי מוסדות רבים קבלו לאחרונה התרעה לפסילת ניהול תקין ואף מינוי חשב מלווה, מומלץ להקדיש תשומת לב [...]

807, 2019

לוח החופשות בחינוך החרדי

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

החודש פורסם לוח החופשות לשנת תש"פ. המשמעות היא שפעילות בימים הנחשבים לימי חופשה מזכים את צוות ההוראה בתשלום נוסף ומחייבים את המוסד באישור קייטנה או הארכת לימודים. כמידי שנה, גם השנה פורסם לוח חופשות ייעודי [...]

1106, 2019

ביקורת פתע בגני ילדים מוכש"ר – כך ערוכים לביקורת!

יום שלישי, 11 יוני , 2019|0 Comments

החודש האחרון לשנת הלימודים מנוצל לביקורות פתע. הביקורת מהותית ועשויה להשליך תקציבית על שנה מלאה. טיפים ורשמים מהשטח ו- תודה למוסדות ששיתפו... המפתח? ⇐ תדרוך הצוות. ⇐  אסמכתאות מידיות זמינות ומדויקות. תדרכו הצוות כי: ⇐  [...]

1002, 2019

קרן השתלמות לעובדי הוראה –לא פשוט בכלל…

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

מתי המעסיק חשוף לביקורת משרד החינוך ולקיזוזים? האם עובדים עלולים לתבוע את פערי הפרשות הקרן או להטיל את האחריות לבחירת התאמת הקרן על המעסיק? מה קורה כשמופרש לעובד 8.4% לקרן השתלמות רגילה? בסיכום שלפנינו נענה [...]

901, 2019

סייעת שניה בגני ילדים – ביקורות שטח

יום רביעי, 9 ינואר , 2019|0 Comments

גני ילדים שדיווחו על סיעת שניה וזכאים לתקציב – כיצד תיערכו לביקורת שטח? מה בודק המבקר? - העסקה בפועל של הסייעת השניה, והצלבה מול הדיווח - מספר הילדים בגן תואם לדיווח. (כאשר ילדים חסרים בגין [...]

611, 2018

מעונות יום – מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט – 2019

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

בהתאם להסכמות שהושגו עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ט מפעילי מעונות יום זכאים להיכלל בהסדר תשלום מענקים לעובדים. מענק חג לעובדת הינו בסך 1,500 ₪ ברוטו לחג, סך הכל 3,000 ₪ ברוטו, כ 3,400 ₪ עלות [...]

2310, 2018

צהרוני משרד העבודה והרווחה תשע"ט

יום שלישי, 23 אוקטובר , 2018|0 Comments

בימים אלו פורסם נוהל פתיחת מוטב לצהרונים לשנת תשע"ט. בהתאם להחלטת ממשלה 2659 מלפני יותר משנה, צהרונים יהיו יכולים להיות מופעלים ע"י משרד העבודה והרווחה במקביל לפרוייקט ניצנים והם נועדו להפעלה באשכולות אשר זכאות השתתפות [...]