1203, 2024

אגרות חוץ בחינוך המיוחד, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

מוסדות לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים זכאים לתקצוב עבור אגרות חוץ. תעריף אגרות החוץ מתחלק למספר סעיפי גביה. פורסמו תעריפים מעודכנים לשנת תשפ"ד. עדכון של כ 6% תוספת וכן עדכון רכיב השלמת [...]

1202, 2024

בשורה – מענה לתלמידי חינוך מיוחד במוסדות תרבותי ייחודי

יום שני, 12 פברואר , 2024|0 Comments

החל משנת הלימודים תשפ"ד, תלמידי ישיבות קטנות – מוסדות תרבותי ייחודי, בעלי זכאות לשירותי חינוך מיוחד עפ"י וועדת זכאות ואפיון, זכאים לקבל תמיכה מקצועית בהתאם למשאבים הקיימים מתוך האפשרויות הבאות: שעות הוראה, שעות טיפול או [...]

1409, 2022

אגרות חוץ במוסדות החינוך המיוחד

יום רביעי, 14 ספטמבר , 2022|0 Comments

על בסיס בדיקה של רואה חשבון חיצוני, קבעה "ועדת היגוי תלמידי חוץ" מבנה תעריפים מעודכן. במרבית הקטגוריות הסכומים הופחתו משמעותית ביחס לשנה קודמת נקבעו שבע קטגוריות תשלום שונות (לעומת חמש קטגוריות שהיו בעבר): בלקויות מסוימות [...]

1302, 2022

אגרות תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

בימים אלו פורסם חוזר אגרות חוץ בחינוך המיוחד. הסכומים נותרו זהים לסכומים בשנה שעברה. עם זאת, משרד החינוך הדגיש כי הזכאות אינה עבור תלמידים שזכאים לשירותי חינוך מיוחד ולומדים בכיתות לחינוך רגיל. המשמעות התקציבית העיקרית [...]

1601, 2022

אופק חדש – עדכון ערך השעה

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

בשורה משמחת! לאחר פניות חוזרות של משרדנו למשרד החינוך בבקשה לבחינת חסרים בערך השעה המתוקצבת באופק חדש, החודש עודכן ערך השעה רטרואקטיבית משנת תשפ"א. (התשלום בפועל הינו מחודש 1.21 ואילך) כפי שפורסם על ידינו בעבר [...]

909, 2021

תל"ן רשותי במוסדות החינוך המיוחד – הפחתה משמעותית

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

חוזר תל"ן רשותי למוסדות החינוך המיוחד מציג שורת שינויים מהמתווה המוכר. ובהם: הפחתת 3 ש"ש בתל"ת (תל"ן הרוחב). והפחתה של כ 2,800 ₪ בתקציב התל"ן לכיתה. כמוכן הכרה בעלות בפועל ולא לפי סכום פיקס, וזאת [...]

707, 2021

המהפכה בתקציב גני חינוך מיוחד כבר כאן! מי מכם שמפעיל גן חינוך מיוחד, נדרש להתעורר.

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

משרד החינוך החל בתקצוב גני חינוך מיוחד במוכש"ר בהתאם לפרופיל פרטני של הבעלות. וזאת החל משנת תשפ"א. בשלב זה, משרד החינוך עדיין מגדיר את תקצוב הגנים כמקדמה. בהתאם לפרופיל צוות ההוראה שדווח למשרד, צפוי להתבצע [...]

707, 2021

עדכון תעריפי אג"ח במוסדות החינוך המיוחד בגין תקופת הקורונה

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

הופחתו במעט תעריפי אגרות החוץ לשנת הקורונה. העדכון מתייחס להפחתה של 5 ימי לימודים (לעניין שמירה) והפחתת פעילות תל"ן (בין התאריכים 11 בנובמבר לסוף חודש פברואר). רכיב שמירה – מדובר בהפחתה של 30-64 ₪ לתלמיד [...]

403, 2021

הקטנת תקצוב סייעת רפואית בתקופת משבר הקורונה

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

תקציב הסייעות הרפואיות יהיה בהתאם לשבוע לימודים של 5 ימים בלבד. כך תקצוב של סייעת רפואית לתלמיד הזכאי לסיוע מלא יהיה 25 ש"ש בלבד. תלמידים בכיתות א - ד        יתקבל תקציב עבור [...]

403, 2021

ערך משרה (שעה) מתוקצבות אופק חדש חינוך מיוחד

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

ככל שינוי ורפורמה, חשוב לוודא כי כל “הפינות” סגורות, וכי לא “נשכחו” סעיפים בדרך. ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לגבי שני חסרי תקצוב בתחשיב ערך משרת עובד במוסדות חינוך מיוחד. 1. שכר שעות מילוי מקום, [...]

607, 2020

אגרות חוץ בתקופה הקורונה

יום שני, 6 יולי , 2020|0 Comments

משרה"ח פרסם החלטה לפיה הרשויות המקומיות אינן זכאיות להפחית את תשלומי אגרות חוץ בגין תקופת המשבר למעט שירותים נוספים (חינוך רגיל) או תל"ן ומגמות (חינוך מיוחד) קבלת ההחלטה על תשלום אגרות חוץ בתקופת המשבר הונחתה [...]

607, 2020

אל תתעוררו באיחור – הכלה והשתלבות בחינוך הרגיל

יום שני, 6 יולי , 2020|0 Comments

לא פחות ממהפכה – חוק החינוך המיוחד צפוי להיות מיושם בכל חלקי הארץ כבר בשנת תש"פ. השלכה מרחיקת לכת על כלל המוסדות, ובעיקר מוסדות החינוך הרגיל! תלמידי החינוך המיוחד מוגדרים כתלמידים הזכאים ל"שירותי חינוך מיוחדים". [...]

806, 2020

תקצוב רפורמת אופק חדש במוסדות החינוך המיוחד

יום שני, 8 יוני , 2020|0 Comments

משרד החינוך מפרסם לראשונה את מודל תקצוב שעות ההוראה במוסדות ברפורמת אופק חדש. החל משנה”ל תש”ף רפורמת אופק חדש חלה על בתי הספר לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים אשר התחייבו בכתב על הצטרפות לרפורמה. עד [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

812, 2019

הרפורמה בחינוך המיוחד מתחילה לחלחל

יום ראשון, 8 דצמבר , 2019|0 Comments

החופש של החגים לא יתקיים בחנוכה ואלו עלויות נוספות עלינו לכלול בתקציב לשנת 2020 מחיאות הכפיים של בתי הספר של החגים היו מוקדמות מדי. התקציב הראשון שירד מסדר היום הינו תקציב בית הספר של החגים. [...]

812, 2019

אגרות חוץ במוסדות החינוך המיוחד

יום ראשון, 8 דצמבר , 2019|0 Comments

עודכנו תעריפי אגרות חוץ במוסדות החינוך המיוחד לשנת תש"פ. תאריך אחרון לבקשות קיזוז בגין שנת תשע"ט 31.12.2019 מרבית התעריפים עודכנו לסכומים גבוהים יותר. מלבד תעריפי גני הילדים והשמירה שהופחתו. בחודש הבא נרחיב ונפרט מי זכאי [...]

611, 2019

תקצוב שעות 08 במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

• השעות מיועדות לתמוך בתלמידים הנדרשים לתמיכה לימודים. התמיכה מיועדת לתלמידי הכיתות הרגילות במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי. גובה התקצוב הינו שעה חודשית לתלמיד חדש (כ 0.25 ש"ש) כ 100 ₪ חודשי לתלמיד ו 4 [...]

808, 2019

אופק חדש – החלת הרפורמה על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי. האם צפוי גם בגני הילדים?

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

רפורמת אופק חדש הוחלה על בתי ספר ח"מ במעמד מוכש"ר. כיתות ח"מ המשולבות במוסד חינוך רגיל אינן נכללות ברפורמה. ועדת החינוך של הכנסת מקדמת הכללת גני ילדים ח"מ מוכש"ר ומקיימת דיונים אינטנסיביים. בועדה מיום ה [...]

1002, 2019

עידכוני תקציב, פברואר 2019

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

• גני ילדים - הועבר החודש תקציב עבור אגרת אוטומציה בסך 7.97 ₪ לתלמיד • חינוך מיוחד בחטיבות עליונות: לראשונה! חושב תקציב עבור גמול חינוך מיוחד בכיתות חינוך מיוחד הכלולות במוסדות רגילים. הגמול המחושב הינו [...]

912, 2018

אגרות תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

יום ראשון, 9 דצמבר , 2018|0 Comments

החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך המיוחד. התעריפים מיועדים להתחשבנות בין הרשויות המקומיות וכן בעלויות החינוך. התעריפים עודכנו לעומת שנה קודמת בשיעור זניח (בסביבות 20 ₪ לתלמיד) רשות חינוך אחראית לשיבוץ ילדי החינוך המיוחד בתחומה, [...]

611, 2018

תלמידי 07 במוסד על יסודי

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

תקצוב תלמיד מסלול 07 במוסד על יסודי הינו פי 3 מתלמיד עיוני רגיל. לפיכך חשוב שלא להפסיד תקצוב זה בגין סיבות טכניות. מי זכאי: תלמיד עם לקות למידה שהחלטת ועדת ההשמה הינה "שיבוץ בכיתת חינוך [...]

511, 2018

ביקורת משרד הבריאות במסגרות לתלמידים אוטיסטים

יום שני, 5 נובמבר , 2018|0 Comments

בחודשים אלו משרד הבריאות מבצע ביקורת שרותי טב"מ במסגרות לילדים אוטיסטים. הבדיקה מבצעת השוואת תקני כח האדם בפועל לתקני כוח האדם שנקבעו בתכנית הטיפולים ע"י משרד הבריאות ובקרת החוסרים. לצורך זה מתבקש המוסד להעביר מצבת [...]

908, 2018

תיקון לחוק החינוך המיוחד

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

תיקון לחוק החינוך המיוחד – בחודש האחרון אושר תיקון לחוק. התיקון מגדיר מחדש את האופן בו תלמיד מוכר כזכאי לחינוך מיוחד, וכן מאפשר להורים בחירה בסוג המוסד. תיקון לחוק אושר ב 10.7.18 התחלה של פיילוט [...]

706, 2018

בחינה מחודשת של הזכאות ל'גמול חינוך מיוחד'

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

זכאות המורה ל'גמול חינוך מיוחד' ובשיעורו תלויה בשני גורמים: > האם המורה מלמד בכיתת חינוך מיוחד במסגרת מוסד רגיל? > האם המורה סיים קורס לחינוך מיוחד? ♥ לתשומת לב המוסדות: תעודת חינוך מיוחד אינה הגדרה [...]

706, 2018

תשלומי הורים – אושרה בועדת החינוך טבלת תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

סקירה על קצה המזלג: מה ההבדל בין 'תשלומי הורים' ל'שכר לימוד'?, האם מותר/אסור לגבות שכר לימוד? מה זה תל"ן? באילו מקרים תוכלו לבקש אישור מיוחד לגביה חריגה? הסכומים נותרו ללא שינוי, למעט 'סל תרבות' בכיתות [...]

706, 2018

היערכות לשנת תשע"ט בסימן עיבוי כיתות קיימות וצמצום תקנים בחינוך המיוחד

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

משרד החינוך במגמה לצמצום תקני כיתות בחינוך המיוחד, ויש להיערך בהתאם בכל הנוגע לגיוס צוות והיערכות מבנים. צמצום בצוות או הכשרת הכיתה לקבוצה המוגדלת. קיימת חשיבות לוודא מול הפיקוח את מצבת הכיתות הצפויה. מגמת המשרד [...]

605, 2018

האם יש קיצור דרך לסיים יחסי עבודה ופיטורין?

יום ראשון, 6 מאי , 2018|0 Comments

עובד שפוטר ללא הליך שימוע תקין, זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, פעמים לתשלום שכר עד קיומו של הליך פיטורין מלא תקין. בעובד הוראה – אתם גם עלולים למצוא את עצמכם ממשיכים שנה נוספת של [...]

305, 2018

הערכות לשנה"ל תשע"ט. הערכות תקציבית בחודש מאי הינה מחוייבת המציאות. מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד?

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויוכלת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים בתקציב מסתיימת עוד טרם נפתחת שנת הלימודים. הן סעיף הכנסות (גביה מהורים – לרוב נקבע כבר במועד הרישום) וכמובן בסעיף ההוצאה [...]

305, 2018

סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה שלכם לתקצוב מלא לשנת הלימודים תשע"ח?

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר. זה הזמן לטפל בתקציבים חסרים. בקשות להשלמת תקציבים לאחר סיום השנה, מותנות בביקורת שכר. אם לאחת השאלות שלהלן תקבלו תשובה שלילית, חשוב כי תבצעו בדיקה מעמיקה ויסודית. בשנה [...]

305, 2018

המדינה התחייבה לבג"ץ לחתור לצמצום הפער בין ילדי החינוך המיוחד במערכת המוכש"ר. התפתחות במאבק להשוואת התקצוב.

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

בהמשך למאבק המוסדות לתקצוב הוגן התואם לתקצוב מוסדות רשמיים, ובעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה ע"י ויצ"ו, ועניינה החלת רפורמת אופק חדש גם על מוסדות לחינוך מיוחד במעמד מוכש"ר, התחייבה המדינה לתת פתרון. הערך המוסף לתלמידים הלומדים [...]

803, 2018

תמיכות עירית ירושלים לכלל המוסדות

יום חמישי, 8 מרץ , 2018|0 Comments

בימים אלו פרסמה עירית ירושלים את חוברת התמיכות של העיריה לשנת 2018. את הבקשות יש להגיש באופן מקוון עד לתאריך ה 15.3.18. התמיכות מיועדות לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים כגון: תרבות, אומנות, ספורט, מבני דת [...]

703, 2018

אגרות חוץ בחינוך המיוחד- עדכון פסיקה

יום רביעי, 7 מרץ , 2018|0 Comments

הרשות המקומית אחראית לספק לילדי החינוך המיוחד מקום לימודים. הרשות, באמצעות וועדות השמה, מפנה את התלמיד למוסד המופעל על ידה או לחילופין למוסד המופעל בעיר אחרת או ע"י בעלות עצמאית בתוך העיר. במקרים בהם הפנתה [...]