יסודי – מוכש"ר ופטור

1005, 2022

גמישות פדגוגית ניהולית במוסדות החינוך – לא פחות ממהפכה במערכת החינוך!

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

בימים האחרונים עדכן משרד החינוך על שינוי צפוי בניהול כספי תקצוב המוסד. סכום של כ 2.4 מיליארד ₪ יועבר למוסדות לניצול בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. משרד החינוך חותר למלא את תפקידו כרגולטור ופחות להיות מוביל [...]

1005, 2022

תכנית מעברים – תוספת תקציבית למוסדות

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

משרד החינוך ממשיך בתקצוב התכניות הפדגוגיות. בימים אלו פורסם על תקציב נוסף למוסדות החינוך. התקציב מיועד לעיבוי תוכנית מעברים בכיתות א' ו' ט', בהיקף של 2,000 ₪ לכל כיתה. התקציב מתווסף כתקציב תוספתי לסל צמצום [...]

1005, 2022

עדכון פרופיל במוסדות היסודי

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

רבים מבתי הספר היסודיים במעמד מוכש"ר נתקלו בחודש נוכחי בירידה משמעותית בפרופיל המוסד. הירידה הינה רטרו' מתחילת השנה ולעיתים מדובר בירידה משמעותית של מספר שנות וותק. מהות השינוי - עדכון משקלי משרד החינוך ומשמעותי במוסדות [...]

1104, 2022

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

הזדמנות אחרונה לעדכן את מצבת המורים. (עד 3.5.2022) עפ"י הנחיות המשרד יש לדווח את מלוא צוות ההוראה. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואף את השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת [...]

1104, 2022

גמישות ותוספות תקציביות במוסדות החינוך

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

עפ"י הודעת משרד החינוך, החל משנת תשפ"ג יתוקצבו המוסדות עבור הוצאות פדגוגיות בסכומים שבין 300,000 ₪ למילון ₪, בהתאם למדד הטיפוח והגודל של המוסד. מנהלי בתי הספר ייהנו מגמישות ניהולית, תקציבית ופדגוגית ב- 6 תחומים. [...]

1003, 2022

מכרזים להצטרפות למאגר ספקים במשרד החינוך

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

צפוי כי רק מוסדות אשר נכללו במאגר יוכלו להיבחר ע"י המוסדות במערכת גפן כתכניות מאושרות. בימים אלו פרסם משרד החינוך מכרזים להצטרפות למאגר ספקים של תכניות חינוכיות. התכניות במגוון "סלים" ו"תתי סלים". כאשר לכל "תת [...]

1411, 2021

מיגון והגיינה – המשרד דורש לראות ביצוע בפועל – איך נמנע קיזוז כספי

יום ראשון, 14 נובמבר , 2021|0 Comments

כוונת משרד החינוך לוודא כי קיימת תוספת עלות הנובעת ממשבר הקורונה, לכל הפחות בגובה התקציב שהועבר למוסד. בדיקת המשרד תעשה מול עלות שנה קודמת ו/או לעומת סכומי התקציב שהועברו עבור הקורונה ועבור ניקיון שוטף [מרכיב [...]

909, 2021

גמול ריכוז לבתי ספר קטנים

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

גמול ריכוז מקצוע קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה. גובה הגמול הוא 4% ומיועד ליסודי קטן / מקצוע קטן בעל יסודי. מי יכול לבקש תקציב לגמול ריכוז? > בתי ספר יסודי עם מספר כיתות [...]

508, 2021

עידוד לימודי תואר – כמה זה עולה לנו?

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

משרד החינוך שם לו ליעד להעלות את שיעור עובדי ההוראה המשתלמים ומשלימים תארים. מטרה זו ברוכה אף לדעת מנהלי המוסדות. במרבית המקרים – משרד החינוך מתקצב את מלוא לימודי המורים. אך לפעמים, חלק מנטל הלימודים [...]

706, 2021

בית ספר והגנים של החופש הגדול- תשפ"א

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

תקציב משרד החינוך להעסקת עובדי הקייטנה בגנים - הינו חלקי, מאחר ומשרד החינוך מצפה שכל סייעות הבוקר תמשכנה לעבוד בקיטנות, בתמורה לתוספת שכר סמלית בלבד. בפוסט שלהלן נציג את החסר התקציבי, אך נציג גם מספר [...]

706, 2021

עוזרי חינוך – הימים האחרונים לניצול תקצב עוזרי חינוך

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

חודש נוכחי הינו החודש האחרון להעסקת עוזרי חינוך. עם סיום העסקתם נדרשים המוסדות לדיווח דוח ביצוע שנתי למשרד החינוך. תאריך אחרון להגשה 10.8.2021 הדוח יכלול עלויות בגין חודשים 9.2020-6.2021 ברכיב העשרה יש לקחת בחשבון את [...]

706, 2021

חוק ההכלה והשתלבות בחינוך הרגיל – המפסידים והמרוויחים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

(*) סך אג"ח משולם ע"י רשויות גדול מסך תקבולי אג"ח, שכן מוסדות המוכש"ר מהווים שחקן מרכזי בעולם ילדי הח"מ. חוק ההכלה – תלמידי 07 - מאיזון לגירעון תפעולי! מבלי שאי מי שם לב, כמעט, מוסדות [...]

605, 2021

תקציב ניצנים קיטנות פסח

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

תקציב קיטנות פסח מסגרות חדשות –בטעות הוגדרו סמלים שולחים כסמלים פעילים לפי קול קורא ניצנים בפסח, הוצג מתווה תקציבי לפיו התקציב ל-4 ימי פעילות למסגרות גנים ממשיכות מקורו בתקציב 11 ימי סגר שתוקצבו בינואר. מסגרות [...]

605, 2021

סעיף 46 למוסד חינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

מוסדות חינוך וגובים כספי הורים? ייתכן סוף סוף מתווה הסדרה. עמותות רבות פועלות לקבלת אישור לסעיף 46. אישור זה מאפשר לתורמים לעמותה לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומה, מה שמעודד תורמים פוטנציאליים לתרום לעמותות [...]

605, 2021

תקציב עוזרי חינוך והעשרה

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

עוזרי חינוך התקציב ממשיך – בהתאם לצרכי בית הספר 1. המשך תקציב עוזרי חינוך בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כיתות הלימוד בכל שכבות הגיל שבו ללימודים מלאים וסדירים. עם זאת, המוסדות ממשיכים להיות מתוקצבים עבור עוזרי [...]

504, 2021

חוק ההכלה – השלכות נוספות למוסדות חינוך

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

חוק ההכלה מתעדכן "תוך כדי תנועה" ולהלן מספר הדגשים משמעותיים העוסק בהמרה שעות הוראה בשעות סיוע, קיזוז שגוי במוסדות על יסודי אשר תוקן לאחר פניית משרד מישו"ר, וחסרי תקצוב הנבחנים בימים אלו במשרד החינוך. לקריאה >>>

504, 2021

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

החודש הוא החודש האחרון לעדכן את מצבת המורים. (עד לתאריך ה 3.5.2021) עפ"י הנחיות משרד החינוך יש לדווח את מלוא צוות ההוראה במצבת המורים. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואפילו השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת שכ"ל) ושעות ממומנות ע"י המוסד (תרומות וכד'). בעת דיווח המצבת יש לתת את הדעת למספר תחומים בעת ובעונה אחת. לקריאה >>>

504, 2021

השלכה על אי דווח מורה במצבת המורים

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

מוסדות שאינם מדווחים את מלוא שעות צוות ההוראה במוסד (תשלום השכר בחשבונית או במוסדות להכשרת עובדי הוראה – דיווח אפקטיביות במקום בש"ש). יש להביא בחשבון "הפסדים" אותם עלול לספוג המוסד:

403, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על פעילות תקצבית במוסדות החינוך. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה עומד להשפיע עלינו? קביעת דירוג חברתי כלכלי [...]

403, 2021

הקטנת תקצוב סייעת רפואית בתקופת משבר הקורונה

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

תקציב הסייעות הרפואיות יהיה בהתאם לשבוע לימודים של 5 ימים בלבד. כך תקצוב של סייעת רפואית לתלמיד הזכאי לסיוע מלא יהיה 25 ש"ש בלבד. תלמידים בכיתות א - ד        יתקבל תקציב עבור [...]

802, 2021

הסדרת חובה של מכרזי הפעלה במוסדות על יסודי החל משנת תשפ"ב, ההערכות בעיצומה!

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/ 2016 (בשיתוף משרד החינוך) הובהרה חובת הרשויות לקיים מכרזים להפעלת בתי הספר בחטיבה העליונה במבנים בבעלות הרשות (הקצאה / שימוש קרקע + בינוי משרד החינוך), כאשר עד לשנת תשפ"א [...]

802, 2021

ביקורת עוזרי הוראה

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בימים אלו נשלחו למוסדות ביקורות בגין תקצוב עוזרי הוראה. במסגרת הביקורת נבדקו הנתונים הבאים: 1. סך הקבוצות המפוצלות בפועל במוסד 2. שעות עוזרי החינוך המבוצעות במוסד 3. שעות רכז בית ספרי המבוצעות במוסד 4. השוואת [...]

1009, 2020

תל"ן – תכנית לימודים נוספת

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

תל"ן? בתקופת הקורונה לא בבית ספרנו... אולי בלמידה מרחוק? צמצום משמעותי וצומת בקביעת תעריפי גבייה תל"ן. חובה להוזיל! הפחתה במספר השעות! אין אפשרות לגבות תעריף מלא בגין פיצול כיתה לקפסולות! תכנית לימודים נוספת הינה תוספת [...]

1008, 2020

תקצוב עבור רכישות ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לקראת שנת הלימודים תשפ”א משרד החינוך ישתתף בעלויות המוסדות להתגוננות מפני נגיף הקורונה. התקציב יועבר בהתאם לתקופה המזכה שתיקבע בשיתוך משרד הבריאות, החינוך והאוצר. מי זכאי? זכאים כלל מוסדות החינוך בכל שכבות הגיל, מרכזים טיפוליים [...]

1008, 2020

תקצוב עבור העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

משרד החינוך יאפשר שילוב עוזרי חינוך לאורך שנת הלימודים, כתמיכה מיוחדת בבתי הספר יסודיים בעת הקורונה, וכמשאב המאפשר המשך למידה פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות. מי זכאי? כלל הבעלויות עבור כיתות ג’-ד’ המונות יותר [...]

1008, 2020

תקצוב עבור הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

בעקבות הצורך להעביר את מערכת החינוך ללמידה מרחוק סקר משרד החינוך את מהלכי התקשוב המרכזיים שבוצעו בישראל בעשור האחרון ובהתאם לכך פיתוח תפיסה שלימה ל”מערכת חינוך שלמה בענן”. בכדי ליישם את התפיסה יפעל המשרד בשני [...]

908, 2020

מענקי משרד החינוך, הגשה תוך 10 ימים

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

במסגרת ההיערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"א בתקופת התחלואה של נגיף הקורונה, הוקצו עשרות מיליוני שקלים לסיוע בהפעלת בתי הספר. משרדי החינוך והאוצר גיבשו מעטפת כוללת שתאפשר פתיחה של מוסדות החינוך. בתי הספר נדרשים להתנהל ולהתאים את [...]

505, 2020

מתווה חזרה ללימודים

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

חינוך מיוחד – חזרה מידית לאחר פסח בהתאם לכלל משרד הבריאות הרווחה והחינוך בתי ספר ומוסדות על יסודי – חזרתן של 5 שכבות גיל החל מ 3 במאי הקבוצות נבחרו בהתאם לצורך: הגיל הצעיר המתקשה [...]

505, 2020

אגרות חוץ

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

פעילות חינוך מתוקצבת כרגיל, תעריפי אג"ח גם הם אינם צפויים לשינוי כלשהו. מבדיקתנו מול משרד החינוך אכן לא מתוכנן שינוי. לעניין הוצאות שכר כמו שכר סייעות ופסיכולוג, הצוות המשיך לקבל שכר בהתאם לתקנות חרום ולא [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

2103, 2020

פרילנסרים – כל מה שלא ידעתם

שבת, 21 מרץ , 2020|0 Comments

נקדיש מספר דקות לליבון סוגיות מס חוק ואבחנות למשלם עבור נותני שרותים, שהם "אולי" עובדים. יש סיכוי גבוה שתגלו מידע חדש שלא הכרתם. קישור למצגת פרילנסרים - מישור חשבות ויעוץ עסקי בע"מ >>> קישור לחוזר [...]

1002, 2020

אגרות תלמידי חוץ

יום שני, 10 פברואר , 2020|0 Comments

רשות מקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום מוסד חינוך העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. במקום שלא קיים מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ [...]

602, 2020