יסודי – מוכש"ר ופטור

1203, 2024

אופק חדש ועוז לתמורה – והפעם על היקפי משרה תקינים, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

בדוח חישוב פרופיל, יתכנו פערים בין היקף משרה במוסד לבין היקף משרה לחישוב. תשומת לבכם לעניין כי  דיוק והכרה בכלל השעות משפיע גם על חישוב הפרופיל של המוסד וכן על ניצול השעות. מתי זה קורה? [...]

1202, 2024

כלכלת רווחה – תמרוץ לעובדים

יום שני, 12 פברואר , 2024|0 Comments

מיזם תמרוץ לעובדים צעירים לעבודה במסגרות רווחה לאנשים עם מוגבלויות. גם בימים אלו ניתן להגיש בקשה למענק לתמרוץ עובדים. תנאי הזכאות וגובה התשלום: עובד שהיה ב-4/2022 בין גיל  22-26 מועסק כמטפל / מדריך בטיפול פיזי [...]

1202, 2024

נוהל תקצוב / ביקורת איתנות פיננסית תשפ"ה

יום שני, 12 פברואר , 2024|0 Comments

נוהל תקצוב הוא מעין ביקורת עומק מהירה. תוצאות הבקרה ישליכו על קבלת רישיון למוסד לשנת הלימודים תשפ"ה. הבדיקה נועדה לוודא איתנות פיננסית של העמותה, ניצול תקין של התקצוב ותשלום הפרשות סוציאליות לעובדים. משרד החינוך מבצע [...]

1201, 2024

אופק חדש – עדכונים, ינואר 2024

יום שישי, 12 ינואר , 2024|0 Comments

מוסד המעסיק עובד הוראה המועסק במספר מוסדות יגלה כי העובד זכאי ל"השלמת" שעות פרטני ושהיה. ההשלמה יכולה להיות גם שלילית! קיזוז שעות. ומדוע? מספר שעות שהיה ופרטני אינו נקבע באופן יחסי וקבוע – אלא בהתאם למדרג בעקר כדי [...]

2106, 2023

קול קורא להפעלת הגנים ובתי הספר של החופש הגדול – תמצית העדכונים

יום רביעי, 21 יוני , 2023|0 Comments

משרד החינוך פרסם קול קורא להפעלת "הגנים ובתי הספר של החופש הגדול". להלן תמצית העדכונים לשנת תשפ"ג לעומת שנה קודמת (מצ"ב החוזר המלא) 1. זכאות סייעת אישית - תלמידים עם זכאות לסל אישי, בגן/בכיתה לחינוך רגיל, המקבלים תמיכה [...]

2106, 2023

עדכון לוח חופשות לשנת תשפ"ד

יום רביעי, 21 יוני , 2023|0 Comments

משרד החינוך פרסם את לוח החופשות לשנת תשפ"ד. בהתאם להסכם שנחתם עם הסתדרות המורים עודכנו ימי חופשה במוסדות הלימוד. תוספת ימי הלימודים הינה סה"כ 2 ימי לימוד כנגדם זכאי המורה ל 2 ימי בחירה.  תוספת 5 [...]

2905, 2023

עדכוני ג.פ.ן – תובנות וטיפים – הפינה החודשית, מאי 2023

יום שני, 29 מאי , 2023|0 Comments

הנחיות משרד החינוך מתעדכנות באופן יומיומי, יש לעקוב אחר עדכונים והנחיות שוטפות -  תשפ"ג   דיווח חשבוניות ככל שימצאו ליקויים - יינתנו לו עד שלוש התראות לאסמכתא. המוסד נדרש לתקן את הליקויים תוך 14 ימים ממועד החיווי. לאחר [...]

2905, 2023

פעילות הפגה במסגרת בית ספרית בעקבות מבצע ״מגן וחץ"

יום שני, 29 מאי , 2023|0 Comments

קיום ימי הפגה חד יומיים, לילדים ולבני הנוער במסגרת ימי הלמידה וחלק ממערך כולל של בניית חוסן. התקציב מיועד לבתי ספר. הפעילות מותנית בכפוף למגבלות התקציב, ועל פי סדר קדימויות (עוטף עזה, 1-40 ק״מ וכן הלאה). [...]

2905, 2023

מדד טיפוח – בית ספר יסודי

יום שני, 29 מאי , 2023|0 Comments

מי שעיין בהסכמים הקואליציוניים, ובטח מי שצפוי בעתיד ללמוד על עדכוני תקציב ותקנות - ימצא את עצמו מבקש להכיר מקרוב את מושגי היסוד של מדד טיפוח ותמריצים. מדד שטראוס הוא מדד שבוחן השכלה או העדר [...]

1101, 2023

בית ספר יסודי וגנים – עדכון שכר עובדי ההוראה – בשורה, אך לא מושלמת…

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

שכר עובדי ההוראה מתעדכן ב 1,000 ₪ לעובד ברפורמת אופק חדש וכ 500 ₪ לעובד בעולם ישן. מוסדות המבצעים שעות הוראה ללא תקצוב – מוכש"ר, תל"ן ושעות עודפות –נותרו ללא כיסוי תקציבי. דוגמא: גרעון שנתי [...]

1101, 2023

על יסודי ויסודי רשמי – בקרה רב תחומית

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

הבקרה הרב תחומית נועדה לכסות את כל תחומי ליבת הפעילות בבתי הספר, בשונה מבקרות אחרות המתייחסות לתחום ספציפי. הבדיקה מתייחסת ל: מצבת תלמידים, תשלומי הורים, מצבת מורים ומערכת גפן. הבקרה כוללת בקרת שטח במוסד ע"י [...]

2310, 2022

חובה! להפעיל תוכנית להשאלת ספרי לימוד ביסודי המוכשר והפטור

יום ראשון, 23 אוקטובר , 2022|0 Comments

פורסם קול קורא הגשה עד 11/11/2022 ⇐ הדרישה היא להפעיל את התוכנית בכל שכבות הגיל! הורה יכול לבחור שלא להשתתף. רק במידה ויותר מ 40% מההורים מתנגדים רשאי המנהל לבקש ממנהל המחוז דחיה בשנה. ⇐ [...]

1207, 2022

עדכוני ג.פ.ן, יולי 2022

יום שלישי, 12 יולי , 2022|0 Comments

אספנו עדכוני מפרסומי וכנסי משרד החינוך לגזברים ולמוסדות, וכן מהשטח והרי הם לפניכם: תוכנות הכספים הייעודיות, מאפשרות לבצע רכישת התוספים העוסקים ב"חשבוניות לגפן" בלבד, ללא צורך ברכישת כל התוכנה. למשל תוכנת כספים 2000 גובה רק [...]

1207, 2022

פורסם תקנון בית ספר יסודי

יום שלישי, 12 יולי , 2022|0 Comments

הפרסום השתנה במעט, והוכנסו נושאים והדגשים שהוצעו בהצעה לשילוב בחוק ההסדרים ע"י שר האוצר ליברמן: מינימום חצי כיתה 11 ילד עד 19 ילד. עד השנה אפשרי 4 ילד. ההגבלה תהיה מכיתה א ובהדרגה מדי שנה [...]

1207, 2022

עדכונים בנושא שכר וסייעות, יולי 2022

יום שלישי, 12 יולי , 2022|0 Comments

ניכוי שכר בגין שביתה במוסדות חינוך יש להפחית לעובדים שכר בגין שעות השביתה לפי ערך השעה שלהם (כולל שעות שהיה ופרטני) המשרד אמור לקזז תקציב חלק יחסי. בעבר, בשביתות קודמות (בעיקר בעל יסודי) הייתה אפשרות [...]

2106, 2022

עדכוני תקצוב ובקרה שכר סייעות

יום שלישי, 21 יוני , 2022|0 Comments

1. מענק קייטנות פסח לסייעות חנ"מ התקבלה מקדמה 60% על חשבון המענק, ההשלמה בהתאם לדוח ביצוע בטעות לא הועבר תקציב לבעלויות. משרדנו הפנה תשומת לב משרה"ח. התקציב לבעלויות ייכנס במהלך החודש. 2. סייעת המועסקת בקייטנות [...]

1406, 2022

תקציב ומערכת "גפן"- גמישות פדגוגית ניהולית במוסדות החינוך

יום שלישי, 14 יוני , 2022|0 Comments

הגמישות הפדגוגית פותחת עידן חדש בניהול הפדגוגי הבית ספרי. עוד גמישות כספית, אבל בהחלט הרבה פחות עצמאות... ניתנת גמישות רחבה ומפתיעה של ניוד כספים בין שעות הוראה להוצאות ולרכש, זאת לצד תוספות תקציביות רבות. עם [...]

706, 2022

שעות מוחזקות בחטיבה עליונה – לכאורה יתאפשר ניוד מלא למערכת גפן

יום שלישי, 7 יוני , 2022|0 Comments

תקציב השעות המוחזקות לבתי ספר בפריפרייה שהיה מיועד בעקרו לשעות הוראה, גם הוא יהיה ניתן לניוד בשיעור 100%! לתכנית הגמישות הפדגוגית ויאפשר ביצוע התקציב באמצעות תקציב שקלי ולא שעות הוראה... תקציב המוחזקות נועד לשפות ולחזק [...]

1005, 2022

גמישות פדגוגית ניהולית במוסדות החינוך – לא פחות ממהפכה במערכת החינוך!

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

בימים האחרונים עדכן משרד החינוך על שינוי צפוי בניהול כספי תקצוב המוסד. סכום של כ 2.4 מיליארד ₪ יועבר למוסדות לניצול בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. משרד החינוך חותר למלא את תפקידו כרגולטור ופחות להיות מוביל [...]

1005, 2022

תכנית מעברים – תוספת תקציבית למוסדות

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

משרד החינוך ממשיך בתקצוב התכניות הפדגוגיות. בימים אלו פורסם על תקציב נוסף למוסדות החינוך. התקציב מיועד לעיבוי תוכנית מעברים בכיתות א' ו' ט', בהיקף של 2,000 ₪ לכל כיתה. התקציב מתווסף כתקציב תוספתי לסל צמצום [...]

1005, 2022

עדכון פרופיל במוסדות היסודי

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

רבים מבתי הספר היסודיים במעמד מוכש"ר נתקלו בחודש נוכחי בירידה משמעותית בפרופיל המוסד. הירידה הינה רטרו' מתחילת השנה ולעיתים מדובר בירידה משמעותית של מספר שנות וותק. מהות השינוי - עדכון משקלי משרד החינוך ומשמעותי במוסדות [...]

1104, 2022

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

הזדמנות אחרונה לעדכן את מצבת המורים. (עד 3.5.2022) עפ"י הנחיות המשרד יש לדווח את מלוא צוות ההוראה. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואף את השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת [...]

1104, 2022

גמישות ותוספות תקציביות במוסדות החינוך

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

עפ"י הודעת משרד החינוך, החל משנת תשפ"ג יתוקצבו המוסדות עבור הוצאות פדגוגיות בסכומים שבין 300,000 ₪ למילון ₪, בהתאם למדד הטיפוח והגודל של המוסד. מנהלי בתי הספר ייהנו מגמישות ניהולית, תקציבית ופדגוגית ב- 6 תחומים. [...]

1003, 2022

מכרזים להצטרפות למאגר ספקים במשרד החינוך

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

צפוי כי רק מוסדות אשר נכללו במאגר יוכלו להיבחר ע"י המוסדות במערכת גפן כתכניות מאושרות. בימים אלו פרסם משרד החינוך מכרזים להצטרפות למאגר ספקים של תכניות חינוכיות. התכניות במגוון "סלים" ו"תתי סלים". כאשר לכל "תת [...]

1411, 2021

מיגון והגיינה – המשרד דורש לראות ביצוע בפועל – איך נמנע קיזוז כספי

יום ראשון, 14 נובמבר , 2021|0 Comments

כוונת משרד החינוך לוודא כי קיימת תוספת עלות הנובעת ממשבר הקורונה, לכל הפחות בגובה התקציב שהועבר למוסד. בדיקת המשרד תעשה מול עלות שנה קודמת ו/או לעומת סכומי התקציב שהועברו עבור הקורונה ועבור ניקיון שוטף [מרכיב [...]

909, 2021

גמול ריכוז לבתי ספר קטנים

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

גמול ריכוז מקצוע קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה. גובה הגמול הוא 4% ומיועד ליסודי קטן / מקצוע קטן בעל יסודי. מי יכול לבקש תקציב לגמול ריכוז? > בתי ספר יסודי עם מספר כיתות [...]

508, 2021

עידוד לימודי תואר – כמה זה עולה לנו?

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

משרד החינוך שם לו ליעד להעלות את שיעור עובדי ההוראה המשתלמים ומשלימים תארים. מטרה זו ברוכה אף לדעת מנהלי המוסדות. במרבית המקרים – משרד החינוך מתקצב את מלוא לימודי המורים. אך לפעמים, חלק מנטל הלימודים [...]

706, 2021

בית ספר והגנים של החופש הגדול- תשפ"א

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

תקציב משרד החינוך להעסקת עובדי הקייטנה בגנים - הינו חלקי, מאחר ומשרד החינוך מצפה שכל סייעות הבוקר תמשכנה לעבוד בקיטנות, בתמורה לתוספת שכר סמלית בלבד. בפוסט שלהלן נציג את החסר התקציבי, אך נציג גם מספר [...]

706, 2021

עוזרי חינוך – הימים האחרונים לניצול תקצב עוזרי חינוך

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

חודש נוכחי הינו החודש האחרון להעסקת עוזרי חינוך. עם סיום העסקתם נדרשים המוסדות לדיווח דוח ביצוע שנתי למשרד החינוך. תאריך אחרון להגשה 10.8.2021 הדוח יכלול עלויות בגין חודשים 9.2020-6.2021 ברכיב העשרה יש לקחת בחשבון את [...]

706, 2021

חוק ההכלה והשתלבות בחינוך הרגיל – המפסידים והמרוויחים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

(*) סך אג"ח משולם ע"י רשויות גדול מסך תקבולי אג"ח, שכן מוסדות המוכש"ר מהווים שחקן מרכזי בעולם ילדי הח"מ. חוק ההכלה – תלמידי 07 - מאיזון לגירעון תפעולי! מבלי שאי מי שם לב, כמעט, מוסדות [...]

605, 2021

תקציב ניצנים קיטנות פסח

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

תקציב קיטנות פסח מסגרות חדשות –בטעות הוגדרו סמלים שולחים כסמלים פעילים לפי קול קורא ניצנים בפסח, הוצג מתווה תקציבי לפיו התקציב ל-4 ימי פעילות למסגרות גנים ממשיכות מקורו בתקציב 11 ימי סגר שתוקצבו בינואר. מסגרות [...]

605, 2021

סעיף 46 למוסד חינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

מוסדות חינוך וגובים כספי הורים? ייתכן סוף סוף מתווה הסדרה. עמותות רבות פועלות לקבלת אישור לסעיף 46. אישור זה מאפשר לתורמים לעמותה לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומה, מה שמעודד תורמים פוטנציאליים לתרום לעמותות [...]

605, 2021

תקציב עוזרי חינוך והעשרה

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

עוזרי חינוך התקציב ממשיך – בהתאם לצרכי בית הספר 1. המשך תקציב עוזרי חינוך בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כיתות הלימוד בכל שכבות הגיל שבו ללימודים מלאים וסדירים. עם זאת, המוסדות ממשיכים להיות מתוקצבים עבור עוזרי [...]

504, 2021

חוק ההכלה – השלכות נוספות למוסדות חינוך

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

חוק ההכלה מתעדכן "תוך כדי תנועה" ולהלן מספר הדגשים משמעותיים העוסק בהמרה שעות הוראה בשעות סיוע, קיזוז שגוי במוסדות על יסודי אשר תוקן לאחר פניית משרד מישו"ר, וחסרי תקצוב הנבחנים בימים אלו במשרד החינוך. לקריאה >>>

504, 2021

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

החודש הוא החודש האחרון לעדכן את מצבת המורים. (עד לתאריך ה 3.5.2021) עפ"י הנחיות משרד החינוך יש לדווח את מלוא צוות ההוראה במצבת המורים. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואפילו השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת שכ"ל) ושעות ממומנות ע"י המוסד (תרומות וכד'). בעת