1101, 2023

מועדי הגשה וקולות קוראים, ינואר 2023

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

הגשת נוהל תקצוב תשפ"ג 31/01/2023 גנים – תאריך אחרון לדיווח סייעות שניות 28/02/2023  מצבת מורים:  אישור רו"ח על מצבת המורים ראשונה 31/01/2023 אישור רו"ח במידה ובוצעו שינויים במצבת המורים במהלך השנה 03/05/2023 רמת שירות - [...]

2403, 2020

עדכון "משבר קורונה" מספר 8 למוסדות חינוך בעמותות וברשויות

יום שלישי, 24 מרץ , 2020|0 Comments

הסתמכות על חוזר זה הינה ללקוחות מישו"ר בלבד. מי שעושה שימוש בחוזר זה על אחריותו בלבד. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי הבשורה הטובה: "כלל מוסדות החינוך בעלי הרישיון, אשר הינם זכאים לתקצוב, [...]