909, 2021

גמול ריכוז לבתי ספר קטנים

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

גמול ריכוז מקצוע קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה. גובה הגמול הוא 4% ומיועד ליסודי קטן / מקצוע קטן בעל יסודי. מי יכול לבקש תקציב לגמול ריכוז? > בתי ספר יסודי עם מספר כיתות [...]

508, 2021

עידוד לימודי תואר – כמה זה עולה לנו?

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

משרד החינוך שם לו ליעד להעלות את שיעור עובדי ההוראה המשתלמים ומשלימים תארים. מטרה זו ברוכה אף לדעת מנהלי המוסדות. במרבית המקרים – משרד החינוך מתקצב את מלוא לימודי המורים. אך לפעמים, חלק מנטל הלימודים [...]

707, 2021

אל תפספסו! שבעה קולות קוראים לשעות הוראה תוספתיות בחטיבות הביניים ובתיכונים לשנת תשפ"ב

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

השעות מיועדות לתגבור הוראה במגוון תחומי דעת שונים: שפות, מורשת, מדעים, חברה ורוח, חינוך פיננסי וחינוך אזרחי. השעות הינן שעות הוראה תקניות ויש להכליל במצבת המורים. יש להגיש בקשה בקובץ מקוון ייעודי עד ליום 15/07/2021 [...]

706, 2021

בתי ספר מלמדים בקיץ בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות – טיפים והדגשים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

משרד החינוך מתקצב פעילות ולימודי קיץ בכיתות ז'-י"ב בין התאריכים 15.7.21-21.6.21 - יא בתמוז ועד ה באב. במוסדות חנ"מ המפעילים קייטנות כבעבר הפעילות תתקיים בשעות שלאחר יום הלימודים.

706, 2021

מלגות מפעל הפיס לבנות הסמינרים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

כזכור, בשנת הלימודים תשפ"א לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית - מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה. מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם [...]

605, 2021

סעיף 46 למוסד חינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

מוסדות חינוך וגובים כספי הורים? ייתכן סוף סוף מתווה הסדרה. עמותות רבות פועלות לקבלת אישור לסעיף 46. אישור זה מאפשר לתורמים לעמותה לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומה, מה שמעודד תורמים פוטנציאליים לתרום לעמותות [...]

504, 2021

חוק ההכלה – השלכות נוספות למוסדות חינוך

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

חוק ההכלה מתעדכן "תוך כדי תנועה" ולהלן מספר הדגשים משמעותיים העוסק בהמרה שעות הוראה בשעות סיוע, קיזוז שגוי במוסדות על יסודי אשר תוקן לאחר פניית משרד מישו"ר, וחסרי תקצוב הנבחנים בימים אלו במשרד החינוך. לקריאה >>>

403, 2021

יועץ במוסד חינוך – עדכון שיעור גמול ייעוץ

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

תקציב בגין מורה יועץ: בחטיבות העליונות בהיקף של 1.7 ש"ש לכתה נורמטיבית. משרד החינוך ממליץ להקצות שעות ליועץ גם בחטיבות הגיל שאינן מתוקצבות - 1 ש"ש לכתה בביה"ס היסודי, 1.5 ש"ש בחט"ב. תנאי העסקת מורה יועץ: > נדרש לקבל אישור העסקה ספציפי עבורו ע"י הפיקוח. > היועץ החינוכי הינו "מורה יועץ", תנאי העסקתו הינם בהתאם לתנאי השכר של עובדי ההוראה. בנוסף, זכאי לגמול ושעות ייעוץ. > לפחות 1/3 משרה בהוראה פרונטלית בכיתה

802, 2021

הסדרת חובה של מכרזי הפעלה במוסדות על יסודי החל משנת תשפ"ב, ההערכות בעיצומה!

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/ 2016 (בשיתוף משרד החינוך) הובהרה חובת הרשויות לקיים מכרזים להפעלת בתי הספר בחטיבה העליונה במבנים בבעלות הרשות (הקצאה / שימוש קרקע + בינוי משרד החינוך), כאשר עד לשנת תשפ"א [...]

802, 2021

ביקורת עוזרי הוראה

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בימים אלו נשלחו למוסדות ביקורות בגין תקצוב עוזרי הוראה. במסגרת הביקורת נבדקו הנתונים הבאים: 1. סך הקבוצות המפוצלות בפועל במוסד 2. שעות עוזרי החינוך המבוצעות במוסד 3. שעות רכז בית ספרי המבוצעות במוסד 4. השוואת [...]

1009, 2020

תל"ן – תכנית לימודים נוספת

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

תל"ן? בתקופת הקורונה לא בבית ספרנו... אולי בלמידה מרחוק? צמצום משמעותי וצומת בקביעת תעריפי גבייה תל"ן. חובה להוזיל! הפחתה במספר השעות! אין אפשרות לגבות תעריף מלא בגין פיצול כיתה לקפסולות! תכנית לימודים נוספת הינה תוספת [...]

1008, 2020

תקצוב עבור רכישות ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לקראת שנת הלימודים תשפ”א משרד החינוך ישתתף בעלויות המוסדות להתגוננות מפני נגיף הקורונה. התקציב יועבר בהתאם לתקופה המזכה שתיקבע בשיתוך משרד הבריאות, החינוך והאוצר. מי זכאי? זכאים כלל מוסדות החינוך בכל שכבות הגיל, מרכזים טיפוליים [...]

1008, 2020

תקצוב עבור הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

בעקבות הצורך להעביר את מערכת החינוך ללמידה מרחוק סקר משרד החינוך את מהלכי התקשוב המרכזיים שבוצעו בישראל בעשור האחרון ובהתאם לכך פיתוח תפיסה שלימה ל”מערכת חינוך שלמה בענן”. בכדי ליישם את התפיסה יפעל המשרד בשני [...]

908, 2020

תקציב הסמינרים להכשרת עובדי הוראה

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

בשורה לבנות הסמינרים: לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית - מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה. מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם רשויות [...]

505, 2020

מרכיב קבוע על יסודי – הרחבה

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

סכום מרכיב קבוע עומד על כ 190 ₪ ומעלה לחודש לתלמיד. הסכום משתנה במוסדות על יסודי המקיימים לימודים טכנולוגים או כל מתכונת מיוחדת אחרת. להלן הרכב צוות עובדי מינהל ותפעול המתוקצבים במסגרת מרכיב הקבוע: כ [...]

503, 2020

ניצול שעות הוראה בתיכונים – הערכות ומוגנות מביקורת וקיזוזים

יום חמישי, 5 מרץ , 2020|0 Comments

משרדנו יבצע ללקוחות משרדנו בדיקת ניצול שעות ההוראה במוסדות העל יסודי. תקצוב משרד החינוך במוסדות התיכוניים מיועד עבור שעות הוראה. בנוסף קיים תקצוב עבור הוצאות שאינן שכר הוראה – כגון הוצאות חשמל, שכר מינהל ולבורנטים [...]

901, 2020

רמת שירות – מהות, השלכה ותובנות

יום חמישי, 9 ינואר , 2020|0 Comments

רמת השירות הינה פרמטר חשוב בתקציב מוסדות על יסודי. רמת השירות נקבעת למוסד ע”פ התנאים הסביבתיים ללמידה. הציון המתקבל (שנע בין 89% ועד 100%) מוכפל בתקציב הבסיס המחושב למוסד ומביא לתוצאת תקצוב סופית. מרבית הניקוד [...]

611, 2019

ביקורת ביצוע מוסדות על יסודי – גל ביקורות חדש ומהפכני

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

בשנה האחרונה אגף רישוי ואכיפה במשרד החינוך מבצע בדיקות עומק על הרכב פעילות מוסדות על יסודי, וזאת על מנת להבין את הצרכים בפועל לצד התקצוב. מטרת משרד החינוך הינה לבחון מחדש ובזהירות שלל נושאי אכיפה [...]

611, 2019

תקצוב שעות 08 במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

• השעות מיועדות לתמוך בתלמידים הנדרשים לתמיכה לימודים. התמיכה מיועדת לתלמידי הכיתות הרגילות במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי. גובה התקצוב הינו שעה חודשית לתלמיד חדש (כ 0.25 ש"ש) כ 100 ₪ חודשי לתלמיד ו 4 [...]

710, 2019

מצבת תלמידים – זה הזמן לסגור קצוות

יום שני, 7 אוקטובר , 2019|0 Comments

מצבת תלמידים במוסד יסודי תקצוב מוסד יסודי מחושב בהתאם למספר הכיתות במוסד. מספר הכיתות נקבע לפי נתוני התלמידים הנכללים במערכת בתאריך הקובע - 28/10/19. תקן כיתה שווה כ 34-37 ש"ש (משתנה לפי שכבת הגיל) בהכפלה [...]

808, 2019

הכרה בסמינרים חדשים להכשרת עובדי הוראה

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

במגזר החרדי 30 מוסדות להכשרת עו"ה לנשים ו- 10 שלוחות, בפריסה ארצית. בנוסף 2 מכונים להכשרת מורים גברים שגם להם שלוחות בפריסה ארצית. מזה מספר שנים לא נפתחו ברחבי הארץ לא סמינרים חדשים וגם לא [...]

808, 2019

הדרכת טיולים – לא מכל אחד!

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

החל משנת תש"פ, מתבקשים מנהלים בתי הספר להזמין הדרכת טיולים רק מגופים שאושרו על ידי משרד החינוך. רשימת הגופים המאושרים לשנת תש"פ מפורסמת באתר של"ח, להלן קישור >>>  במידה וכבר הוזמנו שירותי הדרכה לשנת תש"פ, רשאי [...]

808, 2019

עדכונים בתכנית ההבחנות החדשה

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

על יסודי: פורסם חוזר עם מספר עדכונים להקצאת גמולי בגרות – בתכנית ההיבחנות החדשה. העדכונים עוסקים בחלוקה פנימית בין הבחינות החיצוניות לפנימיות והינם במקצועות תנ"ך דתי, גאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, ותנ"ך ממ"ד. פירוט העדכונים ראו [...]

807, 2019

העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך – אסורה!

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

פורסמו הנחיות על העסקת קרובי משפחה החלים גם במוסדות מוכרים שאינם רשמיים! וישנם גם חריגים >>> לאור העובדה כי מוסדות רבים קבלו לאחרונה התרעה לפסילת ניהול תקין ואף מינוי חשב מלווה, מומלץ להקדיש תשומת לב [...]

807, 2019

לוח החופשות בחינוך החרדי

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

החודש פורסם לוח החופשות לשנת תש"פ. המשמעות היא שפעילות בימים הנחשבים לימי חופשה מזכים את צוות ההוראה בתשלום נוסף ומחייבים את המוסד באישור קייטנה או הארכת לימודים. כמידי שנה, גם השנה פורסם לוח חופשות ייעודי [...]

1106, 2019

מוחזקות – על יסודי

יום שלישי, 11 יוני , 2019|0 Comments

בתי ספר בפריפריה – שיפוי לבתי ספר, שנועד לספק חינוך איכותי תוך גמישות מירבית בניהול התקציב. פורסם חוזר מוחזקות לקראת שנת תש"פ. העדכון העיקרי בחוזר – התאמה לאשכולות למ"ס מעודכנים שפורסמו בשנת תשע"ט. בתי ספר [...]

605, 2019

מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד?

יום שני, 6 מאי , 2019|0 Comments

הערכות לשנה"ל תש"פ. הערכות תקציבית בחודש מאי הינה מחוייבת המציאות. מהם השלבים בתכנון תקציב כח האדם במוסד? תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויכולת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים בתקציב מסתיימת עוד טרם [...]

1002, 2019

קרן השתלמות לעובדי הוראה –לא פשוט בכלל…

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

מתי המעסיק חשוף לביקורת משרד החינוך ולקיזוזים? האם עובדים עלולים לתבוע את פערי הפרשות הקרן או להטיל את האחריות לבחירת התאמת הקרן על המעסיק? מה קורה כשמופרש לעובד 8.4% לקרן השתלמות רגילה? בסיכום שלפנינו נענה [...]

912, 2018

רמת שירות – על יסודי

יום ראשון, 9 דצמבר , 2018|0 Comments

לראשונה! מוסדות על יסודיים מתבקשים לצרף תעודות הסמכה בדיווח על רמת השירות פרמטר חשוב בתקציב מוסדות על יסודיים הינו 'רמת השירות'. רמת השירות נקבעת למוסד ע"פ התנאים הסביבתיים ללמידה. הציון המתקבל (שנע בין 88% ועד [...]

611, 2018

תלמידי 07 במוסד על יסודי

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

תקצוב תלמיד מסלול 07 במוסד על יסודי הינו פי 3 מתלמיד עיוני רגיל. לפיכך חשוב שלא להפסיד תקצוב זה בגין סיבות טכניות. מי זכאי: תלמיד עם לקות למידה שהחלטת ועדת ההשמה הינה "שיבוץ בכיתת חינוך [...]

611, 2018

דיווח תלמידים במוסד על יסודי

יום שלישי, 6 נובמבר , 2018|0 Comments

בשנת הלימודים תשע״ט תחילת זכאות התלמידים לשכ״ל בחטיבות העליונות יהיה כדלקמן: • תלמיד שידווח עד תאריך 31.12.2018 במצבת התלמידים של המוסד, זכאותו לשכ״ל תחושב מיום כניסתו למוסד. • תלמיד שידווח מתאריך 1.1.2019 חישוב שכר הלימוד [...]

810, 2018

תכנון מצבת עובדי ההוראה

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

שאלות משמעותיות ובעלות השכלה זורמות אלינו. בחרנו בעבורכם שאלות מרכזיות ושיתפנו לטובת כלל הלקוחות בתשובות. החשוב ביותר – לוודא כי התקן מתורגם בשכר בפועל. האם התקן מעוגל ואנו מפספסים כסף רב בגלל שעות בודדות. ובמוסד [...]

706, 2018

תשלומי הורים – אושרה בועדת החינוך טבלת תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

סקירה על קצה המזלג: מה ההבדל בין 'תשלומי הורים' ל'שכר לימוד'?, האם מותר/אסור לגבות שכר לימוד? מה זה תל"ן? באילו מקרים תוכלו לבקש אישור מיוחד לגביה חריגה? הסכומים נותרו ללא שינוי, למעט 'סל תרבות' בכיתות [...]

706, 2018

תקציבי על יסודי – מה טומנת בחובה שנת תשע"ט?

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

עדכון טבלאות השכר אין ספק, כי השינוי המשמעותי ביותר הינו עדכון שכר מורי העל יסודי, בעקבות ההסכם האחרון שנחתם. מורים מתחילים השפעה מהותית – החל מ-9.2018 מורה מתחיל במערכת ישתכר כ 7,500 ₪ לחודש. העלאות [...]

605, 2018

האם יש קיצור דרך לסיים יחסי עבודה ופיטורין?

יום ראשון, 6 מאי , 2018|0 Comments

עובד שפוטר ללא הליך שימוע תקין, זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, פעמים לתשלום שכר עד קיומו של הליך פיטורין מלא תקין. בעובד הוראה – אתם גם עלולים למצוא את עצמכם ממשיכים שנה נוספת של [...]

605, 2018