2905, 2023

עדכוני ג.פ.ן – תובנות וטיפים – הפינה החודשית, מאי 2023

יום שני, 29 מאי , 2023|0 Comments

הנחיות משרד החינוך מתעדכנות באופן יומיומי, יש לעקוב אחר עדכונים והנחיות שוטפות -  תשפ"ג   דיווח חשבוניות ככל שימצאו ליקויים - יינתנו לו עד שלוש התראות לאסמכתא. המוסד נדרש לתקן את הליקויים תוך 14 ימים ממועד החיווי. לאחר [...]

1101, 2023

על יסודי ויסודי רשמי – בקרה רב תחומית

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

הבקרה הרב תחומית נועדה לכסות את כל תחומי ליבת הפעילות בבתי הספר, בשונה מבקרות אחרות המתייחסות לתחום ספציפי. הבדיקה מתייחסת ל: מצבת תלמידים, תשלומי הורים, מצבת מורים ומערכת גפן. הבקרה כוללת בקרת שטח במוסד ע"י [...]

1412, 2022

מוסדות על יסודי – התחדשות הלמידה במקצועות המח"ר – רפורמת בגרויות

יום רביעי, 14 דצמבר , 2022|0 Comments

בשנת תשפ"ג יצאה לדרך רפורמת בגרויות במקצועות המח"ר (מורשת, חברה ורוח). מהות הרפורמה הינה למידה עצמית של התלמידים במגוון נתיבים: למידה מתחדשת – ע"י סרטונים, משימות מקוונות וכד'. למידה מבוססת דיגיטל, ומורים מובילי פיתוח בכלים [...]

2310, 2022

גמול ריכוז לבתי ספר על יסודי קטנים בגובה 4% – יש לבקש!

יום ראשון, 23 אוקטובר , 2022|0 Comments

⇐ בבתי ספר יסודי עם מספר כיתות 5–12: גמול ריכוז במקצועות מסוימים כמו אנגלית, עברית, לשון וכו' - ראה פרוט מלא בחוזר. ⇐ מוסד על יסודי : גמול ריכוז לכל מקצוע הדורש ריכוז: א. נלמד [...]

808, 2022

עדכוני ג.פ.ן עדכונים לחודש אוגוסט 2022

יום שני, 8 אוגוסט , 2022|0 Comments

אספנו עדכונים והדגשים מפרסומי וכנסי משרד החינוך ומלווי צמוד במוסדות וברשויות: ביקורות גם בקרת שטח: התממשות בפועל של התכנית. גם בקרה כספית: היזון חוזר, כל שקל בוצע.... ביקורת הכנסות והוצאות במוסד על יסודי - עד לשנה [...]

1207, 2022

עדכוני ג.פ.ן, יולי 2022

יום שלישי, 12 יולי , 2022|0 Comments

אספנו עדכוני מפרסומי וכנסי משרד החינוך לגזברים ולמוסדות, וכן מהשטח והרי הם לפניכם: תוכנות הכספים הייעודיות, מאפשרות לבצע רכישת התוספים העוסקים ב"חשבוניות לגפן" בלבד, ללא צורך ברכישת כל התוכנה. למשל תוכנת כספים 2000 גובה רק [...]

1406, 2022

תקציב ומערכת "גפן"- גמישות פדגוגית ניהולית במוסדות החינוך

יום שלישי, 14 יוני , 2022|0 Comments

הגמישות הפדגוגית פותחת עידן חדש בניהול הפדגוגי הבית ספרי. עוד גמישות כספית, אבל בהחלט הרבה פחות עצמאות... ניתנת גמישות רחבה ומפתיעה של ניוד כספים בין שעות הוראה להוצאות ולרכש, זאת לצד תוספות תקציביות רבות. עם [...]

706, 2022

שעות מוחזקות בחטיבה עליונה – לכאורה יתאפשר ניוד מלא למערכת גפן

יום שלישי, 7 יוני , 2022|0 Comments

תקציב השעות המוחזקות לבתי ספר בפריפרייה שהיה מיועד בעקרו לשעות הוראה, גם הוא יהיה ניתן לניוד בשיעור 100%! לתכנית הגמישות הפדגוגית ויאפשר ביצוע התקציב באמצעות תקציב שקלי ולא שעות הוראה... תקציב המוחזקות נועד לשפות ולחזק [...]

1005, 2022

גמישות פדגוגית ניהולית במוסדות החינוך – לא פחות ממהפכה במערכת החינוך!

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

בימים האחרונים עדכן משרד החינוך על שינוי צפוי בניהול כספי תקצוב המוסד. סכום של כ 2.4 מיליארד ₪ יועבר למוסדות לניצול בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. משרד החינוך חותר למלא את תפקידו כרגולטור ופחות להיות מוביל [...]

1104, 2022

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

הזדמנות אחרונה לעדכן את מצבת המורים. (עד 3.5.2022) עפ"י הנחיות המשרד יש לדווח את מלוא צוות ההוראה. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואף את השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת [...]

1104, 2022

גמישות ותוספות תקציביות במוסדות החינוך

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

עפ"י הודעת משרד החינוך, החל משנת תשפ"ג יתוקצבו המוסדות עבור הוצאות פדגוגיות בסכומים שבין 300,000 ₪ למילון ₪, בהתאם למדד הטיפוח והגודל של המוסד. מנהלי בתי הספר ייהנו מגמישות ניהולית, תקציבית ופדגוגית ב- 6 תחומים. [...]

1003, 2022

עדכון מספר שעות בכיתות מיוחדות במוסדות העל יסודי

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

בחודש נוכחי בוצע עדכון בתקציב הש"ש לתלמיד בחטיבה עליונה. נראה כי הנתונים עדיין אינם סופיים וכי צפויים שינויי תקצוב אף בחודש הבא. מהות השינוי: תלמידים בחינוך הממלכתי דתי והחרדי מחויבים לבגרות ברמה של 3 יח"ל [...]

1003, 2022

מכרזים להצטרפות למאגר ספקים במשרד החינוך

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

צפוי כי רק מוסדות אשר נכללו במאגר יוכלו להיבחר ע"י המוסדות במערכת גפן כתכניות מאושרות. בימים אלו פרסם משרד החינוך מכרזים להצטרפות למאגר ספקים של תכניות חינוכיות. התכניות במגוון "סלים" ו"תתי סלים". כאשר לכל "תת [...]

1302, 2022

מוסדות תרבותי ייחודי בדיקת מקורות ושימושים – עדכון

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

משרד החינוך קיבל חלקית את השגת משרד מישו"ר לגבי אופן חישוב הבקרות. התקבלו דרישות עדכניות באופן רוחבי לכלל מוסדות התרבותי ייחודי. אולם עדיין לדעתנו יש לעמוד על השגות נוספות כזכור, משרד החינוך ביצע בדיקת מקורות [...]

1601, 2022

על יסודי – שיעור ניצול שעות הוראה

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

בשבוע האחרון התקבלו דוחות ביקורת ניצול שעות למוסדות שבוקרו ע"י משרד החינוך בשנים תשע"ח ותשע"ט. בהתאם לתוצאות הביקורת נראה כי יש שינוי במדיניות בקרת משרד החינוך. חידוש בדוחות הביקורת: דרישת ניצול תקציב המיועד לשכר עומדת [...]

912, 2021

סמינרים להכשרת עו"ה – תקציב צפוי לשנת תשפ"ב

יום חמישי, 9 דצמבר , 2021|0 Comments

ושוב, תקציב הסמינר להכשרת עובדי הוראה בהתדרדרות נוספת. עפ"י מכתבים שהועברו לסמינרים להכשרת עו"ה החל משנת תשפ"ב לא יועבר תקציב הכשרה חלופית למוסדות. שיעור התקציב למוסדות יעמוד על שיעור מלומדות ההוראה. בימים אלו קיבלו המוסדות [...]

909, 2021

גמול ריכוז לבתי ספר קטנים

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

גמול ריכוז מקצוע קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה. גובה הגמול הוא 4% ומיועד ליסודי קטן / מקצוע קטן בעל יסודי. מי יכול לבקש תקציב לגמול ריכוז? > בתי ספר יסודי עם מספר כיתות [...]

508, 2021

עידוד לימודי תואר – כמה זה עולה לנו?

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

משרד החינוך שם לו ליעד להעלות את שיעור עובדי ההוראה המשתלמים ומשלימים תארים. מטרה זו ברוכה אף לדעת מנהלי המוסדות. במרבית המקרים – משרד החינוך מתקצב את מלוא לימודי המורים. אך לפעמים, חלק מנטל הלימודים [...]

707, 2021

אל תפספסו! שבעה קולות קוראים לשעות הוראה תוספתיות בחטיבות הביניים ובתיכונים לשנת תשפ"ב

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

השעות מיועדות לתגבור הוראה במגוון תחומי דעת שונים: שפות, מורשת, מדעים, חברה ורוח, חינוך פיננסי וחינוך אזרחי. השעות הינן שעות הוראה תקניות ויש להכליל במצבת המורים. יש להגיש בקשה בקובץ מקוון ייעודי עד ליום 15/07/2021 [...]

706, 2021

בתי ספר מלמדים בקיץ בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות – טיפים והדגשים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

משרד החינוך מתקצב פעילות ולימודי קיץ בכיתות ז'-י"ב בין התאריכים 15.7.21-21.6.21 - יא בתמוז ועד ה באב. במוסדות חנ"מ המפעילים קייטנות כבעבר הפעילות תתקיים בשעות שלאחר יום הלימודים.

706, 2021

מלגות מפעל הפיס לבנות הסמינרים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

כזכור, בשנת הלימודים תשפ"א לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית - מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה. מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם [...]

605, 2021

סעיף 46 למוסד חינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

מוסדות חינוך וגובים כספי הורים? ייתכן סוף סוף מתווה הסדרה. עמותות רבות פועלות לקבלת אישור לסעיף 46. אישור זה מאפשר לתורמים לעמותה לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומה, מה שמעודד תורמים פוטנציאליים לתרום לעמותות [...]

504, 2021

חוק ההכלה – השלכות נוספות למוסדות חינוך

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

חוק ההכלה מתעדכן "תוך כדי תנועה" ולהלן מספר הדגשים משמעותיים העוסק בהמרה שעות הוראה בשעות סיוע, קיזוז שגוי במוסדות על יסודי אשר תוקן לאחר פניית משרד מישו"ר, וחסרי תקצוב הנבחנים בימים אלו במשרד החינוך. לקריאה >>>

403, 2021

יועץ במוסד חינוך – עדכון שיעור גמול ייעוץ

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

תקציב בגין מורה יועץ: בחטיבות העליונות בהיקף של 1.7 ש"ש לכתה נורמטיבית. משרד החינוך ממליץ להקצות שעות ליועץ גם בחטיבות הגיל שאינן מתוקצבות - 1 ש"ש לכתה בביה"ס היסודי, 1.5 ש"ש בחט"ב. תנאי העסקת מורה יועץ: > נדרש לקבל אישור העסקה ספציפי עבורו ע"י הפיקוח. > היועץ החינוכי הינו "מורה יועץ", תנאי העסקתו הינם בהתאם לתנאי השכר של עובדי ההוראה. בנוסף, זכאי לגמול ושעות ייעוץ. > לפחות 1/3 משרה בהוראה פרונטלית בכיתה

802, 2021

הסדרת חובה של מכרזי הפעלה במוסדות על יסודי החל משנת תשפ"ב, ההערכות בעיצומה!

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/ 2016 (בשיתוף משרד החינוך) הובהרה חובת הרשויות לקיים מכרזים להפעלת בתי הספר בחטיבה העליונה במבנים בבעלות הרשות (הקצאה / שימוש קרקע + בינוי משרד החינוך), כאשר עד לשנת תשפ"א [...]

802, 2021

ביקורת עוזרי הוראה

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בימים אלו נשלחו למוסדות ביקורות בגין תקצוב עוזרי הוראה. במסגרת הביקורת נבדקו הנתונים הבאים: 1. סך הקבוצות המפוצלות בפועל במוסד 2. שעות עוזרי החינוך המבוצעות במוסד 3. שעות רכז בית ספרי המבוצעות במוסד 4. השוואת [...]

1009, 2020

תל"ן – תכנית לימודים נוספת

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

תל"ן? בתקופת הקורונה לא בבית ספרנו... אולי בלמידה מרחוק? צמצום משמעותי וצומת בקביעת תעריפי גבייה תל"ן. חובה להוזיל! הפחתה במספר השעות! אין אפשרות לגבות תעריף מלא בגין פיצול כיתה לקפסולות! תכנית לימודים נוספת הינה תוספת [...]

1008, 2020

תקצוב עבור רכישות ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

לקראת שנת הלימודים תשפ”א משרד החינוך ישתתף בעלויות המוסדות להתגוננות מפני נגיף הקורונה. התקציב יועבר בהתאם לתקופה המזכה שתיקבע בשיתוך משרד הבריאות, החינוך והאוצר. מי זכאי? זכאים כלל מוסדות החינוך בכל שכבות הגיל, מרכזים טיפוליים [...]

1008, 2020

תקצוב עבור הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק

יום שני, 10 אוגוסט , 2020|0 Comments

בעקבות הצורך להעביר את מערכת החינוך ללמידה מרחוק סקר משרד החינוך את מהלכי התקשוב המרכזיים שבוצעו בישראל בעשור האחרון ובהתאם לכך פיתוח תפיסה שלימה ל”מערכת חינוך שלמה בענן”. בכדי ליישם את התפיסה יפעל המשרד בשני [...]

908, 2020

תקציב הסמינרים להכשרת עובדי הוראה

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

בשורה לבנות הסמינרים: לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית - מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה. מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם רשויות [...]

505, 2020

מרכיב קבוע על יסודי – הרחבה

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

סכום מרכיב קבוע עומד על כ 190 ₪ ומעלה לחודש לתלמיד. הסכום משתנה במוסדות על יסודי המקיימים לימודים טכנולוגים או כל מתכונת מיוחדת אחרת. להלן הרכב צוות עובדי מינהל ותפעול המתוקצבים במסגרת מרכיב הקבוע: כ [...]