1005, 2022

עדכוני תקציב, מאי 2022

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

הקפאת תשלומים בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח. מועד ההגשה חלף, מוסדות שלא יגישו מצבת מורים חתומה לא יתוקצבו החל מחודש הבא. (הדחיה בחודש הינה בעקבות חג הפסח). מענק סייעות חינו"מ 2000 ₪ [...]

1005, 2022

עדכון פרופיל במוסדות היסודי

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

רבים מבתי הספר היסודיים במעמד מוכש"ר נתקלו בחודש נוכחי בירידה משמעותית בפרופיל המוסד. הירידה הינה רטרו' מתחילת השנה ולעיתים מדובר בירידה משמעותית של מספר שנות וותק. מהות השינוי - עדכון משקלי משרד החינוך ומשמעותי במוסדות [...]

1104, 2022

עדכוני תקציב, אפריל 2022

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

תקציבים מיוחדים ⇐ מענק סייעות בקייטנות 2,000 ₪ ברוטו - בימים הקרובים יועברו מקדמות ישירות לחשבון הבנק עבור "קייטנות פסח ניצנים". גובה המקדמה הינו 60%. התשלום הסופי מותנה בדוחות ביצוע. המענק הינו כתוצאה של הסכם [...]

1003, 2022

עדכוני תקציב, מרץ 2022

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

סל תלמיד עולה בוצע תשלום בגין סל תלמיד לעולה, על פי מצבת תלמידים מעודכנת לשנה נוכחית. להרחבה על מהות התקציב ראה חוזר משרדנו מחודש קודם. רמת שרות תשפ"ב בוצע חישוב רמת שירות בהתאם לדיווח. מוסדות [...]

1302, 2022

תוספת 60 שעות בגין מחסור בכח אדם

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

בימים אלו פרסמה שרת החינוך הודעה לפיה כל מוסד יתוקצב בתוספת של 60 שעות. מבדיקת משרדנו מול האחראים במשרד החינוך נראה כי עדיין לא התקבלו החלטות אך מסתמן כעת כי המוסדות הזכאים הינם מוסדות היסודי [...]

1302, 2022

מידע אינפורמטיבי בדיווח מפורט לביטוח לאומי

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

החל מחודש אוקטובר 2021 חלה חובת דיווח מפורט לביטוח לאומי עבור כלל המעסיקים. הדיווח מקוון ישירות מתוכנת השכר. דיווח זה מאפשר לביטוח לאומי לקבל מידע של כלל נתוני שכר העובדים כולל מידע אינפורמטיבי כמו ימים, [...]

1302, 2022

עדכוני תקציב, פברואר 2022

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

אגרת אוטומציה (גני ילדים) התקבל תקציב בסך של 8.13 ₪ לתלמיד (נושאים 3+19) ניהול תקין לא הועבר תקציב לבעלות שאין ברשותה ניהול תקין לשנת 2022. התקצוב ישוחרר לאחר המצאת האישור. עם קבלת האישור חשוב לוודא [...]

1601, 2022

עדכוני תקציב, ינואר 2022

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

השאלת מורים שולמה מקדמה בגובה 70%, החל מחודש הבא יועבר תשלום לפי דיווח נתוני המורים. בחינות בגרות אחה"צ תשלום עבור שעות אחה"צ של המזכירות לצורך בחינות הבגרות. גובה התשלום נקבע בהתאם לבחינות שהתקיימו בקיץ תשפ"א. [...]

912, 2021

עדכוני תקציב, דצמבר 2021

יום חמישי, 9 דצמבר , 2021|0 Comments

תקציב מוסדות היסודי הרגיל והחינוך המיוחד עודכן בהתאם לנתוני תקן תשפ"ב, קוזזו מקדמות ששולמו בחודשים קודמים. במקרים חריגים בהם הקצאת תקן תשפ"ב עדיין לא משקפת את מלוא התקצוב המגיע לבעלות, בוצעה מקדמה להשלמה. השאלת מורים [...]

1411, 2021

עדכוני תקציב, נובמבר 2021

יום ראשון, 14 נובמבר , 2021|0 Comments

החודש עדיין ישנם תקציבים שהועברו כמקדמות בהתבסס על נתוני שנה קודמת – תשפ"א. (*) בחודש קודם שולמה תוספת עבור 15 שעות בהתאם למתווה של שרת החינוך, החודש קוזזה תוספת זו בכל המוסדות. מבדיקה מול משרד [...]

909, 2021

עדכוני תקציב, ספטמבר 2021

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

מענק הישגים בחטיבה עליונה תקצוב דיפרנציאלי - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק! מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. [...]

508, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

קצובת ביגוד התקבל תקציב ביגוד שנתי בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה (רמה 4 – 2,148 ₪) ולעובדי מינהל לסייעות, מזכירות, שרתים (רמה 3 – 1,539 ₪). מכינות קיץ למוסדות שלא השתתפו בתוכנית "בתי ספר [...]

707, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

קצובת הבראה שנתית תשלום קצובת הבראה שנתית בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה ולעובדים מינהליים. מענק יובל ניתן לצפות ברשימת עובדי ההוראה שנכללו בחישוב, בדוח מענק יובל במערכת עוש"ר. בגני הילדים ניתן לבקש פירוט זכאים [...]

706, 2021

עדכוני תקציב, יוני 2021

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

גמול לווי טיולים גננות החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. תוספת של 6.63 ₪ לתלמיד. תוספת חד שנתית. סל קליטה, דמי שכפול ותשלומי חומרים - גזירת תלמידים החודש בוצעה גזירת תל' נוספת (אחרונה) [...]

605, 2021

עדכוני תקציב, מאי 2021

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

קיזוז בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח החודש בוצע קיזוז של 20% מהשכל"מ למוסדות שלא הגישו דוח מצבת מורים חתום ע"י רו"ח. בעלות שלא תסדיר את הדיווח בחודש הבא תתבצע הקפאת תשלום לכל [...]

403, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על פעילות תקצבית במוסדות החינוך. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה עומד להשפיע עלינו? קביעת דירוג חברתי כלכלי [...]

403, 2021

עדכוני תקציב, מרץ 2021

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים בשנים קודמות הועבר תשלום חד שנתי בנושאים אלו. החל משנה נוכחית הוחלט לפצל את התשלום לשלוש פעימות על מנת לתת מענה לעדכונים במעברי התלמידים בין מוסדות החינוך. בהתאם לכך הפעימה [...]

802, 2021

עידכוני תקציב, פברואר 2021

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

⇐ אגרת אוטומציה (גני ילדים) – התקבל תקציב בגין אגרת אוטומציה לשנה"ל תשפ"א, סך של 7.94 ₪ לתלמיד. ⇐ עובדי הוראה יוצאי אתיופיה - משרד החינוך פועל מזה שנים מספר לקידום ולעידוד שילובם של עובדי [...]

1009, 2020

עדכוני תקציב, ספטמבר 2020

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

מענק הישגים בחטיבה העליונה - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק! מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. בתי הספר [...]

908, 2020

עדכוני תקציב, אוגוסט 2020

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד בשני תעריפים: רמה 3 – לסייעות, מזכירות, שרתים: סך 1,516 ₪ למשרה מלאה רמה 4 – לעובדי הוראה: סך 2,116 ₪ למשרה מלאה. [...]

607, 2020

עדכוני תקציב, יולי 2020

יום שני, 6 יולי , 2020|0 Comments

מענק יובל בכלל המוסדות תוקצב החודש מענק יובל לעובדי הוראה ותיקים – בעלי וותק של 30 שנות הוראה. ובמוסדות העל יסודי 25 שנות הוראה. התקצוב מועבר בהתאם למצבת העובדים המדווחת למשרד החינוך. לתשומת לב! בגני [...]

2406, 2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור מעונות יום פרטיים

יום רביעי, 24 יוני , 2020|0 Comments

תמצית: תמיכה של משרד האוצר במעונות יום שאינם מתוקצבים (בעלי סמל). התמיכה הינה בשיעור מדורג עפ"י מספר הילדים במעון. סכום המענק: עד 12 ילדים (כולל) - 350 ש"ח לילד מהילד ה 13 ועד ה- 24 [...]

2306, 2020

מענק שימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור – טיוטת מבחנים להערות הציבור

יום שלישי, 23 יוני , 2020|0 Comments

תמצית: המענק מיועד למי שלא זכאי למענק הוצאות קבועות של רשות המיסים. המענק מתקבל ממשרד הרווחה ומיועד בעיקר למטרות רווחה. רוב הכללים זהים למענק של רשות המיסים. מה בכל זאת שונה? בודק ירידה בכלל הכנסות [...]

1706, 2020

אושר בחוק! תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים

יום רביעי, 17 יוני , 2020|0 Comments

מעסיקים המגייסים עובדים מ-19 לאפריל עד אוקטובר ייהנו ממענק חודשי בגין כל עובד מזכה (נוסף), בסך 875 ₪ או 1,875 ₪ לחודש ולכל היותר עד 4 חודשים. החוק אושר סופית, ולפיו יינתן מענק בגין כל [...]

806, 2020

עדכוני תקציב וציוד מיגון בעקבות משבר הקורונה, יוני 2020

יום שני, 8 יוני , 2020|0 Comments

גמול לווי טיולים גננות החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. סכום התוספת עומד על 204 ש”ח לגן נורמטיבי (31 תלמידים ברשות מקבלת מענק ו 33 תלמידים ברשות שאינה מקבלת מענק.) סל קליטה, דמי [...]

3105, 2020

תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים

יום ראשון, 31 מאי , 2020|0 Comments

תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים בחודש 5 והלאה בסך 3,500 ₪ ומחודש 6 7,500 ₪ יינתן מענק בגין כל עובד נוסף שגויס לעבודה והינו עובד שהיה מובטל. גיוס החל מה-1.5.2020, מענק בסכום כולל של 3,500 שקל. [...]

2705, 2020

מענק סיוע – "השתתפות בהוצאות קבועות" –רענון והדגשים חדשים

יום רביעי, 27 מאי , 2020|0 Comments

המענק מיועד לפצות על הוצאות קבועות בארגון, שהמשיכו בתקופת המשבר על אף קיטון במחזור פעילות הארגון. המענק אינו בודק גרעון בעמותה אלא רק שינוי במחזור. יתכן כי העמותה גרעונית ואינה זכאית ולהפך. המענק יכול להגיע [...]

505, 2020

סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה לתקצוב מלא לשנת הלימודים תש"פ?

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

אולי מגיע לכם כסף? מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר. זה הזמן לטפל בתקציבים חסרים. מוסד המאתר כי לא תוקצב או תוקצב בחסר, תאריך הפניה משמעותי! במידה והפניה תבוצע לאחר התאריך הקובע, הבקשה תסווג [...]

505, 2020

עדכוני תקציב, מאי 2020

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

מלוא תקציבי החינוך תוקצבו בחודש נוכחי כרגיל מלבד ניהול עצמי, הסעות, הזנה וניצנים. לגבי שלושת האחרונים בוצע קיזוז נוסף. התקציב לחודש מרץ הועמד על יחס של 6 ימי פעילות מתוך 18.4 ימים. כלומר תקציב בשיעור [...]