909, 2021

עדכוני תקציב, ספטמבר 2021

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

מענק הישגים בחטיבה עליונה תקצוב דיפרנציאלי - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק! מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. [...]

508, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

קצובת ביגוד התקבל תקציב ביגוד שנתי בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה (רמה 4 – 2,148 ₪) ולעובדי מינהל לסייעות, מזכירות, שרתים (רמה 3 – 1,539 ₪). מכינות קיץ למוסדות שלא השתתפו בתוכנית "בתי ספר [...]

707, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

קצובת הבראה שנתית תשלום קצובת הבראה שנתית בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה ולעובדים מינהליים. מענק יובל ניתן לצפות ברשימת עובדי ההוראה שנכללו בחישוב, בדוח מענק יובל במערכת עוש"ר. בגני הילדים ניתן לבקש פירוט זכאים [...]

706, 2021

עדכוני תקציב, יוני 2021

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

גמול לווי טיולים גננות החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. תוספת של 6.63 ₪ לתלמיד. תוספת חד שנתית. סל קליטה, דמי שכפול ותשלומי חומרים - גזירת תלמידים החודש בוצעה גזירת תל' נוספת (אחרונה) [...]

605, 2021

עדכוני תקציב, מאי 2021

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

קיזוז בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח החודש בוצע קיזוז של 20% מהשכל"מ למוסדות שלא הגישו דוח מצבת מורים חתום ע"י רו"ח. בעלות שלא תסדיר את הדיווח בחודש הבא תתבצע הקפאת תשלום לכל [...]

403, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על פעילות תקצבית במוסדות החינוך. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה עומד להשפיע עלינו? קביעת דירוג חברתי כלכלי [...]

403, 2021

עדכוני תקציב, מרץ 2021

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים בשנים קודמות הועבר תשלום חד שנתי בנושאים אלו. החל משנה נוכחית הוחלט לפצל את התשלום לשלוש פעימות על מנת לתת מענה לעדכונים במעברי התלמידים בין מוסדות החינוך. בהתאם לכך הפעימה [...]

802, 2021

עידכוני תקציב, פברואר 2021

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

⇐ אגרת אוטומציה (גני ילדים) – התקבל תקציב בגין אגרת אוטומציה לשנה"ל תשפ"א, סך של 7.94 ₪ לתלמיד. ⇐ עובדי הוראה יוצאי אתיופיה - משרד החינוך פועל מזה שנים מספר לקידום ולעידוד שילובם של עובדי [...]

1009, 2020

עדכוני תקציב, ספטמבר 2020

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

מענק הישגים בחטיבה העליונה - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק! מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. בתי הספר [...]

908, 2020

עדכוני תקציב, אוגוסט 2020

יום ראשון, 9 אוגוסט , 2020|0 Comments

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד בשני תעריפים: רמה 3 – לסייעות, מזכירות, שרתים: סך 1,516 ₪ למשרה מלאה רמה 4 – לעובדי הוראה: סך 2,116 ₪ למשרה מלאה. [...]

607, 2020

עדכוני תקציב, יולי 2020

יום שני, 6 יולי , 2020|0 Comments

מענק יובל בכלל המוסדות תוקצב החודש מענק יובל לעובדי הוראה ותיקים – בעלי וותק של 30 שנות הוראה. ובמוסדות העל יסודי 25 שנות הוראה. התקצוב מועבר בהתאם למצבת העובדים המדווחת למשרד החינוך. לתשומת לב! בגני [...]

2406, 2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור מעונות יום פרטיים

יום רביעי, 24 יוני , 2020|0 Comments

תמצית: תמיכה של משרד האוצר במעונות יום שאינם מתוקצבים (בעלי סמל). התמיכה הינה בשיעור מדורג עפ"י מספר הילדים במעון. סכום המענק: עד 12 ילדים (כולל) - 350 ש"ח לילד מהילד ה 13 ועד ה- 24 [...]

2306, 2020

מענק שימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור – טיוטת מבחנים להערות הציבור

יום שלישי, 23 יוני , 2020|0 Comments

תמצית: המענק מיועד למי שלא זכאי למענק הוצאות קבועות של רשות המיסים. המענק מתקבל ממשרד הרווחה ומיועד בעיקר למטרות רווחה. רוב הכללים זהים למענק של רשות המיסים. מה בכל זאת שונה? בודק ירידה בכלל הכנסות [...]

1706, 2020

אושר בחוק! תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים

יום רביעי, 17 יוני , 2020|0 Comments

מעסיקים המגייסים עובדים מ-19 לאפריל עד אוקטובר ייהנו ממענק חודשי בגין כל עובד מזכה (נוסף), בסך 875 ₪ או 1,875 ₪ לחודש ולכל היותר עד 4 חודשים. החוק אושר סופית, ולפיו יינתן מענק בגין כל [...]

806, 2020

עדכוני תקציב וציוד מיגון בעקבות משבר הקורונה, יוני 2020

יום שני, 8 יוני , 2020|0 Comments

גמול לווי טיולים גננות החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. סכום התוספת עומד על 204 ש”ח לגן נורמטיבי (31 תלמידים ברשות מקבלת מענק ו 33 תלמידים ברשות שאינה מקבלת מענק.) סל קליטה, דמי [...]

3105, 2020

תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים

יום ראשון, 31 מאי , 2020|0 Comments

תמריץ למעסיקים שיוסיפו עובדים בחודש 5 והלאה בסך 3,500 ₪ ומחודש 6 7,500 ₪ יינתן מענק בגין כל עובד נוסף שגויס לעבודה והינו עובד שהיה מובטל. גיוס החל מה-1.5.2020, מענק בסכום כולל של 3,500 שקל. [...]

2705, 2020

מענק סיוע – "השתתפות בהוצאות קבועות" –רענון והדגשים חדשים

יום רביעי, 27 מאי , 2020|0 Comments

המענק מיועד לפצות על הוצאות קבועות בארגון, שהמשיכו בתקופת המשבר על אף קיטון במחזור פעילות הארגון. המענק אינו בודק גרעון בעמותה אלא רק שינוי במחזור. יתכן כי העמותה גרעונית ואינה זכאית ולהפך. המענק יכול להגיע [...]

505, 2020

סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה לתקצוב מלא לשנת הלימודים תש"פ?

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

אולי מגיע לכם כסף? מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר. זה הזמן לטפל בתקציבים חסרים. מוסד המאתר כי לא תוקצב או תוקצב בחסר, תאריך הפניה משמעותי! במידה והפניה תבוצע לאחר התאריך הקובע, הבקשה תסווג [...]

505, 2020

עדכוני תקציב, מאי 2020

יום שלישי, 5 מאי , 2020|0 Comments

מלוא תקציבי החינוך תוקצבו בחודש נוכחי כרגיל מלבד ניהול עצמי, הסעות, הזנה וניצנים. לגבי שלושת האחרונים בוצע קיזוז נוסף. התקציב לחודש מרץ הועמד על יחס של 6 ימי פעילות מתוך 18.4 ימים. כלומר תקציב בשיעור [...]

2604, 2020

סקירת "משבר הקורונה" מספר 14 – 26.4.2020 | מעסיקים

יום ראשון, 26 אפריל , 2020|0 Comments

עדכונים ותוספות, סיום של מספר הקלות, ובשורות חדשות! וגם – איך נודיע על סיום חל"ת, מתי זכאים לפיצויי פיטורין, מחלת קורונה כתאונת עבודה ועוד. אחרי הפוגת חופש פסחי הצטברו עדכונים. הקדישו זמן וקראו בעיון. מומלץ [...]

604, 2020

הערכות תקציבית ובדיקת השלכת משבר קורונה תקציב חינוך

יום שני, 6 אפריל , 2020|0 Comments

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, פעילותו הכלכלית של המוסד משתנה תוך כדי תנועה. מומלץ כי המוסד יערך תקציבית ויבחן אלו השלכות כספיות צפויה תקופת המשבר לגרור את המוסד. מומלץ לבחון את כלל סעיפי התקצוב ולשכלל בשיעור [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה לעובד

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה לעובד | הנחיות רלוונטיות להיום, חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום מה נדרש ממני?  ⇐ שלב ראשון: הודעה על יציאה לחל"ת בלשכת התעסוקה באתר או באמצעות המייל. ⇐ שלב שני: הגשת תביעה לביטוח לאומי בטופס 1500 [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

2803, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה לעצמאיים וחברות

שבת, 28 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה לעצמאיים וחברות | הנחיות רלוונטיות להיום. עצמאי לא זכאי לאבטלה, ובכל זאת: ⇐ עצמאיים ובעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים בדמי אבטלה ומשכך אינם זכאים לדמי אבטלה. בעל שליטה הינו מי שמחזיק הוא לבדו [...]

2403, 2020

עדכון "משבר קורונה" מספר 8 למוסדות חינוך בעמותות וברשויות

יום שלישי, 24 מרץ , 2020|0 Comments

הסתמכות על חוזר זה הינה ללקוחות מישו"ר בלבד. מי שעושה שימוש בחוזר זה על אחריותו בלבד. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי הבשורה הטובה: "כלל מוסדות החינוך בעלי הרישיון, אשר הינם זכאים לתקצוב, [...]

2103, 2020

פרילנסרים – כל מה שלא ידעתם

שבת, 21 מרץ , 2020|0 Comments

נקדיש מספר דקות לליבון סוגיות מס חוק ואבחנות למשלם עבור נותני שרותים, שהם "אולי" עובדים. יש סיכוי גבוה שתגלו מידע חדש שלא הכרתם. קישור למצגת פרילנסרים - מישור חשבות ויעוץ עסקי בע"מ >>> קישור לחוזר [...]

803, 2020

עדכוני תקציב משרד החינוך, מרץ 2020

יום ראשון, 8 מרץ , 2020|0 Comments

עדכוני עלויות שבוצעו בחודש פברואר: • עדכון תעריפי עלות שכר – לפי נתוני הביטוח הלאומי השכר הממוצע במשק עלה ל- 10,551 (לעומת 10,273 שהיה בשנת 2019). עדכון התעריפים יבוצע בתחולה מחודש ינואר 2020 • תוספת [...]

503, 2020

ניצול תקציב הוראה ואימונים סמינרים – הערכות ומוגנות מביקורת וקיזוזים

יום חמישי, 5 מרץ , 2020|0 Comments

משרדנו יבצע לכלל לקוחתנו בדיקת ניצול תקציבי. תקציב מוסדות להכשרת עובדי הוראה - מכללות וסמינרים אינו במסגרת חוק חינוך חובה אלא בתקציב תוספתי המממן הכשרת סגל הוראה למוסדות החינוך. בשנים האחרונות מבצע משרד החינוך בקרות [...]

602, 2020

עדכוני תקציב, פברואר 2020

יום חמישי, 6 פברואר , 2020|0 Comments

עדכונים שוטפים שבוצעו בחודש ינואר: ⇐ קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים חתומה על ידי רו”ח - ביצוע הקיזוז יבוצע בתשלום פברואר 2020 אחוז הקיזוז הינו 10% מגובה שכר הלימוד. עדכונים במצבת ניתן לבצע במהלך [...]