2106, 2023

תשלום דמי הבראה ומענק יובל, יוני 2023

יום רביעי, 21 יוני , 2023|0 Comments

תשלום הבראה לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. עובד הוראה זכאי החל מיום עבודתו הראשון ולמספר ימים רב יותר ובתעריף יומי גבוה יותר. תעריף ליום הבראה 471.4 ₪ במגזר הציבורי ובמוסדות חינוך [...]

2106, 2023

עדכוני תקציב, יוני 2023

יום רביעי, 21 יוני , 2023|0 Comments

בתקופה האחרונה, חלות תמורות מרחיקות לכת בעולם שכר העובדים. הן בעקבות עדכון שכר מינימום, והן רפורמות שונות כמו רפורמת סייעות ואופק חדש. חלק מהמוסדות  בתהליך, חלקם - הדרך לפניהם וחלקם עדיין על "גדר ההבטחות". האתגר [...]

2905, 2023

עדכוני תקציב, מאי 2023

יום שני, 29 מאי , 2023|0 Comments

שיפוי הנובע מקיצור יום הלימודים בכיתות תקשורת על מנת להתמודד עם החוסר בכוח אדם בחינוך המיוחד, בתחילת שנת תשפ"ג אפשר משרד החינוך מספר חלופות אשר אחת מהן הינה קיצור יום הלימודים בכיתות התקשורת עד השעה 15:10 [...]

1002, 2023

עידכוני תקציב, פברואר 2023

יום שישי, 10 פברואר , 2023|0 Comments

⇐ אגרת אוטומציה גני ילדים -  התקבל תשלום בגין אגרת אוטומציה בסך של  8.56 ₪ לתלמיד. ⇐ הפסקת תקצוב אישור ניהול תקין - ללא אישור ניהול תקין, לא עבר תקציב. התקצוב ישוחרר לאחר המצאת האישור. ⇐ [...]

1002, 2023

ביקורת הפרשי מענק שעות והחזר שכר לימוד – בשורה – עדכון חוזר למי שפספס

יום שישי, 10 פברואר , 2023|0 Comments

החזר שכר לימוד - קיזוז למי שלא הפריש לגמל, גם אם שולמה מלא העלות? התקציב כולל תקצוב של 20% עלות שכר מורכב מ:מס שכר 7.5% ביטוח לאומי 7.5% וגמל גל 5% משרד החינוך ביצע קיזוז [...]

1101, 2023

עדכוני תקציב, ינואר 2023

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

⇐ מלגות סיוע בתשלומי הורים – חשוב! המוסדות תוקצבו מלגות למוסדות החנ"מ והמוכש"ר. כיצד נמנע מקיזוז? תנאי א: דיווח גביה מהורים במערכת אפיק. תנאי ב: יש לבצע את התהליך עפ"י חוזר מנכ"ל (קישור). המלגות ניתנות [...]

1101, 2023

גני ילדים – בשורה משמחת למקוזזי ביקורת חל"ת

יום רביעי, 11 ינואר , 2023|0 Comments

בעקבות בדיקת עומק של עשרות ביקורות חל"ת, נוכחנו כי קיימות מספר טעויות טכניות בביצוע תחשיב הקיזוז - קוזז בטעות גם בגין רכיבים שאינם שכר מעל 5%. כמשרד המוביל בכלכלת חינוך מזה מעל 15 שנה ראינו לעצמנו [...]

1412, 2022

עדכוני תקציב, נובמבר 2022

יום רביעי, 14 דצמבר , 2022|0 Comments

אגרת שכפול וחומרים נושאים אלו נכללים בתקציב מערכת גפן. בוצע תשלום למוסדות הזכאים אשר אינם מתוקצבים בגפן: גני ילדים ומוסדות יסודי מוכר שאינו רשמי. סל תלמיד עולה סל תלמיד לתלמידים שעלו לאחר 01.09.2019. מתקבל תקצוב [...]

1611, 2022

עדכוני תקציב, נובמבר 2022

יום רביעי, 16 נובמבר , 2022|0 Comments

החודש עדיין ישנם תקציבים שהועברו כמקדמות בהתבסס על נתוני שנה קודמת – תשפ"ב עדכון עלויות עובדי מינהל החודש שולמה תוספת בגין תשלום אגודה מקצועית לעובדי מינהל. 401 ₪ (בשנה קודמת 390 ₪) לאגודה אחת, 802 [...]

2310, 2022

עדכוני תקציב, אוקטובר 2022

יום ראשון, 23 אוקטובר , 2022|0 Comments

התקבל מענק סייעות, תוספת יסודי סל טיפוח ובוצע קיזוז (מופרז) בכיתות י"ג י"ד טכנולוגיות. החודש מרבית התקציבים הועברו כמקדמות בהתבסס על נתוני שנה קודמת – תשפ"ב. בוצעה בדיקת רישיון, הקפאה וסגירת מוסדות – אשר לא [...]

1409, 2022

עדכוני תקציב, ספטמבר 2022

יום רביעי, 14 ספטמבר , 2022|0 Comments

תקציב בגין מענק הישגיים בחטיבה עליונה מענק לצוות ההוראה בחטיבות העליונות בגין הישגי בית הספר. בגין מענק זה לא קיימת זכאות להפרשה לגמל וקרה"ש. סכומי התקציב כוללים עלויות מעביד. סכומי התקציב: רמה 1 - 10,560 [...]

808, 2022

עדכוני תקציב, אוגוסט 2022

יום שני, 8 אוגוסט , 2022|0 Comments

סייעות חנ"מ מענק קייטנות פסח התקציב נשמט בטעות והועבר החודש תקציב, בעקבות פניית משרד מישו"ר. כלל העובדים תקציב ביגוד בהתאם להסכמי השכר: עובדי הוראה 2,237 ₪. סייעות ודירוג מינהלי 1,603 ₪ מענק חד פעמי לפסיכולוגים [...]

1207, 2022

עדכוני ג.פ.ן, יולי 2022

יום שלישי, 12 יולי , 2022|0 Comments

אספנו עדכוני מפרסומי וכנסי משרד החינוך לגזברים ולמוסדות, וכן מהשטח והרי הם לפניכם: תוכנות הכספים הייעודיות, מאפשרות לבצע רכישת התוספים העוסקים ב"חשבוניות לגפן" בלבד, ללא צורך ברכישת כל התוכנה. למשל תוכנת כספים 2000 גובה רק [...]

806, 2022

עדכוני תקציב, יוני 2022

יום רביעי, 8 יוני , 2022|0 Comments

גמול ליווי טיולים לגננות החודש בוצע תשלום בקודי נושא 3 ו 33. גני ילדים חנ"מ מוכש"ר גם החודש בוצע חישוב פרופיל למוטבים באופק חדש אשר השלימו דיווחים לקביעת הדרגה והשלימו פתיחת תיקים. לתשומת לב! מוטבים [...]

1005, 2022

עדכוני תקציב, מאי 2022

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

הקפאת תשלומים בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח. מועד ההגשה חלף, מוסדות שלא יגישו מצבת מורים חתומה לא יתוקצבו החל מחודש הבא. (הדחיה בחודש הינה בעקבות חג הפסח). מענק סייעות חינו"מ 2000 ₪ [...]

1005, 2022

עדכון פרופיל במוסדות היסודי

יום שלישי, 10 מאי , 2022|0 Comments

רבים מבתי הספר היסודיים במעמד מוכש"ר נתקלו בחודש נוכחי בירידה משמעותית בפרופיל המוסד. הירידה הינה רטרו' מתחילת השנה ולעיתים מדובר בירידה משמעותית של מספר שנות וותק. מהות השינוי - עדכון משקלי משרד החינוך ומשמעותי במוסדות [...]

1104, 2022

עדכוני תקציב, אפריל 2022

יום שני, 11 אפריל , 2022|0 Comments

תקציבים מיוחדים ⇐ מענק סייעות בקייטנות 2,000 ₪ ברוטו - בימים הקרובים יועברו מקדמות ישירות לחשבון הבנק עבור "קייטנות פסח ניצנים". גובה המקדמה הינו 60%. התשלום הסופי מותנה בדוחות ביצוע. המענק הינו כתוצאה של הסכם [...]

1003, 2022

עדכוני תקציב, מרץ 2022

יום חמישי, 10 מרץ , 2022|0 Comments

סל תלמיד עולה בוצע תשלום בגין סל תלמיד לעולה, על פי מצבת תלמידים מעודכנת לשנה נוכחית. להרחבה על מהות התקציב ראה חוזר משרדנו מחודש קודם. רמת שרות תשפ"ב בוצע חישוב רמת שירות בהתאם לדיווח. מוסדות [...]

1302, 2022

תוספת 60 שעות בגין מחסור בכח אדם

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

בימים אלו פרסמה שרת החינוך הודעה לפיה כל מוסד יתוקצב בתוספת של 60 שעות. מבדיקת משרדנו מול האחראים במשרד החינוך נראה כי עדיין לא התקבלו החלטות אך מסתמן כעת כי המוסדות הזכאים הינם מוסדות היסודי [...]

1302, 2022

מידע אינפורמטיבי בדיווח מפורט לביטוח לאומי

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

החל מחודש אוקטובר 2021 חלה חובת דיווח מפורט לביטוח לאומי עבור כלל המעסיקים. הדיווח מקוון ישירות מתוכנת השכר. דיווח זה מאפשר לביטוח לאומי לקבל מידע של כלל נתוני שכר העובדים כולל מידע אינפורמטיבי כמו ימים, [...]

1302, 2022

עדכוני תקציב, פברואר 2022

יום ראשון, 13 פברואר , 2022|0 Comments

אגרת אוטומציה (גני ילדים) התקבל תקציב בסך של 8.13 ₪ לתלמיד (נושאים 3+19) ניהול תקין לא הועבר תקציב לבעלות שאין ברשותה ניהול תקין לשנת 2022. התקצוב ישוחרר לאחר המצאת האישור. עם קבלת האישור חשוב לוודא [...]

1601, 2022

עדכוני תקציב, ינואר 2022

יום ראשון, 16 ינואר , 2022|0 Comments

השאלת מורים שולמה מקדמה בגובה 70%, החל מחודש הבא יועבר תשלום לפי דיווח נתוני המורים. בחינות בגרות אחה"צ תשלום עבור שעות אחה"צ של המזכירות לצורך בחינות הבגרות. גובה התשלום נקבע בהתאם לבחינות שהתקיימו בקיץ תשפ"א. [...]

912, 2021

עדכוני תקציב, דצמבר 2021

יום חמישי, 9 דצמבר , 2021|0 Comments

תקציב מוסדות היסודי הרגיל והחינוך המיוחד עודכן בהתאם לנתוני תקן תשפ"ב, קוזזו מקדמות ששולמו בחודשים קודמים. במקרים חריגים בהם הקצאת תקן תשפ"ב עדיין לא משקפת את מלוא התקצוב המגיע לבעלות, בוצעה מקדמה להשלמה. השאלת מורים [...]

1411, 2021

עדכוני תקציב, נובמבר 2021

יום ראשון, 14 נובמבר , 2021|0 Comments

החודש עדיין ישנם תקציבים שהועברו כמקדמות בהתבסס על נתוני שנה קודמת – תשפ"א. (*) בחודש קודם שולמה תוספת עבור 15 שעות בהתאם למתווה של שרת החינוך, החודש קוזזה תוספת זו בכל המוסדות. מבדיקה מול משרד [...]

909, 2021

עדכוני תקציב, ספטמבר 2021

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

מענק הישגים בחטיבה עליונה תקצוב דיפרנציאלי - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק! מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. [...]

508, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

קצובת ביגוד התקבל תקציב ביגוד שנתי בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה (רמה 4 – 2,148 ₪) ולעובדי מינהל לסייעות, מזכירות, שרתים (רמה 3 – 1,539 ₪). מכינות קיץ למוסדות שלא השתתפו בתוכנית "בתי ספר [...]

707, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

קצובת הבראה שנתית תשלום קצובת הבראה שנתית בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה ולעובדים מינהליים. מענק יובל ניתן לצפות ברשימת עובדי ההוראה שנכללו בחישוב, בדוח מענק יובל במערכת עוש"ר. בגני הילדים ניתן לבקש פירוט זכאים [...]

706, 2021

עדכוני תקציב, יוני 2021

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

גמול לווי טיולים גננות החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. תוספת של 6.63 ₪ לתלמיד. תוספת חד שנתית. סל קליטה, דמי שכפול ותשלומי חומרים - גזירת תלמידים החודש בוצעה גזירת תל' נוספת (אחרונה) [...]

605, 2021

עדכוני תקציב, מאי 2021

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

קיזוז בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח החודש בוצע קיזוז של 20% מהשכל"מ למוסדות שלא הגישו דוח מצבת מורים חתום ע"י רו"ח. בעלות שלא תסדיר את הדיווח בחודש הבא תתבצע הקפאת תשלום לכל [...]

403, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על פעילות תקצבית במוסדות החינוך. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה עומד להשפיע עלינו? קביעת דירוג חברתי כלכלי [...]

403, 2021

עדכוני תקציב, מרץ 2021

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים בשנים קודמות הועבר תשלום חד שנתי בנושאים אלו. החל משנה נוכחית הוחלט לפצל את התשלום לשלוש פעימות על מנת לתת מענה לעדכונים במעברי התלמידים בין מוסדות החינוך. בהתאם לכך הפעימה [...]

802, 2021

עידכוני תקציב, פברואר 2021

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

⇐ אגרת אוטומציה (גני ילדים) – התקבל תקציב בגין אגרת אוטומציה לשנה"ל תשפ"א, סך של 7.94 ₪ לתלמיד. ⇐ עובדי הוראה יוצאי אתיופיה - משרד החינוך פועל מזה שנים מספר לקידום ולעידוד שילובם של עובדי [...]