2310, 2022

תשלומי הורים לשנת תשפ"ג

יום ראשון, 23 אוקטובר , 2022|0 Comments

רענון הנחיות גביה מהורים, בין היתר לאור מסקנות מביקורות בפועל שנעשו בשנתיים האחרונות במוסדות רבים. כמוכן משרד החינוך עדכן את הסכומים המותרים לגביה ונותן השנה דגש על שירותי תל"ן בגני הילדים עדכון סכומי הגביה לעומת [...]

1207, 2022

תשלומי הורים

יום שלישי, 12 יולי , 2022|0 Comments

ביקורות בגין גביית תלמידים מבוצעת במוסדות שונים ומבוצעת אכיפה משמעותית. בהתאם לכללים – המשרד רשאי להתנות את תקצוב המוסד בהתנהלות גביית תשלומי הורים בהתאם לחוזרי גביה שכ"ל. לפנינו הדגשים בעניין תשלומי הורים וכן מספר תוספות [...]

504, 2021

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

החודש הוא החודש האחרון לעדכן את מצבת המורים. (עד לתאריך ה 3.5.2021) עפ"י הנחיות משרד החינוך יש לדווח את מלוא צוות ההוראה במצבת המורים. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואפילו השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת שכ"ל) ושעות ממומנות ע"י המוסד (תרומות וכד'). בעת דיווח המצבת יש לתת את הדעת למספר תחומים בעת ובעונה אחת. לקריאה >>>

802, 2021

בקרת תשלומי הורים – לא פשוט כפי שזה נראה….

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

תהליכי האכיפה והבקרה לעמידת בתקרות הגביה המותרות בתשלומי הורים, מחלחלים בהדרגה ובשקט יחסי. לא הוכרזה רפורמה או מהפכה, ומשכך רוב המוסדות ממשיכים לפעול כימים ימימה בבחינת "מה שהיה הוא שיהיה" ללא כל בחינה עצמית והערכות [...]

1009, 2020

תשלומי הורים תשפ"א

יום חמישי, 10 ספטמבר , 2020|0 Comments

ממשיכים את גביית תשלומי ההורים כבשנים קודמות? חשש סביר שאינכם עומדים בדרישות משרד החינוך. זה הזמן לבדוק את תעריפי גביית ההורים עבור פעילות תרבות טיולים ופעילויות שבת וחברה. ובכל מקרה יש לגבות בשלב נוכחי בגין [...]

604, 2020

גביה מהורים בתקופת "משבר הקורונה"

יום שני, 6 אפריל , 2020|0 Comments

תשלומי הורים החוזר שפורסם ביום 5.4.2020 ע"י משרד החינוך מדבר על העיקרון לפיו יש לבצע חישוב מחדש של תשלומי ההורים בהתאם לבדיקה מהם השירותים שכבר ניתנו ומהם השירותים שממשיכים להינתן. העיקרון הוא כרגיל, ולפיו יש [...]

909, 2019

שעות תל"ן, גביה מהורים ומה שביניהם. לראשונה ביקורת הצלבה בעשרות מוסדות

יום שני, 9 ספטמבר , 2019|0 Comments

המוסדות המבוקרים התבקשו לפרט שעות תל"ן בגינם מבוצעת גביית כספי הורים. המידע של המבקר מטעם משרד החינוך בגין גביה מהורים ללמד על ידו מתוך ספרי החשבונות של המוסד, מכתבי גביה להורים ומאישור הפיקוח במערכת של [...]

808, 2019

מלגות השתתפות משרד החינוך בתשלומי הורים לפעילות ולהעשרה

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

בהתאם לחוזר שפורסם, המלגות מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המלמדים את תוכנית הליבה. בתי ספר יסודי מוכש"ר ומוסדות על יסודיים בפיקוח חרדי- לא הוזכרו בחוזר. אומנם [...]

808, 2019

תשלומי הורים

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

הגברת אכיפה, הקטנת תעריף גביה, גובים ללא מסיבות, מילגות לתלמידים המתקשים בתשלומים אלו. > ועדת החינוך אישרה את תשלומי ההורים המאושרים לגבייה במוסדות החינוך. מצ"ב קישור לחוזר תשלומי הורים עדכני XXXX > סעיף מסיבות כיתתיות [...]

901, 2019

החוק לצמצום התשלום במזומן – מה ההשלכה על מוסדות חינוך?

יום רביעי, 9 ינואר , 2019|0 Comments

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף החל מ - 01.01.2019. החוק משפיע מהותית על כלל המשק. מה ההשלכה על מוסדות חינוך? • תשלומי הורים ושכר לימוד: שכר לימוד נכנס להגדרת 'עסקה מתמשכת' בה בוחנים כל [...]

3003, 2017

​תשלומי הורים, שכר לימוד, אפשרויות ומגבלות

יום חמישי, 30 מרץ , 2017|0 Comments

סוגי התשלומים האפשריים בגביה מהורים: תשלומי הורים: סכומים שמיועדים למטרות ספציפיות, עבור מטרות 'סובבות לימוד', לא מהווה שכר לימוד. מרבית הסעיפים אינם חובה והורה יכול לבחור שלא לקבל את השירות הנוסף ואף לא לשלם. א. [...]

1508, 2016

גביה מהורים בגני ילדים

יום שני, 15 אוגוסט , 2016|0 Comments

במכתב שנשלח חודש שעבר למוסדות ממשרד החינוך, הובהר שוב כי חל איסור לגבות שכר לימוד בגני ילדים, למעט סך לא יותר מ342 ₪ לשנה כתשלומי רשות. הסכום מתעדכן מדי שנה. הסכום מיועד לביטוח (ברשויות בהם [...]

606, 2015

תשלומי הורים

שבת, 6 יוני , 2015|0 Comments

שכר הלימוד המותר בגביה מיועד להשלמת שיעור התקצוב במוסדות מוכר שאינו רשמי ופטור, ומחושב על פי מבנה התקציב של משרד החינוך. גובה הסכום משתנה ממוסד למוסד בהתאם לשיעור התקצוב במוסד, ערך השעה המתוקצב ומספר הילדים [...]