מישורים לעמותות

עדכונים שוטפים בנושאי תקציב, שכר, הנחיות הרשויות, פרקטיקה וביצוע, פרשוניות ועוד.

Design

רשם עמותות וניהול תקין

הכנה לביקורות עומק, פתיחת עמותה וסגירתה.

Design

מיסוי עמותות, נדל"ן בעמותה וסעיף 46

ניהול ספרים בעמותה, הוצאות מוכרות ועודפות, פעילות עסקית, עסקאות במקרקעים בעמותה (מס שבח, מס רכישה, מע"מ, שכירות ופטור מארנונה)

Design

תמיכות ותקציבים

ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות, מועדת עזבונות, תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, איתנות פיננסית

Design

סוגיות מיוחדות בעמותות

ארנונה, מתנדבים,  גמ"חים, בתי כנסיות ועוד.