1704, 2024

עמותות מיוחדות

יום רביעי, 17 אפריל , 2024|0 Comments

עמותות מיוחדות- דגשים והוראות רשם העמותות הורה כללים ספצייפים לעמותות מיוחדות בהתאם למהותן: עמותה שמטרתה העיקרית הינה הקמה ו/או ניהול והפעלת בית כנסת לאור ריבוי תביעות ועימותים בין מתפללים בבתי כנסת לגבי בעלות וזיקת בעלות [...]

1004, 2024

חשבון הכנסות והוצאות

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

על עמותה חלה החובה לנהל את ספריה ע"פ דרישות הוראות ניהול ספרים, הכוללים ניהול: שוברי קבלות, חשבון הכנסות והוצאות, ספר תרומות בכסף ובשווה כסף וספר קופה. מהו חשבון הכנסות והוצאות? ספר כרוך/חשבון הכנסות והוצאות במסגרת [...]

1004, 2024

ספר הזמנות

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

מי חייב בניהול ספר הזמנות? 1. יצרנים – פרט להזמנות שעבורן מנוהל ספר תנועות מלאי. 2. קבלנים – פרט לעבודות בנייה שעבורן מנוהל " חשבונות עבודה " 3. בעלי מקצועות חופשיים- רק טכנאי שיניים! 4. [...]

1004, 2024

ספר תלמידים

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

על עמותה חלה החובה לנהל את ספריה ע"פ דרישות הוראות ניהול ספרים. עמותה המפעילה מוסד לימוד חייבת לנהל, בנוסף לספרי הנהלת החשבונות הרגילים, ספר תלמידים, הכולל: א. שם התלמיד ב. כתובת ג. כיתה ד. פרטים [...]

1004, 2024

ספר תרומות

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

נדרש מהעמותה לתעד תרומות בין בכסף ובין בשווה כסף: א. שם התורם ב. מועד קבלת התרומה ג. תיאור הנכס שהתקבל האם מוסד ציבורי יכול לחסוך את ניהול ספר התרומות? כרטיס "תרומות/בשווה כסף" בהנהלת חשבונות יכול לשמש כספר תרומות, ובלבד שיהיה [...]

1004, 2024

ספר קופה

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

ספר קופה כאשר עמותה אינה מפקידה את כספי התקבולים בו ביום או למחרת, חובה לנהל ספר קופה. הרישום ייעשה תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה. בספר הקופה יירשם כל תקבול וכל תשלום בציון התיעוד והתאריך, [...]

904, 2024

שוברי קבלות

יום שלישי, 9 אפריל , 2024|0 Comments

בהתאם להוראות מס הכנסה, תקבול בעמותה יתועד באמצעות שובר קבלה. אי רישום כדין עלול לגרום לפסילת ספרים! עשרת הכללים לרישום קבלה תקינה 1. רישום הקבלה יערך באופן מידי עם קבלת הכסף. חשוב שלא לדחות אף [...]

904, 2024

ניהול ספרים בעמותה- הוראות ודגשים

יום שלישי, 9 אפריל , 2024|0 Comments

האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים? מס הכנסה מבצע ביקורות שטח במלכ"רים באופן תדיר.   הספרים שיש לנהל: ספר קופה- בגין תקבולים במזומן או בהמחאות   להרחבה >>> ספר הזמנות- בהתאם לרשימת הנישומים [...]

904, 2024

האם עמותה רשאית לתת הלוואות?

יום שלישי, 9 אפריל , 2024|0 Comments

הלוואות ללא תמורה- עמידה בהוראות רשם העמותות בהנחיות רשם העמותות מפורטים הכללים בנוגע למתן הלוואות ללא תמורה לגוף אחר: עמותה רשאית לתת הלוואה לתאגיד אחר, אם מתקיימים כל התנאים הבאים: התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא [...]

804, 2024

החזר הוצאות בעמותה

יום שני, 8 אפריל , 2024|0 Comments

החזר הוצאות ולא קופה קטנה! שימו לב להבדלים: רשם העמותות מתיר החזר הוצאות במקרים חד פעמיים בהם לא ניתן לבצע רכישה מהעמותה. אנו ממליצים כי החזר ההוצאות יתבצע בסכום זהה ובתאריך סמוך. כגון תשלום אגרת [...]

804, 2024

עשרת כללי חשכ"ל לעמותה נתמכת

יום שני, 8 אפריל , 2024|0 Comments

עמותה הנתמכת במסגרת סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, נדרשת לעמוד במספר כללים אשר נקבעו בנוהל תמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור להלן עשרת הכללים העיקריים עליהם נדרשת להקפיד עמותה נתמכת: מימון עצמי- מימון הפעילות ממקורות עצמיים [...]

804, 2024

הוראות בסיסיות- רשם העמותות וניהול תקין

יום שני, 8 אפריל , 2024|0 Comments

[תשלומים והתנהלות כספית] 1. קופה קטנה – עמותה איננה רשאית לשלם במזומן אלא במסגרת הוצאות קופה קטנה. כספי קופה קטנה מיועדים עבור הוצאות קטנות ודחופות. אין הגבלה כתובה לגבי סכום ההוצאות מקופה קטנה, אולם מקובל [...]

804, 2024

גמול חברי ועד וחברי ועדת ביקורת

יום שני, 8 אפריל , 2024|0 Comments

חבר ועד או חבר ועדת ביקורת לא יכול להיות מועסק בשכר או לתת שירותים לעמותה, מגבלה זו ידועה לכל. עם זאת נראה כי האפשרות של חבר ועד לקבל תגמול והחזרי הוצאות, פחות מוכרת ומקובלת בקרב [...]

704, 2024

שובר קבלה ממוחשב עם חתימה דיגיטלית – גם אני יכול?

יום ראשון, 7 אפריל , 2024|0 Comments

קבלות ממוחשבות חוסכות בניירת ובדואר ומתאימות את עצמנו לעולם המודרני. כיצד תחשב הקבלה למקורית ותקינה? ניתן לשלוח קבלות חתומות בחתימה דיגיטלית מאושרת, אם קיימת תוספת בקרה, וקבלת התמורה נעשית באופן המאפשר את זיהוי התורם. אפשרי ל: [...]

1203, 2024

עדכוני תקציב, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

מקדמות הסכם סייעות - בתשלום פברואר 2024 קוזזו המקדמות של הסכם הסייעות שהועברו בגין חודשים קודמים, עקב תקלה לא שולמו במקביל. התשלום הועבר בפעימה נפרדת בתאריך 03.03.2024. ראו הרחבה בחוזר מישו"ר המיוחד שיצא בתחילת שבוע [...]

1203, 2024

פינת מעונות יום – תקצוב שכר המטפלות מעונות יום, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

ועדת המחירים ל"קביעת תעריפי מעונות היום" התכנסה וקבעה את מסקנותיה במהלך שנת 2022. בדוח הסופי התייחסה  הוועדה לאופן תקצוב שכר המטפלת, והבהירה כי התקציב שנכלל במסגרת תעריף המעון הינו בהתאם לגובה תקצוב סייעת בגן ילדים [...]

1203, 2024

שכר עו"סים, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

ב 22.2.24 נחתם צו הרחבה להסכם מסגרת במגזר הציבורי מיולי 2023 המרחיב את ההסכם על עובדות ועובדים סוציאליים שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה, ותפקידם כעובדים סוציאליים, נדרש כמפורט במכרזים של משרדי [...]

1203, 2024

אגרות חוץ בחינוך המיוחד, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

מוסדות לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים זכאים לתקצוב עבור אגרות חוץ. תעריף אגרות החוץ מתחלק למספר סעיפי גביה. פורסמו תעריפים מעודכנים לשנת תשפ"ד. עדכון של כ 6% תוספת וכן עדכון רכיב השלמת [...]

1203, 2024

אופק חדש ועוז לתמורה – והפעם על היקפי משרה תקינים, מרץ 2024

יום שלישי, 12 מרץ , 2024|0 Comments

בדוח חישוב פרופיל, יתכנו פערים בין היקף משרה במוסד לבין היקף משרה לחישוב. תשומת לבכם לעניין כי  דיוק והכרה בכלל השעות משפיע גם על חישוב הפרופיל של המוסד וכן על ניצול השעות. מתי זה קורה? [...]

303, 2024

ביקורת ניהול ספרים

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

מס הכנסה מבצע מפעם לפעם ביקורות פתע על ניהול ספרים במלכ"רים יחד נבדוק האם העמותה מוכנה ערוכה ועומדת בכל הכללים? [מה נבדק?] > האם מנוהל ספר קופה בהתאם לכללים, ויתרתו תואמת ליתרת שיקים ומזומן בקופה? [...]

303, 2024

קרובי משפחה בעמותה

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

[קרובי משפחה בעמותה] כדי להימנע ממצבים של ניגוד עניינים פסול וטובת הנאה אישית נקבעו כללים מגבילים להעסקת קרובי משפחה והגבלת מספר המינויים לאותו תפקיד מאותה משפחה. לתשומת לב ההגבלה על חבר ועדת ביקורת גדולה מחבר [...]

303, 2024

הכל על קופה קטנה, זה נוגע לכולנו…

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

הצורך מובן... מעת לעת עובדים משלמים הוצאות באופן שוטף, בשטח, ובאופן ישיר לספק, באופן שקיים קושי היה להערך ולבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית או שקים החתומים ע"י שני מורשי החתימה. כך למשל נראה תשלומי [...]

303, 2024

סיכום הטבות שמותר לתת לעובד | מעודכן לשנת המס 2024

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

תקנות מס הכנסה מגבילות או שאינן מתירות ניכוי של הוצאות מסוימות המכונות "הוצאות עודפות". בגין הוצאות אלו יש לבצע זקיפת הטבה לעובד או לשלם הוצאות מס עודפות (90% במלכ"ר ו 45% בחברה מפסידה). הזקיפה תתבצע [...]

303, 2024

העברות כספים בין עמותות / עמותות צינור

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

א. רשם העמותות קובע כי עמותה רשאית להעביר כספים למלכ"ר אחר בהצטברות התנאים: 1. תואם למטרות העמותה. 2. התאגיד המקבל הינו מלכ"ר הפועל למטרות דומות. 3. ידוע לנותני התרומות כי יתכן והתרומות יועברו. 4. כאשר [...]

303, 2024

תקבולים בעמותה- ריענון הוראות רישום

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

מסתבר שחלק גדול מהעמותות לא מקפידות על כללי רישום מלאים של תקבולים, מה שלאחרונה החל להיות מבוקר בהקפדה מרובה יותר ע"י המבקרים מטעם הרשויות. משימת הרישום הינה פשוטה למדי אך חשוב כי לא נזנח אותה. [...]

303, 2024

צדדים קשורים בעמותה

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

מי הוא צד קשור? ישנן הגדרות שונות לדיווח במסמכים שונים: ע"פ חוק העמותות- דוח מילולי: • חברי העמותה וקרוביהם. • עובדי העמותה וקרוביהם. • תורמים שתרמו בשנה כלשהי לעמותה סכום העולה על 25% מהמחזור שלה [...]

303, 2024

שיפוי וביטוח נושאי משרה בעמותה

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

לתאגיד יש בדר"כ סמכות לתת פטור, לשפות או לבטח נושאי משרה מאחריותם בשל הפרת חובת אמונים או חובת זהירות כלפי התאגיד. למשל: תביעת מקבלי שרותים כנגד אפליה המבוצעת כמדניות חבר הועד, וכן הלאה. כאשר מדובר [...]

2902, 2024

הלוואה משתתפת ברווחים – הנושא הלוהט בעולם הריבית

יום חמישי, 29 פברואר , 2024|0 Comments

הלוואה היברידית, הלוואה משתתפת ברווחים ועוד, מספרות על השינוי שחל בשוק המימון החוץ בנקאי. מדובר בהלוואה הנדרשת לרכישת נכס, או למימון עבודות קבלן ובניה, ושיעור הריבית נגזר מהרווחים בפרויקט ומחושב מרווחי או תזרים המיזם. בהתאם [...]

1702, 2024

פטור מארנונה לנכסי ציבור ומוסדות ציבור

שבת, 17 פברואר , 2024|0 Comments

⇐ בקשת פטור ותצהיר מוסדות ציבור תוגש עד 1 באפריל. ⇐ בקשה שהוגשה באיחור תדחה על הסף. הרשות רשאית לאפשר אורכה של עד 30 יום נוספים. ⇐ פטור חלקי הינו לפחות לשלוש שנים. בשנה ראשונה [...]

1202, 2024

בשורה – מענה לתלמידי חינוך מיוחד במוסדות תרבותי ייחודי

יום שני, 12 פברואר , 2024|0 Comments

החל משנת הלימודים תשפ"ד, תלמידי ישיבות קטנות – מוסדות תרבותי ייחודי, בעלי זכאות לשירותי חינוך מיוחד עפ"י וועדת זכאות ואפיון, זכאים לקבל תמיכה מקצועית בהתאם למשאבים הקיימים מתוך האפשרויות הבאות: שעות הוראה, שעות טיפול או [...]

1202, 2024

כלכלת רווחה – תמרוץ לעובדים

יום שני, 12 פברואר , 2024|0 Comments

מיזם תמרוץ לעובדים צעירים לעבודה במסגרות רווחה לאנשים עם מוגבלויות. גם בימים אלו ניתן להגיש בקשה למענק לתמרוץ עובדים. תנאי הזכאות וגובה התשלום: עובד שהיה ב-4/2022 בין גיל  22-26 מועסק כמטפל / מדריך בטיפול פיזי [...]

1202, 2024

שכר עובדי הוראה – פדיון ימי מחלה

יום שני, 12 פברואר , 2024|0 Comments

כללי: עובדי מדינה ועובדי הוראה במוסדות על יסודי, רשמי ורשתות, זכאים לפדיון ימי מחלה לפי 8 ימים לכל 30 יום (אם שיעור הניצול הינו 33%). יש להגיש את הבקשה למשרד החינוך תוך 6 חודשים ממועד [...]

1202, 2024

נוהל תקצוב / ביקורת איתנות פיננסית תשפ"ה

יום שני, 12 פברואר , 2024|0 Comments

נוהל תקצוב הוא מעין ביקורת עומק מהירה. תוצאות הבקרה ישליכו על קבלת רישיון למוסד לשנת הלימודים תשפ"ה. הבדיקה נועדה לוודא איתנות פיננסית של העמותה, ניצול תקין של התקצוב ותשלום הפרשות סוציאליות לעובדים. משרד החינוך מבצע [...]

1201, 2024

מעונות היום בפיקוח משרד החינוך, עדכונים ינואר 2024

יום שישי, 12 ינואר , 2024|0 Comments

הדרכות מעונות יום התקבל ברשויות החודש השלמה ל 70% תשפ"ג ומקדמות שליש שנה תשפ"ד. מעונות נוספים שלא נכללו ברשימה הקודמת קבלו אישור לפעילות הדרכה  (היו ללא רשיון במועד החיתוך). - מעונות יום - משרת מנהל יחידת [...]