1411, 2021

מיגון והגיינה – המשרד דורש לראות ביצוע בפועל – איך נמנע קיזוז כספי

יום ראשון, 14 נובמבר , 2021|0 Comments

כוונת משרד החינוך לוודא כי קיימת תוספת עלות הנובעת ממשבר הקורונה, לכל הפחות בגובה התקציב שהועבר למוסד. בדיקת המשרד תעשה מול עלות שנה קודמת ו/או לעומת סכומי התקציב שהועברו עבור הקורונה ועבור ניקיון שוטף [מרכיב [...]

1411, 2021

עדכוני תקציב, נובמבר 2021

יום ראשון, 14 נובמבר , 2021|0 Comments

החודש עדיין ישנם תקציבים שהועברו כמקדמות בהתבסס על נתוני שנה קודמת – תשפ"א. (*) בחודש קודם שולמה תוספת עבור 15 שעות בהתאם למתווה של שרת החינוך, החודש קוזזה תוספת זו בכל המוסדות. מבדיקה מול משרד [...]

909, 2021

מוסדות להכשרה עובדי הוראה ידרשו לרישוי

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

האגף להכשרת עובדי הוראה פרסם חוזר הערכות לשנת תשפ"ב. עיקר העדכונים: היקף הלמידה מרחוק - היקף הלמידה מרחוק שעמד על 15% יגדל עד ל25%. פורסמה חוברת הנחיות למוסדות. תכנית ייעודית למרצות בתפקיד (אתרוג) לקידום מצוינות פדגוגית [...]

909, 2021

מעונות היום יועברו ממשרד הכלכלה למשרד החינוך

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

בהתאם להחלטת הממשלה, עד ינואר 2022, משרד החינוך צפוי לקחת אחריות על כל המעטפת החינוכית של המעונות ובכלל זה על הפדגוגיה כולל התייחסות לתקינה, ההכשרות של הצוות החינוכי המועסק במעונות היום, ובהתאם להחלטות נראה שגם [...]

909, 2021

גמול ריכוז לבתי ספר קטנים

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

גמול ריכוז מקצוע קטן נועד לריכוז של מקצוע הנלמד בכיתה. גובה הגמול הוא 4% ומיועד ליסודי קטן / מקצוע קטן בעל יסודי. מי יכול לבקש תקציב לגמול ריכוז? > בתי ספר יסודי עם מספר כיתות [...]

909, 2021

תל"ן רשותי במוסדות החינוך המיוחד – הפחתה משמעותית

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

חוזר תל"ן רשותי למוסדות החינוך המיוחד מציג שורת שינויים מהמתווה המוכר. ובהם: הפחתת 3 ש"ש בתל"ת (תל"ן הרוחב). והפחתה של כ 2,800 ₪ בתקציב התל"ן לכיתה. כמוכן הכרה בעלות בפועל ולא לפי סכום פיקס, וזאת [...]

909, 2021

עדכוני תקציב, ספטמבר 2021

יום חמישי, 9 ספטמבר , 2021|0 Comments

מענק הישגים בחטיבה עליונה תקצוב דיפרנציאלי - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק! מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. [...]

508, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

קצובת ביגוד התקבל תקציב ביגוד שנתי בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה (רמה 4 – 2,148 ₪) ולעובדי מינהל לסייעות, מזכירות, שרתים (רמה 3 – 1,539 ₪). מכינות קיץ למוסדות שלא השתתפו בתוכנית "בתי ספר [...]

508, 2021

עידוד לימודי תואר – כמה זה עולה לנו?

יום חמישי, 5 אוגוסט , 2021|0 Comments

משרד החינוך שם לו ליעד להעלות את שיעור עובדי ההוראה המשתלמים ומשלימים תארים. מטרה זו ברוכה אף לדעת מנהלי המוסדות. במרבית המקרים – משרד החינוך מתקצב את מלוא לימודי המורים. אך לפעמים, חלק מנטל הלימודים [...]

2907, 2021

רב בקהילה – הזדמנות לבקשת תמיכה ב-2021

יום חמישי, 29 יולי , 2021|0 Comments

המשרד לשירותי דת פירסם קול קורא להגשת בקשת תמיכה במערכת מרכבה למשכורת רב הקהילה. פתיחת בקשת תמיכה לעמותות המבקשות לראשונה עד 5.8.2021. הגשת הבקשה עד ה 3.9.2021 סכום מקסימלי לשנה: כ- 40,000 ש"ח. חובה לשלם [...]

1507, 2021

הכל על קופה קטנה, זה נוגע לכולנו…

יום חמישי, 15 יולי , 2021|0 Comments

הצורך מובן... מעת לעת עובדים משלמים הוצאות באופן שוטף, בשטח, ובאופן ישיר לספק, באופן שקיים קושי היה להערך ולבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית או שקים החתומים ע"י שני מורשי החתימה. כך למשל נראה תשלומי [...]

707, 2021

אל תפספסו! שבעה קולות קוראים לשעות הוראה תוספתיות בחטיבות הביניים ובתיכונים לשנת תשפ"ב

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

השעות מיועדות לתגבור הוראה במגוון תחומי דעת שונים: שפות, מורשת, מדעים, חברה ורוח, חינוך פיננסי וחינוך אזרחי. השעות הינן שעות הוראה תקניות ויש להכליל במצבת המורים. יש להגיש בקשה בקובץ מקוון ייעודי עד ליום 15/07/2021 [...]

707, 2021

המהפכה בתקציב גני חינוך מיוחד כבר כאן! מי מכם שמפעיל גן חינוך מיוחד, נדרש להתעורר.

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

משרד החינוך החל בתקצוב גני חינוך מיוחד במוכש"ר בהתאם לפרופיל פרטני של הבעלות. וזאת החל משנת תשפ"א. בשלב זה, משרד החינוך עדיין מגדיר את תקצוב הגנים כמקדמה. בהתאם לפרופיל צוות ההוראה שדווח למשרד, צפוי להתבצע [...]

707, 2021

עדכון תעריפי אג"ח במוסדות החינוך המיוחד בגין תקופת הקורונה

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

הופחתו במעט תעריפי אגרות החוץ לשנת הקורונה. העדכון מתייחס להפחתה של 5 ימי לימודים (לעניין שמירה) והפחתת פעילות תל"ן (בין התאריכים 11 בנובמבר לסוף חודש פברואר). רכיב שמירה – מדובר בהפחתה של 30-64 ₪ לתלמיד [...]

707, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

קצובת הבראה שנתית תשלום קצובת הבראה שנתית בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה ולעובדים מינהליים. מענק יובל ניתן לצפות ברשימת עובדי ההוראה שנכללו בחישוב, בדוח מענק יובל במערכת עוש"ר. בגני הילדים ניתן לבקש פירוט זכאים [...]

1506, 2021

טפסי 50 – פורסמה הוראת ביצוע – המקלה על קבלת טופס 50 בפרוייקטים

יום שלישי, 15 יוני , 2021|0 Comments

טופס 50 האישור נועד להעביר את המס ממסלול מס שבח למסלול מס הכנסה ומיועד למי שהכנסה ממכירה הינה פרותית. קיימים 3 סוגי טפסי 50 1. אישור כללי לחברה - האישור תקף לשנה 2. אישור לפרויקט [...]

706, 2021

בית ספר והגנים של החופש הגדול- תשפ"א

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

תקציב משרד החינוך להעסקת עובדי הקייטנה בגנים - הינו חלקי, מאחר ומשרד החינוך מצפה שכל סייעות הבוקר תמשכנה לעבוד בקיטנות, בתמורה לתוספת שכר סמלית בלבד. בפוסט שלהלן נציג את החסר התקציבי, אך נציג גם מספר [...]

706, 2021

בתי ספר מלמדים בקיץ בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות – טיפים והדגשים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

משרד החינוך מתקצב פעילות ולימודי קיץ בכיתות ז'-י"ב בין התאריכים 15.7.21-21.6.21 - יא בתמוז ועד ה באב. במוסדות חנ"מ המפעילים קייטנות כבעבר הפעילות תתקיים בשעות שלאחר יום הלימודים.

706, 2021

מלגות מפעל הפיס לבנות הסמינרים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

כזכור, בשנת הלימודים תשפ"א לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית - מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה. מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם [...]

706, 2021

עוזרי חינוך – הימים האחרונים לניצול תקצב עוזרי חינוך

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

חודש נוכחי הינו החודש האחרון להעסקת עוזרי חינוך. עם סיום העסקתם נדרשים המוסדות לדיווח דוח ביצוע שנתי למשרד החינוך. תאריך אחרון להגשה 10.8.2021 הדוח יכלול עלויות בגין חודשים 9.2020-6.2021 ברכיב העשרה יש לקחת בחשבון את [...]

706, 2021

חוק ההכלה והשתלבות בחינוך הרגיל – המפסידים והמרוויחים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

(*) סך אג"ח משולם ע"י רשויות גדול מסך תקבולי אג"ח, שכן מוסדות המוכש"ר מהווים שחקן מרכזי בעולם ילדי הח"מ. חוק ההכלה – תלמידי 07 - מאיזון לגירעון תפעולי! מבלי שאי מי שם לב, כמעט, מוסדות [...]

706, 2021

עדכוני תקציב, יוני 2021

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

גמול לווי טיולים גננות החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. תוספת של 6.63 ₪ לתלמיד. תוספת חד שנתית. סל קליטה, דמי שכפול ותשלומי חומרים - גזירת תלמידים החודש בוצעה גזירת תל' נוספת (אחרונה) [...]

605, 2021

טיפים ועדכונים – ביקורות שכר ע"י משרד החינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

בימים אלו נדרשו מוסדות חינוך רבים להגיש נתונים לביקורות שכר. ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים להציג את מלוא הנתונים של עובדי המוסד, וכן לבצע חישוב מלא של השכר ואיתור פערי שכר שהעובד זכאי ולא קיבלם. הביקורת מגיעה בעקבות ממצאי נוהל תיקצוב שהבעלות נדרשת להגיש אחת ל 3-4 שנים. פערים בהפרשות הפנסיוניות וחובות לעובדים ולקופות הגמל וההשתלמות עלולים לגרור ביקורת. הביקורת הינה במתכונת משולבת, בה מתבקש המוסד לבצע חישוב מלא של חישוב השכר מחדש לכל 4 השנים, ולהגיש למבקר תחשיב פערי שכר כבר בשלב ראשון. את החישובים יש לגבות באסמכתאות כפי שמפורט בנוהל ביקורות שכר. חדש! כחלק מהגשת המסמכים נדרש המוסד לצרף מספרי טלפון עדכניים של עובדי ההוראה. המבקרים מבצעים תשאול עובדים לגבי התנהלות תשלומי השכר בבעלות.

605, 2021

תקציב ניצנים קיטנות פסח

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

תקציב קיטנות פסח מסגרות חדשות –בטעות הוגדרו סמלים שולחים כסמלים פעילים לפי קול קורא ניצנים בפסח, הוצג מתווה תקציבי לפיו התקציב ל-4 ימי פעילות למסגרות גנים ממשיכות מקורו בתקציב 11 ימי סגר שתוקצבו בינואר. מסגרות [...]

605, 2021

סעיף 46 למוסד חינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

מוסדות חינוך וגובים כספי הורים? ייתכן סוף סוף מתווה הסדרה. עמותות רבות פועלות לקבלת אישור לסעיף 46. אישור זה מאפשר לתורמים לעמותה לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומה, מה שמעודד תורמים פוטנציאליים לתרום לעמותות [...]

605, 2021

תקציב עוזרי חינוך והעשרה

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

עוזרי חינוך התקציב ממשיך – בהתאם לצרכי בית הספר 1. המשך תקציב עוזרי חינוך בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כיתות הלימוד בכל שכבות הגיל שבו ללימודים מלאים וסדירים. עם זאת, המוסדות ממשיכים להיות מתוקצבים עבור עוזרי [...]

605, 2021

גל ביקורות שכר ע"י משרד החינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

חדש! כחלק מהגשת המסמכים נדרש המוסד לצרף מספרי טלפון עדכניים של עובדי ההוראה. המבקרים מבצעים תשאול עובדים לגבי התנהלות תשלומי השכר בבעלות. בימים אלו נדרשו מוסדות חינוך רבים להגיש נתונים ותחשיבים לביקורות שכר. ביקורת שכר [...]

605, 2021

עדכוני תקציב, מאי 2021

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

קיזוז בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח החודש בוצע קיזוז של 20% מהשכל"מ למוסדות שלא הגישו דוח מצבת מורים חתום ע"י רו"ח. בעלות שלא תסדיר את הדיווח בחודש הבא תתבצע הקפאת תשלום לכל [...]

504, 2021

חוק ההכלה – השלכות נוספות למוסדות חינוך

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

חוק ההכלה מתעדכן "תוך כדי תנועה" ולהלן מספר הדגשים משמעותיים העוסק בהמרה שעות הוראה בשעות סיוע, קיזוז שגוי במוסדות על יסודי אשר תוקן לאחר פניית משרד מישו"ר, וחסרי תקצוב הנבחנים בימים אלו במשרד החינוך. לקריאה >>>

504, 2021

ביקורת הוצאת עובדים לחל"ת במוסדות חינוך בתקופת הקורונה

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

בימים אלו קיבלו מוסדות החינוך הודעה על ביקורת הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בתקופת התפרצות מגפת ה"קורונה" ביקורת זו נשלחה למוסדות חינוך אשר הוציאו חלק מעובדיהם לחל"ת. עפ"י הנחיות משרד החינוך, עובדים בתפקידים מתוקצבים לא [...]