1507, 2021

הכל על קופה קטנה, זה נוגע לכולנו…

יום חמישי, 15 יולי , 2021|0 Comments

הצורך מובן... מעת לעת עובדים משלמים הוצאות באופן שוטף, בשטח, ובאופן ישיר לספק, באופן שקיים קושי היה להערך ולבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית או שקים החתומים ע"י שני מורשי החתימה. כך למשל נראה תשלומי [...]

707, 2021

אל תפספסו! שבעה קולות קוראים לשעות הוראה תוספתיות בחטיבות הביניים ובתיכונים לשנת תשפ"ב

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

השעות מיועדות לתגבור הוראה במגוון תחומי דעת שונים: שפות, מורשת, מדעים, חברה ורוח, חינוך פיננסי וחינוך אזרחי. השעות הינן שעות הוראה תקניות ויש להכליל במצבת המורים. יש להגיש בקשה בקובץ מקוון ייעודי עד ליום 15/07/2021 [...]

707, 2021

המהפכה בתקציב גני חינוך מיוחד כבר כאן! מי מכם שמפעיל גן חינוך מיוחד, נדרש להתעורר.

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

משרד החינוך החל בתקצוב גני חינוך מיוחד במוכש"ר בהתאם לפרופיל פרטני של הבעלות. וזאת החל משנת תשפ"א. בשלב זה, משרד החינוך עדיין מגדיר את תקצוב הגנים כמקדמה. בהתאם לפרופיל צוות ההוראה שדווח למשרד, צפוי להתבצע [...]

707, 2021

עדכון תעריפי אג"ח במוסדות החינוך המיוחד בגין תקופת הקורונה

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

הופחתו במעט תעריפי אגרות החוץ לשנת הקורונה. העדכון מתייחס להפחתה של 5 ימי לימודים (לעניין שמירה) והפחתת פעילות תל"ן (בין התאריכים 11 בנובמבר לסוף חודש פברואר). רכיב שמירה – מדובר בהפחתה של 30-64 ₪ לתלמיד [...]

707, 2021

עדכוני תקציב, יולי 2021

יום רביעי, 7 יולי , 2021|0 Comments

קצובת הבראה שנתית תשלום קצובת הבראה שנתית בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה ולעובדים מינהליים. מענק יובל ניתן לצפות ברשימת עובדי ההוראה שנכללו בחישוב, בדוח מענק יובל במערכת עוש"ר. בגני הילדים ניתן לבקש פירוט זכאים [...]

1506, 2021

טפסי 50 – פורסמה הוראת ביצוע – המקלה על קבלת טופס 50 בפרוייקטים

יום שלישי, 15 יוני , 2021|0 Comments

טופס 50 האישור נועד להעביר את המס ממסלול מס שבח למסלול מס הכנסה ומיועד למי שהכנסה ממכירה הינה פרותית. קיימים 3 סוגי טפסי 50 1. אישור כללי לחברה - האישור תקף לשנה 2. אישור לפרויקט [...]

706, 2021

בית ספר והגנים של החופש הגדול- תשפ"א

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

תקציב משרד החינוך להעסקת עובדי הקייטנה בגנים - הינו חלקי, מאחר ומשרד החינוך מצפה שכל סייעות הבוקר תמשכנה לעבוד בקיטנות, בתמורה לתוספת שכר סמלית בלבד. בפוסט שלהלן נציג את החסר התקציבי, אך נציג גם מספר [...]

706, 2021

בתי ספר מלמדים בקיץ בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות – טיפים והדגשים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

משרד החינוך מתקצב פעילות ולימודי קיץ בכיתות ז'-י"ב בין התאריכים 15.7.21-21.6.21 - יא בתמוז ועד ה באב. במוסדות חנ"מ המפעילים קייטנות כבעבר הפעילות תתקיים בשעות שלאחר יום הלימודים.

706, 2021

מלגות מפעל הפיס לבנות הסמינרים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

כזכור, בשנת הלימודים תשפ"א לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית - מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה. מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם [...]

706, 2021

עוזרי חינוך – הימים האחרונים לניצול תקצב עוזרי חינוך

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

חודש נוכחי הינו החודש האחרון להעסקת עוזרי חינוך. עם סיום העסקתם נדרשים המוסדות לדיווח דוח ביצוע שנתי למשרד החינוך. תאריך אחרון להגשה 10.8.2021 הדוח יכלול עלויות בגין חודשים 9.2020-6.2021 ברכיב העשרה יש לקחת בחשבון את [...]

706, 2021

חוק ההכלה והשתלבות בחינוך הרגיל – המפסידים והמרוויחים

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

(*) סך אג"ח משולם ע"י רשויות גדול מסך תקבולי אג"ח, שכן מוסדות המוכש"ר מהווים שחקן מרכזי בעולם ילדי הח"מ. חוק ההכלה – תלמידי 07 - מאיזון לגירעון תפעולי! מבלי שאי מי שם לב, כמעט, מוסדות [...]

706, 2021

עדכוני תקציב, יוני 2021

יום שני, 7 יוני , 2021|0 Comments

גמול לווי טיולים גננות החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. תוספת של 6.63 ₪ לתלמיד. תוספת חד שנתית. סל קליטה, דמי שכפול ותשלומי חומרים - גזירת תלמידים החודש בוצעה גזירת תל' נוספת (אחרונה) [...]

605, 2021

טיפים ועדכונים – ביקורות שכר ע"י משרד החינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

בימים אלו נדרשו מוסדות חינוך רבים להגיש נתונים לביקורות שכר. ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים להציג את מלוא הנתונים של עובדי המוסד, וכן לבצע חישוב מלא של השכר ואיתור פערי שכר שהעובד זכאי ולא קיבלם. הביקורת מגיעה בעקבות ממצאי נוהל תיקצוב שהבעלות נדרשת להגיש אחת ל 3-4 שנים. פערים בהפרשות הפנסיוניות וחובות לעובדים ולקופות הגמל וההשתלמות עלולים לגרור ביקורת. הביקורת הינה במתכונת משולבת, בה מתבקש המוסד לבצע חישוב מלא של חישוב השכר מחדש לכל 4 השנים, ולהגיש למבקר תחשיב פערי שכר כבר בשלב ראשון. את החישובים יש לגבות באסמכתאות כפי שמפורט בנוהל ביקורות שכר. חדש! כחלק מהגשת המסמכים נדרש המוסד לצרף מספרי טלפון עדכניים של עובדי ההוראה. המבקרים מבצעים תשאול עובדים לגבי התנהלות תשלומי השכר בבעלות.

605, 2021

תקציב ניצנים קיטנות פסח

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

תקציב קיטנות פסח מסגרות חדשות –בטעות הוגדרו סמלים שולחים כסמלים פעילים לפי קול קורא ניצנים בפסח, הוצג מתווה תקציבי לפיו התקציב ל-4 ימי פעילות למסגרות גנים ממשיכות מקורו בתקציב 11 ימי סגר שתוקצבו בינואר. מסגרות [...]

605, 2021

סעיף 46 למוסד חינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

מוסדות חינוך וגובים כספי הורים? ייתכן סוף סוף מתווה הסדרה. עמותות רבות פועלות לקבלת אישור לסעיף 46. אישור זה מאפשר לתורמים לעמותה לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומה, מה שמעודד תורמים פוטנציאליים לתרום לעמותות [...]

605, 2021

תקציב עוזרי חינוך והעשרה

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

עוזרי חינוך התקציב ממשיך – בהתאם לצרכי בית הספר 1. המשך תקציב עוזרי חינוך בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כיתות הלימוד בכל שכבות הגיל שבו ללימודים מלאים וסדירים. עם זאת, המוסדות ממשיכים להיות מתוקצבים עבור עוזרי [...]

605, 2021

גל ביקורות שכר ע"י משרד החינוך

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

חדש! כחלק מהגשת המסמכים נדרש המוסד לצרף מספרי טלפון עדכניים של עובדי ההוראה. המבקרים מבצעים תשאול עובדים לגבי התנהלות תשלומי השכר בבעלות. בימים אלו נדרשו מוסדות חינוך רבים להגיש נתונים ותחשיבים לביקורות שכר. ביקורת שכר [...]

605, 2021

עדכוני תקציב, מאי 2021

יום חמישי, 6 מאי , 2021|0 Comments

קיזוז בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח החודש בוצע קיזוז של 20% מהשכל"מ למוסדות שלא הגישו דוח מצבת מורים חתום ע"י רו"ח. בעלות שלא תסדיר את הדיווח בחודש הבא תתבצע הקפאת תשלום לכל [...]

504, 2021

חוק ההכלה – השלכות נוספות למוסדות חינוך

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

חוק ההכלה מתעדכן "תוך כדי תנועה" ולהלן מספר הדגשים משמעותיים העוסק בהמרה שעות הוראה בשעות סיוע, קיזוז שגוי במוסדות על יסודי אשר תוקן לאחר פניית משרד מישו"ר, וחסרי תקצוב הנבחנים בימים אלו במשרד החינוך. לקריאה >>>

504, 2021

ביקורת הוצאת עובדים לחל"ת במוסדות חינוך בתקופת הקורונה

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

בימים אלו קיבלו מוסדות החינוך הודעה על ביקורת הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בתקופת התפרצות מגפת ה"קורונה" ביקורת זו נשלחה למוסדות חינוך אשר הוציאו חלק מעובדיהם לחל"ת. עפ"י הנחיות משרד החינוך, עובדים בתפקידים מתוקצבים לא [...]

504, 2021

דיווח מצבת מורים – מועד אחרון!

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

החודש הוא החודש האחרון לעדכן את מצבת המורים. (עד לתאריך ה 3.5.2021) עפ"י הנחיות משרד החינוך יש לדווח את מלוא צוות ההוראה במצבת המורים. כך נדרשים המוסדות לדווח את השעות המתוקצבות ע"י משרד החינוך, ואפילו השעות הממומנות ע"י ההורים (תל"ן והשלמת שכ"ל) ושעות ממומנות ע"י המוסד (תרומות וכד'). בעת דיווח המצבת יש לתת את הדעת למספר תחומים בעת ובעונה אחת. לקריאה >>>

504, 2021

השלכה על אי דווח מורה במצבת המורים

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

מוסדות שאינם מדווחים את מלוא שעות צוות ההוראה במוסד (תשלום השכר בחשבונית או במוסדות להכשרת עובדי הוראה – דיווח אפקטיביות במקום בש"ש). יש להביא בחשבון "הפסדים" אותם עלול לספוג המוסד:

504, 2021

עדכוני תקציב, אפריל 2021

יום שני, 5 אפריל , 2021|0 Comments

קיזוז אי דיווח אישור רו"ח למצבת המורים החודש בוצע קיזוז של 10% מהשכ"ל למוסדות שטרם העלו אישור רו"ח למצבת המורים. ככל שהאישור לא יוסדר בחודש הבא יקוזז 20%, ובחודש שאח"כ תבוצע הקפאת תשלום לכל המוסדות [...]

403, 2021

יועץ במוסד חינוך – עדכון שיעור גמול ייעוץ

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

תקציב בגין מורה יועץ: בחטיבות העליונות בהיקף של 1.7 ש"ש לכתה נורמטיבית. משרד החינוך ממליץ להקצות שעות ליועץ גם בחטיבות הגיל שאינן מתוקצבות - 1 ש"ש לכתה בביה"ס היסודי, 1.5 ש"ש בחט"ב. תנאי העסקת מורה יועץ: > נדרש לקבל אישור העסקה ספציפי עבורו ע"י הפיקוח. > היועץ החינוכי הינו "מורה יועץ", תנאי העסקתו הינם בהתאם לתנאי השכר של עובדי ההוראה. בנוסף, זכאי לגמול ושעות ייעוץ. > לפחות 1/3 משרה בהוראה פרונטלית בכיתה

403, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על פעילות תקצבית במוסדות החינוך. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה עומד להשפיע עלינו? קביעת דירוג חברתי כלכלי [...]

403, 2021

הקטנת תקצוב סייעת רפואית בתקופת משבר הקורונה

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

תקציב הסייעות הרפואיות יהיה בהתאם לשבוע לימודים של 5 ימים בלבד. כך תקצוב של סייעת רפואית לתלמיד הזכאי לסיוע מלא יהיה 25 ש"ש בלבד. תלמידים בכיתות א - ד        יתקבל תקציב עבור [...]

403, 2021

ערך משרה (שעה) מתוקצבות אופק חדש חינוך מיוחד

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

ככל שינוי ורפורמה, חשוב לוודא כי כל “הפינות” סגורות, וכי לא “נשכחו” סעיפים בדרך. ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לגבי שני חסרי תקצוב בתחשיב ערך משרת עובד במוסדות חינוך מיוחד. 1. שכר שעות מילוי מקום, [...]

403, 2021

עדכוני תקציב, מרץ 2021

יום חמישי, 4 מרץ , 2021|0 Comments

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים בשנים קודמות הועבר תשלום חד שנתי בנושאים אלו. החל משנה נוכחית הוחלט לפצל את התשלום לשלוש פעימות על מנת לתת מענה לעדכונים במעברי התלמידים בין מוסדות החינוך. בהתאם לכך הפעימה [...]

2302, 2021

שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

יום שלישי, 23 פברואר , 2021|סגור לתגובות על שינוי בדרוג הסוציו אקונומי – זה עומד להשפיע עלינו!

בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. הדרוג מתבסס על פרמטרים משנת 2017! ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על תקציב השוטף והפיתוח ברשות המקומית. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה [...]

2102, 2021

נפתחה אפשרות הגשה! מענק למוסדות ציבור – 100 מיליון ₪

יום ראשון, 21 פברואר , 2021|0 Comments

ההגשה עד 22/3/21 בשעה 16:00 ההגשה באמצעות אתר הגיידסטאר >>> ונעשית על ידי המוסמכים לדווח במוסד או באמצעותנו כרואי חשבון מייצגים צוות מחלקת מלכ"רים בדק בחודש האחרון את זכאותם של לקוחות משרדנו.

1702, 2021

פטור מארנונה לנכסי ציבור ומוסדות ציבור, פברואר 2021

יום רביעי, 17 פברואר , 2021|0 Comments

⇐ בקשת פטור ותצהיר מוסדות ציבור תוגש עד 1 באפריל. ⇐ בקשה שהוגשה באיחור תדחה על הסף. הרשות רשאית לאפשר אורכה של עד 30 יום נוספים. ⇐ פטור חלקי הינו לפחות לשלוש שנים. בשנה ראשונה [...]

802, 2021

הסדרת חובה של מכרזי הפעלה במוסדות על יסודי החל משנת תשפ"ב, ההערכות בעיצומה!

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/ 2016 (בשיתוף משרד החינוך) הובהרה חובת הרשויות לקיים מכרזים להפעלת בתי הספר בחטיבה העליונה במבנים בבעלות הרשות (הקצאה / שימוש קרקע + בינוי משרד החינוך), כאשר עד לשנת תשפ"א [...]

802, 2021

בקרת תשלומי הורים – לא פשוט כפי שזה נראה….

יום שני, 8 פברואר , 2021|0 Comments

תהליכי האכיפה והבקרה לעמידת בתקרות הגביה המותרות בתשלומי הורים, מחלחלים בהדרגה ובשקט יחסי. לא הוכרזה רפורמה או מהפכה, ומשכך רוב המוסדות ממשיכים לפעול כימים ימימה בבחינת "מה שהי