2902, 2024

הלוואה משתתפת ברווחים – הנושא הלוהט בעולם הריבית

יום חמישי, 29 פברואר , 2024|0 Comments

הלוואה היברידית, הלוואה משתתפת ברווחים ועוד, מספרות על השינוי שחל בשוק המימון החוץ בנקאי. מדובר בהלוואה הנדרשת לרכישת נכס, או למימון עבודות קבלן ובניה, ושיעור הריבית נגזר מהרווחים בפרויקט ומחושב מרווחי או תזרים המיזם. בהתאם [...]

507, 2023

עולם הרגולציה והמיסים בתנועה – שנת 2023 יותר שקיפות וזמינות המידע – וואהו!

יום רביעי, 5 יולי , 2023|0 Comments

עולם הרגולציה והמיסים בתנועה -  שנת 2023 יותר שקיפות וזמינות המידע - וואהו! החל משנת 2024, לחשבוניות מס וחשבוניות עסקה, קבלות תרומה 46 , יוקצה מספר שיתקבל באופן ממוחשב מרשויות המס. חשבונית ללא מספר הקצאה, [...]

106, 2023

חוק ההסדרים 2023

יום חמישי, 1 יוני , 2023|0 Comments

חוק ההסדרים 2023 עוסק זעיר  כיום, מרבית החוקים, התקנות והכללים השונים שחלים על עוסקים גדולים חלים גם על עוסקים זעירים. הרפורמה שתחול מיום 01/01/2024 מסדירה כי עוסקים זעירים יהיו זכאים להקלה בבירוקרטיה מול מס הכנסה. העוסק [...]

2205, 2023

ניתנה הזדמנות נוספת להנות מפטור אגרת רשם החברות לחברות לא פעילות עד תום 2023

יום שני, 22 מאי , 2023|0 Comments

פטור אגרת רשם החברות לחברות לא פעילות    במהלך סגירת חברה (פרוק מרצון) החברה זכאית לפטור מתשלום האגרה עבור שנים בהן לא הייתה לה פעילות כלכלית. בימים האחרונים התקבל אישור על הארכת המועד להגשת בקשה [...]

2712, 2022

משימות לתום שנת המס 2022

יום שלישי, 27 דצמבר , 2022|0 Comments

משימות לתום שנת המס 2022 ⇐ ספירת מלאי ניתן לבצע ספירה 10 ימים לפני או אחרי סוף שנה. (יש לתעד את התנועה שחלה באותם הימים). התעוד חייב להיות בכתב. חתום. דפים רציפים. אם קיימת השמת [...]

2311, 2022

מישורים לחברות | קופת גמל להשקעה – כל אדם וכל ילד

יום רביעי, 23 נובמבר , 2022|0 Comments

קופת גמל להשקעה – כל אדם וכל ילד  בנוסף לקופת גמל רגילה מאפשרת חיסכון מס בעת פרישה. ואפשר להתחרט בדרך! סכום הפקדה: ח"פ או הפקדה חודשית קבועה מ 100 ש"ח ועד תקרה של 70,000 ש"ח בשנה. [...]

1608, 2022

התכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשיה

יום שלישי, 16 אוגוסט , 2022|0 Comments

הנדון: התכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשיה – הוראת מנכל 4.56 | ההגשה עד 4.9.22 | אולי אתם זכאים למענק של 40% מימון הוצאות רכש מערכות ממוחשבות עד חצי מליון ש"ח רשימת הענפים [...]

2507, 2022

והפעם – חוק עידוד השקעות הון דירות מגורים להשכרה | פורסם נוהל עדכני

יום שני, 25 יולי , 2022|0 Comments

במסלול החדש לא קיימת עוד הגבלת תקרת סכום השכירות. כן חייב להיות צמוד למחירי שוק של נכסים דומים וקיימת הגבלה על העלאה משנה לשנה. כמוכן חובה לאפשר השכרה לטווח ארוך של - 5 שנים + [...]

2201, 2018

מיסוי שכר דירה

יום שני, 22 ינואר , 2018|0 Comments

דווח מיסוי דירת מגורים בשיעור מס מוטב של 10% בלבד אפשרי עד ה 30 בינואר זה הזמן להתארגן ולנצל את ההטבה > מי לא נדרש לדווח ולשלם כלל מס? למי שיש הכנסות מדירת מגורים עד 5,030 [...]

1212, 2017

הכנסות שכירות למגורים

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר באתר מס הכנסה: רלוונטי למי שאינו מבקש לפעול במסגרת מסלול פטור. תקרת הפטור מהשכרה עומדת על 5,010 ₪ לחודש.

1212, 2017

חוק ההסדרים – שינוי מהותי במיסוי חברה

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

דחיית מס בחברה ומיסוי דו שלבי יתאפשר מכאן והלאה רק כאשר מדובר בפעילות חברה וקיים הגיון בשימוש בעודפי החברה לצורך הגדלת הכנסות החברה. משיכות בעלי מניות מחברה, חברה בבעלות יחידים (חברת ארנק), וצבירת עודפים בחברה. [...]

1212, 2017

מכירת דירות בפטור חלקי (לניארי) ממס

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

משנת 2018 אין הגבלה על מספר דירות הנמכרות בפטור ליניארי מיום 1.1.2018 יוכלו בעלי מספר דירות מגורים מזכות למכור כל כמות דירות בפטור לינארי מוטב. המשמעות היא כי השבח (הרווח) שנוצר במכירה יתפצל על פני [...]

2003, 2017

דחיית מועד הדיווח לצורך מס ריבוי דירות

יום שני, 20 מרץ , 2017|0 Comments

בחוק נקבע כי בעלי 3 דירות ומעלה, יצהירו על דירותיהם עד לתאריך 31/3/17. למעשה הוגשה עתירה לבג"ץ נגד שר האוצר והכנסת בעניין מס ריבוי דירות, בתאריך 28/2/17 התקיים דיון ראשון ופסק הדין לא צפוי להינתן [...]

802, 2017

תקנות מס ריבוי דירות – מענק מס שבח

יום רביעי, 8 פברואר , 2017|0 Comments

אדם החייב במס ריבוי דירות, שימכור דירה עד לתאריך 30/9/17 זכאי למענק בגובה מס השבח שחייב בו, עד לסכום של 85 אש"ח. כאשר סכום הדירות להשקעה נמוך מ-1,150,000 ₪ (כלומר מס ריבוי דירות לא חל [...]

901, 2017

מס ריבוי דירות

יום שני, 9 ינואר , 2017|0 Comments

אלו דירות חייבות? דירות מגורים בבעלותו של אדם, מלבד שתי הדירות הראשונות. דירת מגורים הינה דירה או חלק ממנה שבנייתה הושלמה, המיועדת למגורים לפי טיבה, או לפי תכנית, או משמשת למגורים. כלומר כולל דירת מגורים [...]

901, 2017

מיסוי שכר דירה מגורים

יום שני, 9 ינואר , 2017|0 Comments

> מי לא נדרש לדווח ולשלם כלל מס? למי שיש הכנסות מדירת מגורים עד 5,030 ₪ לחודש. > האם הכוונה להכנסה ממוצעת חודשית? לדירה? מדובר בתקרה לתא משפחתי ולא בתקרה לדירה. תא משפחתי - בן זוגו המתגורר [...]

101, 2017

מיסוי דירה שלישית

יום ראשון, 1 ינואר , 2017|0 Comments

מהותית, לא מדובר במס, אלא בסוג של "קנס". מי שימכור את הדירה השלישית יהנה מהטבות. תחשיב המס עצמו יבוצע בסימולטור של רשויות המס (ערך הנכס מחושב לפי שטח רשום בארנונה ותעריפי מס הכנסה המותאמים באומדן [...]