2201, 2018

מיסוי שכר דירה

יום שני, 22 ינואר , 2018|0 Comments

דווח מיסוי דירת מגורים בשיעור מס מוטב של 10% בלבד אפשרי עד ה 30 בינואר זה הזמן להתארגן ולנצל את ההטבה > מי לא נדרש לדווח ולשלם כלל מס? למי שיש הכנסות מדירת מגורים עד 5,030 [...]

1212, 2017

הכנסות שכירות למגורים

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר באתר מס הכנסה: רלוונטי למי שאינו מבקש לפעול במסגרת מסלול פטור. תקרת הפטור מהשכרה עומדת על 5,010 ₪ לחודש.

1212, 2017

חוק ההסדרים – שינוי מהותי במיסוי חברה

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

דחיית מס בחברה ומיסוי דו שלבי יתאפשר מכאן והלאה רק כאשר מדובר בפעילות חברה וקיים הגיון בשימוש בעודפי החברה לצורך הגדלת הכנסות החברה. משיכות בעלי מניות מחברה, חברה בבעלות יחידים (חברת ארנק), וצבירת עודפים בחברה. [...]

1212, 2017

מכירת דירות בפטור חלקי (לניארי) ממס

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

משנת 2018 אין הגבלה על מספר דירות הנמכרות בפטור ליניארי מיום 1.1.2018 יוכלו בעלי מספר דירות מגורים מזכות למכור כל כמות דירות בפטור לינארי מוטב. המשמעות היא כי השבח (הרווח) שנוצר במכירה יתפצל על פני [...]