507, 2023

עולם הרגולציה והמיסים בתנועה – שנת 2023 יותר שקיפות וזמינות המידע – וואהו!

יום רביעי, 5 יולי , 2023|0 Comments

עולם הרגולציה והמיסים בתנועה -  שנת 2023 יותר שקיפות וזמינות המידע - וואהו! החל משנת 2024, לחשבוניות מס וחשבוניות עסקה, קבלות תרומה 46 , יוקצה מספר שיתקבל באופן ממוחשב מרשויות המס. חשבונית ללא מספר הקצאה, [...]

106, 2023

חוק ההסדרים 2023

יום חמישי, 1 יוני , 2023|0 Comments

חוק ההסדרים 2023 עוסק זעיר  כיום, מרבית החוקים, התקנות והכללים השונים שחלים על עוסקים גדולים חלים גם על עוסקים זעירים. הרפורמה שתחול מיום 01/01/2024 מסדירה כי עוסקים זעירים יהיו זכאים להקלה בבירוקרטיה מול מס הכנסה. העוסק [...]

2205, 2023

ניתנה הזדמנות נוספת להנות מפטור אגרת רשם החברות לחברות לא פעילות עד תום 2023

יום שני, 22 מאי , 2023|0 Comments

פטור אגרת רשם החברות לחברות לא פעילות    במהלך סגירת חברה (פרוק מרצון) החברה זכאית לפטור מתשלום האגרה עבור שנים בהן לא הייתה לה פעילות כלכלית. בימים האחרונים התקבל אישור על הארכת המועד להגשת בקשה [...]

2712, 2022

משימות לתום שנת המס 2022

יום שלישי, 27 דצמבר , 2022|0 Comments

משימות לתום שנת המס 2022 ⇐ ספירת מלאי ניתן לבצע ספירה 10 ימים לפני או אחרי סוף שנה. (יש לתעד את התנועה שחלה באותם הימים). התעוד חייב להיות בכתב. חתום. דפים רציפים. אם קיימת השמת [...]

2311, 2022

מישורים לחברות | קופת גמל להשקעה – כל אדם וכל ילד

יום רביעי, 23 נובמבר , 2022|0 Comments

קופת גמל להשקעה – כל אדם וכל ילד  בנוסף לקופת גמל רגילה מאפשרת חיסכון מס בעת פרישה. ואפשר להתחרט בדרך! סכום הפקדה: ח"פ או הפקדה חודשית קבועה מ 100 ש"ח ועד תקרה של 70,000 ש"ח בשנה. [...]

1608, 2022

התכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשיה

יום שלישי, 16 אוגוסט , 2022|0 Comments

הנדון: התכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשיה – הוראת מנכל 4.56 | ההגשה עד 4.9.22 | אולי אתם זכאים למענק של 40% מימון הוצאות רכש מערכות ממוחשבות עד חצי מליון ש"ח רשימת הענפים [...]

2507, 2022

והפעם – חוק עידוד השקעות הון דירות מגורים להשכרה | פורסם נוהל עדכני

יום שני, 25 יולי , 2022|0 Comments

במסלול החדש לא קיימת עוד הגבלת תקרת סכום השכירות. כן חייב להיות צמוד למחירי שוק של נכסים דומים וקיימת הגבלה על העלאה משנה לשנה. כמוכן חובה לאפשר השכרה לטווח ארוך של - 5 שנים + [...]

2507, 2022

מענקי אומיקרון, הגשה עד 10.10.22

יום שני, 25 יולי , 2022|0 Comments

נקווה שזה הזן האחרון אך לא המענק האחרון.... ניתן כעת להגיש בקשה למענקי סיוע לעסקים בעקבות זן האומיקרון > מיועד לעסק שספג ירידה של 25% לפחות בהכנסות בחודשים 1-2.2022 למול 1-2.2019. > מחזור הכנסות בשנת [...]

1612, 2019

חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה

יום שני, 16 דצמבר , 2019|0 Comments

מטרת חלק ה 2 הינה יצירת סביבה נוחה לביצוע עסקאות ושינויי מבנה תוך נטרול מרכיב המס בעסקה, מקום בו השליטה הכלכלית בפעילות/בנכס לא השתנתה במהותה. סעיפים 103-105 לפקודה מאפשרים ביצוע של מיזוג, פיצול והעברת נכסים [...]

1612, 2019

המעבר מעצמאי לחברה/מכירת/רכישת פעילות/עסק/מניות שיקולים ופתרונות מיסוי

יום שני, 16 דצמבר , 2019|0 Comments

רכישת / מכירת עסק / פעילות / מניות מהווה בדרך כלל עסקה הונית. במקרים רבים העסקה ההונית או חלקה יכולה להיות מוגדרת כעסקה פרותית. ההחלטה עשויה להשתנות בהתאם ל: מטרת הרכישה, מקורות למימון הרכישה, האם [...]

1612, 2019

שאלת המליון: חברה או עצמאי?

יום שני, 16 דצמבר , 2019|0 Comments

בפתיחת עסק חדש או בשינוי מבנה מכל סוג השאלה הראשונה הינה אופן ההתאגדות. אופני ההתאגדות הינם: חברה, עצמאי או שותפות. ההחלטה על פתיחת תיק חברה או עצמאי תהיה מושפעת ראשית משיקולים מסחריים ומהותיים כמו: מי [...]

107, 2019

החל מ 1.7.2019 חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018

יום שני, 1 יולי , 2019|0 Comments

כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בישראל בהון השחור, בהלבנת​ ההון ובהעלמות המס, אושר בכנסת במרץ 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק, המתבסס על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובע כי מעל לסכומים מסוימים [...]

1706, 2019

הערכות לביקורת ניהול ספרים בחברה

יום שני, 17 יוני , 2019|0 Comments

בימים אלו מבצעת רשות המיסים אכיפה בשטח וביקורות ניהול ספרים בבתי העסק. אנו מבקשים לעורר שוב וגם לוודא הערכות מיטבית. הנחיות לעניין ניהול ספרים מועברים על ידינו מעת לעת בחוזרים שנתיים וכן אגב עריכת דוחות [...]

2712, 2018

האם חשוב שאחזיר את חובי לחברה?

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

יתרת חובה שעמדה במהלך שנת 2017 על 100 אלף ₪ או יותר וקיימת יתרה בסוף שנת 2018  -חובה לדווח כהכנסה. (דיבידנד אם יש עודף בחברה, או מס הכנסה אישי אם אין עודף בחברה). הדגשה: החזר [...]

2712, 2018

חסכון בריבית של מס הכנסה

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

ללא קשר למועד הגשת דוח סופי, קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס. נישום חייב לשלם ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים - מתום שנת המס ועד למועד [...]

2712, 2018

פנסיה חובה לעצמאים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

משנת 2017 גם עצמאים מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני. ההפקדה תבוצע עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס. תשלומים שהופקדו עבור העצמאי כשכיר, יכולים להיות מופחתים מתקרת ההכנסה החייבת בהפרשה לפנסיה.  לא חל [...]

2712, 2018

בדיקת מקדמות בביטוח לאומי

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מענק פגיעה בעבודה מתקבל עפ"י המקדמות ששולמו בפועל עד יום הפגיעה! חשוב לבדוק האם המקדמות משקפות את הרווח הצפוי בסוף שנה. הגדלת מקדמות או הקטנת מקדמות אינה מהווה אסמכתא מבחינת ביטו"ל לסיווג מבוטח כ"עצמאי" או [...]

2712, 2018

בחינת שינויים בפעילות

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

האם נדרש ממני להתחיל בדווח אוטומטי וישיר לקופות (מעל 10 עובדים)? האם נדרש ממני לנהל ספרים באופן שונה? אם אין רשימה – בקש כעת מרו"ח האחראית על התיק ונשלח לכם רשימת כל הספרים שאתה מחויב [...]

2712, 2018

שכירות למגורים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר באתר מס הכנסה, קישור>>> תקרת הפטור עומדת על 5,030 ₪ לחודש.

2712, 2018

פנסיה וקרנות

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מומלץ לבדוק מול סוכן הביטוח ולמצות את גובה ההוצאה המוכרת המאפשרת הכרה בהוצאות או זיכוי במס לשנת 2018.

2712, 2018

התארגנות להצהרת הון

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מומלץ לאסוף תיעוד ולהיערך להצהרת הון. כל הסבר כלכלי למחיה כמו למשל מתנה מקרובי משפחה. אם ההכנסה המדווחת בדוח האישי שלכם אינה מספקת הסבר למחייה, חשיבות שמירת המסמכים גדלה.