1612, 2019

חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה

יום שני, 16 דצמבר , 2019|0 Comments

מטרת חלק ה 2 הינה יצירת סביבה נוחה לביצוע עסקאות ושינויי מבנה תוך נטרול מרכיב המס בעסקה, מקום בו השליטה הכלכלית בפעילות/בנכס לא השתנתה במהותה. סעיפים 103-105 לפקודה מאפשרים ביצוע של מיזוג, פיצול והעברת נכסים [...]

1612, 2019

המעבר מעצמאי לחברה/מכירת/רכישת פעילות/עסק/מניות שיקולים ופתרונות מיסוי

יום שני, 16 דצמבר , 2019|0 Comments

רכישת / מכירת עסק / פעילות / מניות מהווה בדרך כלל עסקה הונית. במקרים רבים העסקה ההונית או חלקה יכולה להיות מוגדרת כעסקה פרותית. ההחלטה עשויה להשתנות בהתאם ל: מטרת הרכישה, מקורות למימון הרכישה, האם [...]

1612, 2019

שאלת המליון: חברה או עצמאי?

יום שני, 16 דצמבר , 2019|0 Comments

בפתיחת עסק חדש או בשינוי מבנה מכל סוג השאלה הראשונה הינה אופן ההתאגדות. אופני ההתאגדות הינם: חברה, עצמאי או שותפות. ההחלטה על פתיחת תיק חברה או עצמאי תהיה מושפעת ראשית משיקולים מסחריים ומהותיים כמו: מי [...]

107, 2019

החל מ 1.7.2019 חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018

יום שני, 1 יולי , 2019|0 Comments

כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בישראל בהון השחור, בהלבנת​ ההון ובהעלמות המס, אושר בכנסת במרץ 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק, המתבסס על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובע כי מעל לסכומים מסוימים [...]

1706, 2019

הערכות לביקורת ניהול ספרים בחברה

יום שני, 17 יוני , 2019|0 Comments

בימים אלו מבצעת רשות המיסים אכיפה בשטח וביקורות ניהול ספרים בבתי העסק. אנו מבקשים לעורר שוב וגם לוודא הערכות מיטבית. הנחיות לעניין ניהול ספרים מועברים על ידינו מעת לעת בחוזרים שנתיים וכן אגב עריכת דוחות [...]

2712, 2018

האם חשוב שאחזיר את חובי לחברה?

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

יתרת חובה שעמדה במהלך שנת 2017 על 100 אלף ₪ או יותר וקיימת יתרה בסוף שנת 2018  -חובה לדווח כהכנסה. (דיבידנד אם יש עודף בחברה, או מס הכנסה אישי אם אין עודף בחברה). הדגשה: החזר [...]

2712, 2018

חסכון בריבית של מס הכנסה

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

ללא קשר למועד הגשת דוח סופי, קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס. נישום חייב לשלם ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים - מתום שנת המס ועד למועד [...]

2712, 2018

פנסיה חובה לעצמאים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

משנת 2017 גם עצמאים מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני. ההפקדה תבוצע עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס. תשלומים שהופקדו עבור העצמאי כשכיר, יכולים להיות מופחתים מתקרת ההכנסה החייבת בהפרשה לפנסיה.  לא חל [...]

2712, 2018

בדיקת מקדמות בביטוח לאומי

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מענק פגיעה בעבודה מתקבל עפ"י המקדמות ששולמו בפועל עד יום הפגיעה! חשוב לבדוק האם המקדמות משקפות את הרווח הצפוי בסוף שנה. הגדלת מקדמות או הקטנת מקדמות אינה מהווה אסמכתא מבחינת ביטו"ל לסיווג מבוטח כ"עצמאי" או [...]

2712, 2018

בחינת שינויים בפעילות

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

האם נדרש ממני להתחיל בדווח אוטומטי וישיר לקופות (מעל 10 עובדים)? האם נדרש ממני לנהל ספרים באופן שונה? אם אין רשימה – בקש כעת מרו"ח האחראית על התיק ונשלח לכם רשימת כל הספרים שאתה מחויב [...]

2712, 2018

שכירות למגורים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר באתר מס הכנסה, קישור>>> תקרת הפטור עומדת על 5,030 ₪ לחודש.

2712, 2018

פנסיה וקרנות

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מומלץ לבדוק מול סוכן הביטוח ולמצות את גובה ההוצאה המוכרת המאפשרת הכרה בהוצאות או זיכוי במס לשנת 2018.

2712, 2018

התארגנות להצהרת הון

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

מומלץ לאסוף תיעוד ולהיערך להצהרת הון. כל הסבר כלכלי למחיה כמו למשל מתנה מקרובי משפחה. אם ההכנסה המדווחת בדוח האישי שלכם אינה מספקת הסבר למחייה, חשיבות שמירת המסמכים גדלה.

2712, 2018

ספירת מלאי

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

אפשרי 10 ימים לפני או אחרי סוף השנה תוך תיעוד התנועה שחלה באותם הימים. אין לתעד ספירה בעפרון! הספירה תכלול : מספר עוקב לכל גיליון  /  תאריך ספירה ומקום / שמות הסופרים / חתימות הסופר [...]

2712, 2018

שמירת מסמכים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת, או 6 שנים מיום הגשת הדוח, לפי המאוחר. מסמכים שהנישום אינו חייב לנהל, אך ניהל אותם, יש לשמור במשך 3 שנים.

2712, 2018

דווחים נדרשים

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

האם עלי לדווח - משיכת דיבידנד? על עסקאות אקראי? מכירה הונית? עסקאות מחו"ל?

2712, 2018

איך נחסוך במס?

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

⇐ בדיקת שלמות הוצאות התמקד בהוצאות ששולמו באמצעי תשלום פרטיים, כרטיס אשראי פרטי או באמצעות ה"ק . מנוי? חניה? ביטוחים? אם חלק מהפעילות שלך מבוצעת בבית או במקום עיסוק נוסף, וודא כי הוצאות המקום נכללו: [...]

1005, 2018

הוצאתם את העובדים לגיבוש? כך תוכלו לחסוך בזקיפת השווי

יום חמישי, 10 מאי , 2018|0 Comments

רקע: מעסיק שמוציא את עובדיו לימי גיבוש, העשרה עם לינה או בלעדיה – נדרש בזקיפת שווי לעובדים. מרבית המעסיקים, בכדי למנוע פגיעת מס בעובד, זוקפים בנטו, כך שעלות המס המלאה נספגה ע"י המעסיק. בימים אלו, [...]

801, 2018

חידוש אוטומטי של אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים – מה לעשות?

יום שני, 8 ינואר , 2018|0 Comments

כמידי שנה, במהלך חודש דצמבר או ינואר מס הכנסה צפוי לבצע מהלך ממוחשב ומרוכז להארכת אישורי פטור מניכוי מס ואישורי ניהול ספרים עד 31.3.2019 לזכאים. באיזה מקרה לא יוארך לעסק האישור באופן אוטומטי? ממה כדאי [...]

1212, 2017

בחינה של שינויים בפעילות העסק והשלכה על חובת החוק: שינוי במחזור העסק? בשיעור רווח גולמי או רווח נקי? במספר מועסקים?

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

• האם נדרש ממני לבצע עדכון מקדמות הגדלה או הקטנה? • האם נדרש ממני להתחיל בדווח אוטומטי וישיר לקופות (מעל 20 עובדים)? • האם נדרש ממני לנהל ספרים באופן שונה? לעבור לניהול פנקסים כפול? חובת [...]

1212, 2017

רישומים, דווחים וניהול ספרים כחוק

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

> ספירת קופה: לצורך ביסוס היתרה במאזן החברה, יש לערוך ספירת קופה ולתעד פרטי השקים וכמות השטרות והמזומנים. גם עצמאי נדרש לערוך ספירה כזו, כדי לכלול אותה בהצהרת הון. שקים שנמצאו בקופה בסוף השנה מומלץ [...]

1212, 2017

ניצול תקרת הפקדות לקופות פנסיה וקרנות השתלמות

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

1. קופת גמל לתגמולים לעצמאים: יחיד המפריש לפנסיה עד לסכום של 34,056 ש"ח בגין הכנסתו, כלומר 16.5% מהכנסתו שעד תקרת הכנסה של 206,400₪ לשנה, זכאי להטבות מס. ההפרשה מתחלקת לשני חלקים: א. הפרשה לצורך קבלת [...]

1212, 2017

חסכון בריבית ובהצמדה של מס הכנסה – זה הזמן לבצע תשלום יתרת המס לשנת המס השוטפת

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

ללא קשר למועד הגשת דוח סופי, קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס. נישום חייב לשלם ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים - מתום שנת המס ועד למועד [...]

1212, 2017

בחינת אפשרות חישוב נפרד בגין הכנסות בן זוגי העובד עמי בעסק?

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

מס הכנסה: החל משנת 2014 בני זוג זכאים לחישוב נפרד אם התקיימו כל אלה: (א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף. (ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה [...]

1212, 2017

הוצאות והכנסות – עיתוי, שלמות, הגדלה

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

> בדיקת עיתוי הכנסות והוצאות: באופן כללי, דחיית הכנסות והקדמת הוצאות תביא להקטנת חבות המס בשנה השוטפת. כמובן שיש לבצע דחייה כזו אך ורק באופן חוקי. מס חברות ירד בשנת 2018 ל23%. > בדיקת שלמות [...]

1212, 2017

גילוי מרצון מלא בגין הכנסות שלא דווחו

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

רשות המיסים צפויה לחדש את הנוהל החל מינואר 2018 1. מסלול אנונימי – פניה לפ"ש ללא חשיפת זהות הנישום. לאחר הסכמה על החבות במס. יש לוודא במחלקת חקירות כי לא נפתחה חקירה / התקבל מידע. [...]

1212, 2017

פנסיה חובה לעצמאים

יום שלישי, 12 דצמבר , 2017|0 Comments

משנת 2017 גם עצמאים מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני. ההפקדה תבוצע עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס מי שטרם ביצע הפרשה – זה הזמן למהר ולבצע הפרשה. תשלומים שהופקדו עבור העצמאי כשכיר, [...]

806, 2017

רווח הון

יום חמישי, 8 יוני , 2017|0 Comments

מכרתם נכס בעסק? שימו לב, רווח הון לפניכם! וקיימת חובת דווח מידית רווח הון הוא רווח ממכירת נכס הוני- רכב, ריהוט וכן הלאה, שאינם זכות במקרקעין ואינם מלאי שוטף. יש לדווח על מכירת נכס תוך [...]

806, 2017

תזכורת משיכת דיבידנד מוטב

יום חמישי, 8 יוני , 2017|0 Comments

להזכירכם, עד סוף חודש ספטמבר ניתן למשוך דיבידנד מוטב מרווחים שנצברו עד סוף 2016 ולשלם מס בשיעור 25% בלבד (ולא 30% + 3% מס יסף). מומלץ לבצע את המשיכה בהקדם ולא להמתין, במיוחד לבעלי יתרת [...]

706, 2017

הגדלת נקודות זיכוי להורים

יום רביעי, 7 יוני , 2017|0 Comments

בשנות המס 2017 ו-2018 תתווספנה נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 5. בשנת הלידה יינתנו 1.5 נקודת זיכוי, ובגילאים 1-5 יינתנו 2.5 נקודות זיכוי. תחולת ההוראה הינה מיום 1.1.2017 , לפיכך חישוב נקודות הזיכוי לשנת [...]

3004, 2017

דיווח שנתי ניכויים בגין שנת 2016 – עד סוף מאי 2017

יום ראשון, 30 אפריל , 2017|0 Comments

הגשה באיחור או הגשת דוח לא מותאם גוררת קנסות עיקולים ופסילת ניהול ספרים. מומלץ לוודא התאמת הדוח השנתי לטופסי 102 החודשיים. תיקוני 102 החוזרים על עצמם או מעוררים חשד עלולים לגרור ביקורת ניכויים. את הדוח [...]

2504, 2017

הוגברו ביקורות הניכויים

יום שלישי, 25 אפריל , 2017|0 Comments

ביקורת ניכויים בוחנת האם בוצע ניכוי במקור מתשלומים שבוצעו. נבדקים תשלומים לספקים (ניכוי במקור כללי ובמיוחד תשלומים חריגים, היקפי מהותיים, ספקים מזדמנים, תשלומי שכירות, הסעות, שיפוצים. החוזר החודש מוקדש לכך), נבדקים תשלומי שכר והטבות לעובדים. [...]

2003, 2017

טבלת ריענון הוצאות מוכרות

יום שני, 20 מרץ , 2017|0 Comments

הוצאות מעורבות (*) הערה כללית הכרה חלקית במע"מ: אם רוב ההוצאה עסקית- החלק המוכר 2/3, אם רוב ההוצאה פרטית- החלק המוכר הינו 1/4. הוצאות עסקיות

2003, 2017

ניהול מסמכים דיגיטלי

יום שני, 20 מרץ , 2017|0 Comments

בעבר, הוראות ניהול ספרים התבצעו על ידי שמירה פיזית של המסמכים. לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות קיימת חקיקה המאפשרת לשמור מסמכים דיגיטלית ללא הררי ניירת וקלסרים. ההוראות מתייחסות לשני ההיבטים, הן תיעוד פנימי הנוצר בעסק- חשבוניות של [...]

802, 2017

עידכוני מיסוי פברואר 2017

יום רביעי, 8 פברואר , 2017|0 Comments

תקרת הפרשה לפיצויי פיטורין עד לשנת 2017 לא היתה קיימת תקרה מוגבלת להפרשת המעסיק לפיצויים. משנת 2017 קיימת הגבלה. בעבר, כל הפרשה הוכרה כהוצאה אצל המעסיק, ובעת משיכת הכספים אצל העובד נבדק גובה פטור המס. [...]

2712, 2016

שינויי מיסוי דרסטיים – על מה מדברים?

יום שלישי, 27 דצמבר , 2016|0 Comments

1. הצעה לשינוי מדרגות מס הכנסה : > שינוי שיעור מס החברות - בשנת 2017 לשיעור של 24%, ובשנת 2018 ל-23% (כיום 25%). > שינוי שיעורי מס במישור הפרטי - הפחתת שיעור המס במדרגות ההכנסה הנמוכות [...]