מישורים לשכר

עדכונים שוטפים בנושאי תקציב, שכר, הנחיות הרשויות, פרקטיקה וביצוע, פרשוניות ועוד.

Design

עדכוני שכר ודיני עבודה

יישום הסכמי שכר, סוגיות בשכר עובדי הוראה ועדכוני חקיקה

Design

שכר עו"ה וביקורות שכר

הדגשים, פרקטיקה וטיפים בביקורת בעלויות על שכר עובדי המוסד

Design

 שכר עובדי רווחה וביקורות שכר

פירוט והבהרות, תקני כח אדם הסכמים קיבוציים במוסדות רווחה

Design

שכר עובדי רשויות מקומיות

עדכונים ומידע, חוקת העבודה ובודק שכר