כזכור, בשנת הלימודים תשפ"א לימודי סמינרים להוראה נוספו למסגרות הלימודים המאושרות ע"י מפעל הפיס במתן המלגות. המשמעות הכספית – מלגה של עד 10 אל"ש לתלמידה.

מידי שנה מעניק מפעל הפיס אלפי מלגות לסטודנטים בשיתוף עם רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה המלגות מוענקות לסטודנטים, כנגד שעות תרומה לקהילה. המלגה מוענקת בעבור שנת לימודים אחת בסך 10,000 ₪ לכל מלגה, כאשר מחצית מהסכום (5,000 ₪) מוענק ע"י הרשות ומחציתו השנייה (5,000 ₪) ע"י מפעל הפיס (matching מלא). במסגרת המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית, במינימום 130 שעות לשנה. בשנת תשפ"א מרבית הרשויות הטילו את תקצוב המאצ'ינג על מוסד החינוך.
מפעל הפיס הוציא קול קורא לרשויות תאריך ההגשה הינו עד ה 5.7.2021. מומלץ לוודא כי הרשות המקומית בה נמצא מוסדכם הגישה את הקול קורא, על מנת שבשלב הבא יוכלו המוסדות לפעול לזכאות מול הרשות.