מעבר הגיל הרך לאחריות משרד החינוך מביא בעקבותיו שינויים בנהלי הפעלת מעונות היום. לכאורה חלוקת הנטל בין המדינה להורים.

1. שינוי יחס התקינה בתוך מסגרות מעונות – כל קבוצה תצומצם בילד אחד.
פעוט עד גיל 15 חודש: מ-1:6 כיום ל-1:5
פעוט עד גיל 24 חודש: מ-1:9 כיום ל-1:8
פעוט מגיל 24 חודש: מ-1:11 כיום ל-1:10
בהתאם לעדכון גודל הקבוצה צפויה הגדלת תעריף לילד. לכאורה חלוקת הנטל בין המדינה לבין ההורים, כרגיל.

2. בניית 180 מעונות יום חדשים – תקציב של 600 מיליון בתוך שנתיים.
תקציב הבינוי יועבר דרך הרשות המקומית. הרשות תקבל את התקצוב ממשרד החינוך והיא תפעל לקידום תנופת הבינוי עבור הפעוטות.

3. תוספת פיקוח והכשרות:

א. הכפלת תקני הפיקוח- מ- 54 ל- 105 ותוספת של עוד 100 בקרים חיצוניים.
ב. מינוי ממונה הגיל הרך ברשות מקומית – יעבוד בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, מנהלי המעונות וארגוני מעונות היום.
ג. הכשרות, הדרכות וליווי לצוות המעונות ע"י משרד החינוך – בתחום החינוך והטיפול, בטיחות ועזרה ראשונה. וכן הדרכה וליווי מקצועי בתוך מעון היום.

לא דובר על תוספת שכר לצוות, אולם דרישות נוספות להכשרה והתמקצעות מן הסתם יביאו לשינוי גם בזה.
ומאחר ומשרד החינוך אמון על בקרת שכר ובדיקת ניצול יעדי התקציב, צפוי כי עם השנים תבוצע גם אכיפה בעניין.