תמצית: המענק מיועד למי שלא זכאי למענק הוצאות קבועות של רשות המיסים.

המענק מתקבל ממשרד הרווחה ומיועד בעיקר למטרות רווחה. רוב הכללים זהים למענק של רשות המיסים. מה בכל זאת שונה?

בודק ירידה בכלל הכנסות המלכ"ר כולל ירידה בתרומות. המוסד מעסיק עובדים ב-2 משרות מלאות או מפעיל 10 מתנדבים, ממחזור 500 אש"ח (במענק הרשות מ 300 אש"ח), וכן שיעור הוצאות קבועות לא נדרש לחישוב והוא 28.5% או 15.5% לפי מחזור הפעילות. החזר המענק הינו על כלל מחזור הפעילות (בעוד מענק רשות המיסים רק על פעילות הכנסות עצמית).

סכום המענק יקבע לפי מספר הבקשות שתוגשנה. בחלק מהמקרים מענק זה מגיע לסכומים גדולים יותר ממענק רשות המיסים.

תנאי סף עיקריים:

> המוסד נותן שירות חברתי בהיקף של מעל 50% מפעילותו. פעילות חינוך פורמלי – לא תיחשב לשירות חברתי. כמו"כ לא תוכר פעילות הניתנת במוסד חינוך בו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים או פנימיה של מוסד כזה. רוב פעילות העמותה היא מוסד חינוך? התמיכה אינה מתאימה.
> ירידה בהכנסות (ללא תמיכות) של 25% לפחות בשל הקורונה בחודשים 3-6/2020.
> מחזור הכנסות: 500 אש"ח עד 20 מיליון ₪. (במענק רשות המיסים מ 300 אש"ח)
> המוסד לא זכאי לתמיכה מהמענק של רשות המיסים.
> מהשירות החברתי נהנים באופן שוטף ורציף מידי חודש, בממוצע שנתי ב 2019 סך של 30 משתתפים לפחות (במוסד שמחזורו 0.5-1.5 מיליון, מספיק 15 משתתפים).
> המוסד מעסיק עובדים ב-2 משרות מלאות או מפעיל 10 מתנדבים קבועים מידי חודש במשך 10 שעות לפחות למתנדב.
> השירות ניתן לאוכלוסיית יעד: אוכלוסייה הזקוקה לסיוע מחמת גיל, מצב בריאותי, משפחתי, מוגבלות פיזית, נפשית, קוגניטיבית, שכלית-התפתחותית, מצב סוציו-אקונומי נמוך או מטעמים הומניטריים, ובכלל זה: אנשים במצבי משבר, אנשים במצב סוציו-אקונומי נמוך, אנשים עם התמכרויות, אנשים עם מוגבלות, ועוד.