מינואר 2025 עמותות בעלות סעיף 46 תידרשנה להפיק קבלות ממערכת התרומות הדיגיטלית.המערכת של רשות המיסים תופעל בהתאם להנחיות "מודל חשבונית ישראל". 
אפשרי להתחיל כבר כעת… פנו לבית התוכנה ובדקו האם אתם ערוכים.
כל קבלה תופק בסנכרון מערכת מס הכנסה עם מספר ייעודי שניתן במערכת. התרומה תרשם אוטומטית לטובת האזור האישי של התורם בלי שידרש להציג מסמכים או לשמור מידע בעת הגשת דוח שכיר / תאום מס / דוח אישי
  • איך מתחברים? קישור לתבנית כניסה ועדכון שלב אחר שלב שיש לבצע להצטרפות למערכת- מצורף גם כקישור – חשבונית ישראל גם למלכ"רים

  • כיצד ידווחו עמותות המשתמשות בפנקסים ידניים? רשות המיסים תשיק יישום מקוון המאפשר להפיק מספר רישום ייחודי שאותו ניתן יהיה לרשום על גבי הקבלה הידנית.  אפשרות זאת אינה מומלצת מכיוון שהיא אינה אוטומטית.

  • מה עושים במקרה של ביטול תרומה? כל ביטול או שינוי פרטים של תרומה מחייב הפקת מסמך נוסף שמדווח כקבלה מבוטלת למערכת. יש להימנע מביצוע ביטול חלקי.

  • האם ניתן לדווח רק על חלק מהתרומות במערכת המקוונת? לא!

  • האם ניתן לתרום בעילום שם? ניתן להמשיך לתרום בעילום שם. התרומה תדווח למערכת הדיגיטלית כתרומה ללא שם שאינה משויכת לתורם ולכן לא ניתן יהיה להזדכות במס בגינה.

  • האם ניתן להזדכות על תרומות קטנות במבצעי התרמה מדלת לדלת? כן. ככל שרשום על גבי הקבלה סכום קבוע מראש בהתאם להוראות ביצעו 3/2001 ועד לסכום של 400 ₪. יש לשמור את הקבלה המקורית שנמסרה על ידי המתרים.

  • חשבונית ישראל מתייחסת בעקר לגוף עסקי. מה המחוייבות של העמותה? החל מ-5.5.24 בכל התקשרות עם ספק מעל 25,000 ש"ח יש לוודא קבלת חשבונית מקוונת. בעיקר עבור רכישת נדל"ן, שיפוצים והשבחה – מה שיאפשר קיזוז מע"מ תשומות במקרה של מכירה/ הכנסה / עסקת אקראי.

שאלות נוספות?