סכום מרכיב קבוע עומד על כ 190 ₪ ומעלה לחודש לתלמיד. הסכום משתנה במוסדות על יסודי המקיימים לימודים טכנולוגים או כל מתכונת מיוחדת אחרת.

להלן הרכב צוות עובדי מינהל ותפעול המתוקצבים במסגרת מרכיב הקבוע:

טבלה 4

  • כ 85% -90% מתקציב המרכיב הקבוע מיועד עבור שכר צוות מינהל ותפעול. יתרת התקציב מיועדת עבור תפעול (מים חשמל חומרי ניקיון וכיוצ'). שכר הצוות הנכלל במרכיב הקבוע מיועד למימון עובדי מנהל, עובדי שירותים, ועזרים פדגוגיים. בנוסף בתקציב שעות נכללים גם: יעוץ חינוכי ורכז חברתי.
  • עובדי מנהל: אחראי מנהל ומשק, מזכיר, הנח"ש, כתבנית, טלפונאית, מזכיר פדגוגי וכיוצ'.
  • הגדרות התפקיד וחלוקת תעריפים מדויקת פורסמה לאחרונה ע"י משרד החינוך לפני 3 שנים.

בדקו את עצמכם. משרדנו ערוך עם סימולטור ללקוחתנו וזאת ללא עלות.

נוכל לבצע לכם בדיקת התקציב שאותו קיבל המוסד להעסקת צוות מינהל: בחלוקה לפי סוג תפקיד, היקפי משרה נדרשים מספר תקנים וסכומים. זו הזדמנות שלכם לבדוק את ההתנהלות הכלכלית ולקבל החלטות. לדעתנו קיימת הזדמנות למוסד להגדיר את צוות המנהלה בצורה נכונה ולעבור להגדרות תפקידים. במקום שכולם יטפלו בהכל, יוגדר צוות מינהל לעל יסודי באופן בהיר ונפרד.  פנו למחלקה תקציבים במשרדנו, ונבדוק לכם ללא כל עלות,

מירי סוקולובסקי miris@cpa.mishor.co.il

בתיה ברזל batyava@cpa.mishor.co.il