משימות לתום שנת המס 2022

⇐ ספירת מלאי
ניתן לבצע ספירה 10 ימים לפני או אחרי סוף שנה. (יש לתעד את התנועה שחלה באותם הימים). התעוד חייב להיות בכתב. חתום. דפים רציפים. אם קיימת השמת מלאי יש לתעד לפרט ומומלץ לצלם או להסריט.
⇐ ספירת קופה
יש לבצע ספירת קופת מזומנים ושקים בעסק, מומלץ לצלם את השקים ולתעד רשימה מפורטת. לתשומת לב: השקים חייבים להיות בלתי סחירים. אם לקוח העביר לכם שיק סחיר, יש לסמן אותו כמוגבל מידי. (חוק המזומן)
⇐ בחינת שלמות הוצאות והכנסות
מומלץ לוודא כי כל ההוצאות בהקשר עם העסק דווחו בפרט אם לא שולמו מחשבון העסק. שימו לב לא כל הוצאה שאינה מוכרת למע"מ אסורה בניכוי למ"ה!
⇐ ניהול ספרים
הקפדה על ניהול ספרים כדין הינה קריטית לגובה המס ולהכרה בדווח של הנישום. בדקו את עצמכם האם אתם מחוייבים בספר הזמנות? האם כל החשבוניות והקבלות נרשמות במועד? האם מערכת הרישום הממוחשב שלכם מספקת? בכל מקרה של ספק – פנו אלינו.
⇐ שמירת מסמכים
יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת. מסמכים שהנישום אינו חייב לנהל, אך ניהל אותם, יש לשמור במשך 3 שנים.
⇐ התארגנות להצהרות הון
מומלץ לאסוף תיעוד ממהלך השנה ולהיערך לעתיד להסבר הפרשי הון. קבלתם מתנה? תמיכה? הכנסה כלשהי? תעדו אסמכתאות!
⇐ הפרשה לפנסיה לעצמאי
עצמאים מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס
⇐ פנסיה וקרנות
מומלץ לבדוק מול סוכן הביטוח ולמצות את גובה ההוצאה המוכרת המאפשרת הכרה בהוצאות או זיכוי במס
⇐ חיסכון בריבית מ"ה
קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס, תשלום המס עד ינואר יחסוך 4% ריבית + הצמדה שיכול להגיע לשיעורים גבוהים!
⇐ בדיקת מקדמות בביטוח לאומי
מענק פגיעה בעבודה מתקבל עפ"י המקדמות ששולמו בפועל עד יום הפגיעה! חשוב לבדוק האם המקדמות משקפות את הרווח הצפוי בסוף שנה.
⇐ ריבית 3ט/3י
משיכת הלוואה מהחברה בפחות מ-3.23% ריבית מחייבת בזקיפת שווי. במידה והתכנון לדווח כהכנסה כדאי להקדים את המועד ולחסוך זקיפה. מתן הלוואה ללא ריבית מחייבת זקיפת "הכנסה רעיונית" של 2.42%
⇐ סגירת יתרות חובה 3ט1
משיכות מהחברה בסכום העולה על 100,000 ₪ לתקופה העולה על שנה תחויב כהכנסה.
⇐ היזון חוזר
החל משנת 2023 חובת דיווח בממשק אחיד מחייבת את המעסיקים בין 4-10 .