נוהל בחירת גורם מפעיל מוסד חינוך בחטיבה העליונה – עדכונים לשנת תשפ"ג

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.