נוהל תקצוב מוסדות חינוך לשנת תשע"ט – הדגשים בהגשה טכנית של נוהל תקצוב

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.