2005, 2024

עדכוני מאי 2024 | סוגיות שונות בעמותות

יום שני, 20 מאי , 2024|0 Comments

בשורה מאת רשם העמותות: 1. מערכת רשם העמותות עוברת שדרוג ואפשרות לבדיקת תקינות הדוח באופן אוטומטי תוך חתירה לקבל אישור ניהול תקין בתוך 60 דקות.     צפוי כי 60% מהעמותות תקבלנה את האישור אוטומטית. יתר ה-40% שהן [...]

303, 2024

הכל על קופה קטנה, זה נוגע לכולנו…

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

הצורך מובן... מעת לעת עובדים משלמים הוצאות באופן שוטף, בשטח, ובאופן ישיר לספק, באופן שקיים קושי היה להערך ולבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית או שקים החתומים ע"י שני מורשי החתימה. כך למשל נראה תשלומי [...]

303, 2024

תקבולים בעמותה- ריענון הוראות רישום

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

מסתבר שחלק גדול מהעמותות לא מקפידות על כללי רישום מלאים של תקבולים, מה שלאחרונה החל להיות מבוקר בהקפדה מרובה יותר ע"י המבקרים מטעם הרשויות. משימת הרישום הינה פשוטה למדי אך חשוב כי לא נזנח אותה. [...]

303, 2024

שיפוי וביטוח נושאי משרה בעמותה

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

לתאגיד יש בדר"כ סמכות לתת פטור, לשפות או לבטח נושאי משרה מאחריותם בשל הפרת חובת אמונים או חובת זהירות כלפי התאגיד. למשל: תביעת מקבלי שרותים כנגד אפליה המבוצעת כמדניות חבר הועד, וכן הלאה. כאשר מדובר [...]

1702, 2024

פטור מארנונה לנכסי ציבור ומוסדות ציבור

שבת, 17 פברואר , 2024|0 Comments

⇐ בקשת פטור ותצהיר מוסדות ציבור תוגש עד 1 באפריל. ⇐ בקשה שהוגשה באיחור תדחה על הסף. הרשות רשאית לאפשר אורכה של עד 30 יום נוספים. ⇐ פטור חלקי הינו לפחות לשלוש שנים. בשנה ראשונה [...]

1306, 2023

התנהלות באמצעות מיזם משותף – וצמצום חופש הפעולה

יום שלישי, 13 יוני , 2023|0 Comments

בשנים האחרונות פנו אלי מלכ"רים רבים בבקשה לנסות למצוא איתם נוסחא שתאפשר להם ליהנות מתקציבים מיוחדים, באמצעות מיזם משותף, וללא צורך בסרבול של קול קורא המופץ להמונים ומסכן את חלוקת העוגה. בחודש שעבר פורסמו הוראות [...]

2905, 2023

פנקס חברים – מי בעל הבית? האם עלולים "להשתלט על העמותה"?

יום שני, 29 מאי , 2023|0 Comments

לכו תדעו מי עדיין חבר עמותה?  רוב חברי עמותה יכולים להחליף חבר ועד.  חברי העמותה יכולים לצוץ מההיסטוריה. וכן. זה קורה. אישית יצא לנו ללוות עמותות. חברי הועד הפעילים נדחקו הצידה בפני חברי עמותה היסטוריים שצצו [...]

2102, 2021

נפתחה אפשרות הגשה! מענק למוסדות ציבור – 100 מיליון ₪

יום ראשון, 21 פברואר , 2021|0 Comments

ההגשה עד 22/3/21 בשעה 16:00 ההגשה באמצעות אתר הגיידסטאר >>> ונעשית על ידי המוסמכים לדווח במוסד או באמצעותנו כרואי חשבון מייצגים צוות מחלקת מלכ"רים בדק בחודש האחרון את זכאותם של לקוחות משרדנו.

1012, 2020

האם אנחנו מוכנים לביקורת משרד הכלכלה וביקורת ניכויים

יום חמישי, 10 דצמבר , 2020|0 Comments

האם נערכנו לביקורת משרד הכלכלה בדבר עמידה בדיני עבודה? האם תשלומי הפנסיה מועברים במלואם ולכל העובדים? בדקו אם לכל העובדים שלכם יש הפרשה לפנסיה בעובד פחות מ 3 חדשים במקרה וזכאי יהיה לקבל פנסיה רטרו, [...]

2705, 2020

מענק סיוע – "השתתפות בהוצאות קבועות" –רענון והדגשים חדשים

יום רביעי, 27 מאי , 2020|0 Comments

המענק מיועד לפצות על הוצאות קבועות בארגון, שהמשיכו בתקופת המשבר על אף קיטון במחזור פעילות הארגון. המענק אינו בודק גרעון בעמותה אלא רק שינוי במחזור. יתכן כי העמותה גרעונית ואינה זכאית ולהפך. המענק יכול להגיע [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

1012, 2019

פטור מארנונה לנכסי ציבור ומוסדות ציבור

יום שלישי, 10 דצמבר , 2019|0 Comments

> בקשת פטור ארנונה מוסדות ציבור תוגש עד ה 1 באפריל. פטור חלקי הינו לשלוש שנים. שנה ראשונה – הגשת בקשה. שניה ואילך - הגשת תצהיר בלבד. > במבנה אחד עם מספר פעילויות –כל פעילות [...]

2611, 2019

המדריך המקוצר להגשת תמיכות – שנת 2020

יום שלישי, 26 נובמבר , 2019|0 Comments

6 תמרורי אזהרה לפניכם – מעודכנים לשנת 2020 בהתאם לנוהל שר האוצר החדש מהן דרישות הבסיס ממקבלי התמיכות? הרגולטור– החשכ"ל – משרד האוצר. צעד ראשון – הגשה. איך עושים את זה? מדי שנה נקבע במסגרת [...]

107, 2019

החל מ 1.7.2019 חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018

יום שני, 1 יולי , 2019|0 Comments

כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בישראל בהון השחור, בהלבנת​ ההון ובהעלמות המס, אושר בכנסת במרץ 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק, המתבסס על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובע כי מעל לסכומים מסוימים [...]

1604, 2019

תמיכה מעזבונות המדינה לשנת 2019, הגשה ב 6.5.2019

יום שלישי, 16 אפריל , 2019|0 Comments

בשנת 2018 חילקה הוועדה סך של 79,433,110 ₪ למלכ"רים. 1. בקשת תמיכה מעזבונות המדינה - מלכ"ר שיש לו "אישור ניהול תקין", רשאי להגיש בימים אלו בקשה לתמיכה מ"הוועדה לקביעת ייעודם של עזבונות המדינה" עבור פרויקט [...]

1604, 2019

מתכננים לבצע גיוס המונים?

יום שלישי, 16 אפריל , 2019|0 Comments

כמה עצות חשובות מבית מישור חשבות מתוך הצטברות עם גיוס המונים אצל כתריסר מלקחותינו. 1. עשרות אלפי איש מודעים לגיוס בתאריך ספציפי. יש להפקיד את המזומנים והשקים מיידית. לא רק בגלל הוראות מס הכנסה, אלא [...]

2712, 2018

החוק לצמצום השימוש במזומן החל מ 1.2019

יום חמישי, 27 דצמבר , 2018|0 Comments

סעיפי דיווח על רכישת זכויות במקרקעין - רוכש זכויות במקרקעין חייב בדיווח על אופני התשלום של העסקה. החוק יכניס למרשמי מיסוי מקרקעין מהמקרקעין לא מדווחים – צפויה עליית מחירי נכסים. רכישת דירה הפכה [...]

1507, 2018

רב בקהילה – בקשת תמיכה

יום ראשון, 15 יולי , 2018|0 Comments

המשרד לשירותי דת פרסם כי ניתן להגיש בקשה לקבלת תמיכה לשנת 2018 בנושא "פעילות רב בקהילה" ועל פי המבחנים לחלוקת תמיכות בקישור שלהלן. בדומה לתמיכה לשנת 2017. תאריך אחרון להגשת טופס עמידה בתנאי סף 15/07/2018,  השלמת [...]

804, 2018

פורסם החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח (2018). ההגבלות יחולו החל מיום 1/1/2019

יום ראשון, 8 אפריל , 2018|0 Comments

במסגרת החוק הוטלו הגבלות על השימוש במזומן בביצוע עסקאות, מתן שירותים, תשלום שכר עבודה, מתנות והלוואות וכן הוטלו הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם. ההגבלות לא יחולו בין קרובי משפחה (למעט שכר עבודה) הגבלות על השימוש [...]

2412, 2017

שיפור איתנות פיננסית

יום ראשון, 24 דצמבר , 2017|0 Comments

שיפור יחס הון המדד המרכזי לבחינת איתנות פיננסית של עמותה הינו בחינת יחס הון – יחס הרכוש השוטף (בנקים, שקים, כספים בקופה, הכנסות לקבל, יתרות חייבים לזמן קצר) להתחייבות השוטפת (התחייבות לעובדים ולקופות בגלל שכר [...]

2507, 2017

טיסות לחו"ל בעמותה

יום שלישי, 25 יולי , 2017|0 Comments

מה צריך לוודא כאשר טסים לחו"ל לצורך העמותה? האם יש להוציא קבלות לתורמים? איך ניתן לשלם על הוצאות בחו"ל? טיסה בעמותה / הכנסות מחו"ל צריכות לעורר מספר שאלות: מה מטרת הטיסה? מה היו עלויות הטיסה– [...]

2507, 2017

סוגיות מיוחדות לעניין קבלות תרומה

יום שלישי, 25 יולי , 2017|0 Comments

א. קבלות על כרטיס אשראי האם יש חובה להוציא קבלות על העברות בנקאיות, העברות מס"ב ותקבולים באשראי? תשובת רשות המיסים: אכן, למוסד המבוקר על ידי רו"ח והמנהל הנהלת חשבונות כפולה יש פטור מהפקת קבלה על [...]

1707, 2017

עדכון – הסכם הפטק"א וחוק הגמחים

יום שני, 17 יולי , 2017|0 Comments

רשות המיסים הבהירה כי נכון להיום, גמ"חים אינם חייבים מכוח החוק והתקנות להתאגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבור* , עם כניסתו העתידית לתוקף של חוק הגמ"חים הנמצא בימים אלו בהליך חקיקה, ההוראה עתידה להשתנות עבור [...]

1403, 2017

פטור ארנונה למוסדות

יום שלישי, 14 מרץ , 2017|0 Comments

תזכורת! בקשת פטור ארנונה מוסדות ציבור תוגש עד ה 1 לאפריל והפעם – בעקבות עדכון החקיקה – מוסדות נוספים יכנסו לתחולת הפטור. כאשר למוסד זכאות לפטור מלא, כמובן חשוב שלא להסתפק ולהגיש בקשה לפי סעיף [...]

2102, 2017

תמיכה מעזבונות המדינה לשנת 2017

יום שלישי, 21 פברואר , 2017|0 Comments

ב - 15.02.2016 תיפתח האפשרות להגיש בקשות לתמיכה מעזבונות המדינה לשנת 2017. ניתן יהיה להגיש בקשות עד 31.03.16. בהזדמנות זו נציין כי ועדת העזבונות טרם פירסמה את החלטותיה בנוגע לשנת 2016. חובת הגשה מקוונת ניתן [...]

2012, 2016

שיפור איתנות פיננסית

יום שלישי, 20 דצמבר , 2016|0 Comments

> שיפור יחס הון המדד המרכזי לבחינת איתנות פיננסית של עמותה הינו בחינת יחס הון – יחס הרכוש השוטף (בנקים, שקים, כספים בקופה, הכנסות לקבל, יתרות חייבים לזמן קצר) להתחייבות השוטפת (התחייבות לעובדים ולקופות בגלל שכר [...]