מהו תקצוב הסייעת השנייה?

תקן משרת סייעת הבסיס מתוקצב ע"י משרד החינוך הינו 42 ש"ש + תוספת יום רוטציה 7.5 ש"ש . הבעלות מתחייבת להעסיק את סייעת הגן הראשונה בהתאם לכללי משרד החינוך. בפרקטיקה עד כה משרד החינוך אינו מקפיד על ניצול מלוא היקף השעות שנרשם לגבי סייעת ראשונה .
תקן הסייעת נוספת עומד על משרה מלאה 42 ש"ש בלבד (עד משרה מלאה) ולכל הפחות ב 5 ימים בשבוע (לא כולל היום הקצר – יום שישי) – כלומר – לא מתוקצבת סייעת סבב לסייעת השנייה.
התקצוב בפועל לגבי סייעת שניה יעשה כמובן עד תקרה זו ולכל היותר בהתאם להשעות בפועל שיכללו בדווח שלכם.
שיעור התקצוב משתנה בהתאם לאשכול הלמ"ס:

אשכול למ"סהשתתפות משרד החינוך
אשכולות 1-5100% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן
אשכול 6-1080% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן

> תוספת תקצוב העשרה מתקבלת בגנים רשמיים ומשתנה בהתאם לאשכול 5,000 ₪ אשכולות 1-4, לאחר מכן 3,000 ₪ ומאשכול 7 1,000 ₪ בלבד. התקציב לא מתקבל בגני המוכש"ר. לא ידועה הסיבה לאפליה ולמיטב ידיעתנו ולצערנו, כרגע גם לא קיימת פעילות ממשית להכללת גני המוכש"ר.
> מקדמות עד סגירת המערכת – החל מחודש ספטמבר ועד סגירת הדיווח יתקצב המשרד סייעת שנייה גם במקרה בו מספר הילדים בגן עדיין לא עומד על 30. לאחר סגירת המערכת יבוצעו קיזוזים והתאמות.
> עיצומים – במידה שהבעלות לא הפעילה את התכנית עפ"י המתווה המקצועי והתקציבי או כי שילמה שכר שלא עפ"י החוק או שבוצע לה תשלום עודף, תקוזז ההקצבה שניתנה לה ע"י המשרד. במקרים מתאימים, יקזז המשרד כספים נוספים, עד לגובה 30% מעל סכום ההקצבה.

כללי העסקה:

> אין לפצל משרת סייעת שנייה בין שני גנים או יותר.
> חדש! סייעת שניה המועסקת בגן בו מופעל צהרון במסגרת תוכנית "ניצנים" תמשיך ותעבוד גם בשעות פעילות הצהרון ותועסק ע"י בעלות הגן המעסיקה אותה גם בבוקר. בעלות הגן תדווח על מלוא השעות בהן הועסקה הסייעת בוקר + צהריים.
חדש! ניתן לבקש אישור לחריגי גיל. אישור מיוחד שיתקבל מוועדת חריגים מחוזית יאפשר הכרה ב 2 חריגי גיל. הגשת בקשה לועדת חריגים לעניין זה ולכל אישור מיוחד אחר, לא יואחר מ-15.4 או לא יאוחר מחודש וחצי מיום סגירת מערכת הדיווח, המאוחר מביניהם.

מערכת קליטת סייעות פתוחה, לכניסה לחץ כאן >>>

בתי ספר מקדמי בריאות:

בחודש החולף הועבר תשלום לבתי ספר מקדמי בריאות. בתי ספר מקדמי בריאות הינם בתי ספר אשר פועלים לקידום הבריאות, והוכרו ככאלו על ידי משרד החינוך.
הפעילות הנדרשת מתמקדת בהבטים שונים, וביניהם:

> מינוי צוות מוביל בבית הספר לפיתוח התכנית.
> שילוב תחום הבריאות בתכנית השנתית.
> הקפדה על סביבה בית ספרית בטוחה ובריאה, כולל ניטור וטיפול במפגעים.
> ביצוע פעילות גופנית בנוסף לשיעורי חינוך גופני.
> ועוד.

תקציב לבית הספר אינו ידוע מראש אלא בהתאם לסכום התקנה, בשנה זו נע בין 3,000-4,500 ₪ למוסד בהתאם לדירוג המוסד.
הגשת בקשה לשנת הלימודים תשע"ח עד 10/6/2018.
קישור לפרטים נוספים >>>