מוסדות חינוך וגובים כספי הורים? ייתכן סוף סוף מתווה הסדרה.

עמותות רבות פועלות לקבלת אישור לסעיף 46. אישור זה מאפשר לתורמים לעמותה לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומה, מה שמעודד תורמים פוטנציאליים לתרום לעמותות הזכאיות לסעיף זה.
עד עתה מוסדות היו נדרשים: 1. להתחייב כי לא יתנו להורה קבלה מוכרת לסעיף 46. על מנת למנוע מצב בו תינתן קבלה "תרומה" על שכר לימוד. 2. מוסדות ששכר הלימוד בהם היה גבוה – לא הצליחו לקבל את האישור מאחר ומס הכנסה ראה בהם כמוסדות שאינם פתוחים לציבור הרחב אלא פונים רק לאוכלוסייה במצב סוציואקונומי גבוה.

בימים אלו – מס הכנסה פנה למוסדות חינוך קיימים, כפיילוט למתווה חדש, ודרש מהם לחתום על כתב התחייבות מיוחד למוסדות חינוך. על המוסד להתחייב:

בסעיף זה יש מקום לשיקול דעת למפקחי נציבות מס הכנסה, שיאשרו לכל מוסד כתב התחייבות ספציפי, בהתאם לנסיבות כגון: מה לגבי מוסד בו הגביה נמוכה משמעותית? מה נכלל בסעיף שכר לימוד? ועוד.