על עמותה חלה החובה לנהל את ספריה ע"פ דרישות הוראות ניהול ספרים.

עמותה המפעילה מוסד לימוד חייבת לנהל, בנוסף לספרי הנהלת החשבונות הרגילים, ספר תלמידים, הכולל:

א. שם התלמיד
ב. כתובת
ג. כיתה
ד. פרטים לאיתור התשלומים או הסכם התשלומים עם התלמיד
ה. בבית ספר שבו לומדים בממוצע פחות מ-1580 תלמידים, יש לבצע רישום או סימול המאפשר מעקב אחר התקבולים על פי התשלומים או הסכם התשלומים עם התלמיד.