עדכון לגבי אפשרות לחריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לסעיף 46)

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.