משרד החינוך פרסם את לוח החופשות לשנת תשפ"ד. בהתאם להסכם שנחתם עם הסתדרות המורים עודכנו ימי חופשה במוסדות הלימוד. תוספת ימי הלימודים הינה סה"כ 2 ימי לימוד כנגדם זכאי המורה ל 2 ימי בחירה. 
תוספת 5 ימי לימוד: ל"ג בעומר + תענית אסתר + 3 ימי אסרו חג (סוכות, פסח ושבועות)
הפחתת 3 ימי לימוד: בין יום כיפור לסוכות
בנטו – אומדן 2 ימים – בהתאם לימים בשבוע עליהם "נפלו" מועדים אלו. למשל השנה תענית אסתר בשבת.
סך ימי לימודים בהשוואה לשנת תשפ"ג:

הערה: טרם הוברר מקור תקציבי במוכש"ר והאם המוסדות "יספגו" יומיים אלו על חשבונם. שכן המורה ש"הוסיף" 2 ימים זכאי ל 2 ימי בחירה בהם יהיה צורך במילוי מקום ושיבוץ עובד אחר. בבדיקתנו מול המשרד.