עדכון מספר שעות בכיתות מיוחדות במוסדות העל יסודי

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.