96

טבלת סיכום שינויים בתנאי העסקת עובדים מגזר ציבורי תקנות חרום:

95