סייעות חנ"מ
מענק קייטנות פסח התקציב נשמט בטעות והועבר החודש תקציב, בעקבות פניית משרד מישו"ר.

כלל העובדים
תקציב ביגוד בהתאם להסכמי השכר: עובדי הוראה 2,237 ₪. סייעות ודירוג מינהלי 1,603 ₪

מענק חד פעמי לפסיכולוגים חינוכיים 2022
החודש עודכנה תוספת מענק לעובדים בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למדינה ולמרכז השלטון המקומי.

מוסדות רשמיים – תכנית אנגלית גני ילדים וכיתות א'+ב' – הרכיבים המתוקצבים:
⇐ טאבלט קשיח עם חומרי למידה (יירכש במרוכז ע"י המשרד)
⇐ השתלמות של 30 שעות להכרות, התנסות וללמידה על הוראת אנגלית בגן/בבית הספר.
⇐ ליווי של מדריכה מטעם הפיקוח לאנגלית
⇐ תכנים נוספים (סרטונים, שירים, קבצי שמע וסדרות קצרות)
⇐ סכום של 3,000 ₪ לגן / בית ספר, עבור רכישת ערכות מתוך רשימה. הסכום יועבר בהתאם לדיווח והגשת חשבוניות ע"י הרשות המקומית.

ברשויות המקומיות – שכר מנהל וסגן מנהל מחלקת נוער
ערך משרה עומד על 130,000 ₪ לשנה ושיעור התקצוב בהתאם לאשכול הלמ"ס. (למ"ס 1-3 90% , למ"ס 4 80%, 5-7 45%, למ"ס 8-10 20%)
עד 1,000 ילדים ובני נוער בהיקף חצי, או שליש משרה.
מעל 1,000 ילדים ונערים משרה מלאה
מעל 30,000 ילדים ונוער שתי משרות (מנהל + סגן)