1. מענק קייטנות פסח לסייעות חנ"מ
התקבלה מקדמה 60% על חשבון המענק, ההשלמה בהתאם לדוח ביצוע
בטעות לא הועבר תקציב לבעלויות. משרדנו הפנה תשומת לב משרה"ח. התקציב לבעלויות ייכנס במהלך החודש.

2. סייעת המועסקת בקייטנות הקיץ
סייעת המועסקת בקייטנות הקיץ זכאית לשכרה כסייעת. בנוסף נקבע ומתוקצב סכום תוספת בונוס יומית. אם מועסקת כסייעת התוספת עומדת על 75 ₪ ליום. אולם אם היא מועסקת כגננת התוספת גדולה יותר – אשתקד עמד על 100 ₪ אבל השנה צפוי להגיע ל 200 ₪ תוספת ליום.
[כרגע בקול הקורא רשום תקצוב של 100 ₪ בלבד, אולם בהתאם להסכמי הארגונים – כפי שסייעת המחליפה גננת במהלך השנה זכאית ל 200 ₪, כך הוסכם עמם שגם בקייטנות. נעקוב ונעדכן האמנם בוצע עדכון תקציבי].

3. מענק 1500 ₪ סייעות חד פעמי לשנת תשפ"ג
סייעת המועסקת בשנת תשפ"ג תקבל בחודש ספטמבר מענק 1500 ש"ח. מי שעובדת פחות מ 79% משרה תשוקלל התוספת בהיקף משרתה. מי שתעזוב לפני סיום שנת לימודים – ינוכה המענק משכרה יחסית לתקופת עבודתה. אם תעזוב לפני ינואר – יקוזז מלוא המענק. אם עד סוף פברואר יקוזז חצי המענק, ואם תשאר עד סוף חודש אפריל יקוזז רק שליש. כרגע הניסוח מתייחס לגנים רשמיים בלבד.

4. חל"ת קיץ סייעות
לא מכבר בוצעו ביקורות בגני ילדים מוכש"ר לבדיקת הוצאת עובדות לחל"ת בתקופת משבר הקורונה . מאחר והבדיקה לא בוצעה על "חודשי הקורונה" בלבד, אלא על כל שנת הלימודים, כולל החופש הגדול, נוצר בחלק מגני הילדים פער בהיקפי המשרה אותם צפה המבקר לבין היקפי המישרה בפועל.
תחשיב המבקר בוצע בכל מקרה ל12 חודשי העסקה ללא הבחנה בוותק הסייעת. על אף שלפי חוקת העבודה ולאוגדן תנאי שרות בסעיף 104 מצויין כי "סייעות המועסקות פחות מ-5 שנים תהיינה זכאיות ל-11 חודשי עבודה סה"כ (חודש אחד תהיינה בחופשה ללא תשלום).
לדברי המשרד, משרד החינוך מתקצב את הבעלויות במטרה שהעובד יקבל שכר בכל תקופת העסקתו ולא יצא לחל"ת ויעדר שכר או לחילופין יקבל חל"ת מביטוח לאומי – עלות ממשלתית נוספת. לא מקובל על משרד החינוך הצורך לנייד תקציבים מסעיף סייעת צעירה למימון חסרי תקצוב כמו חסר תקצוב תוספת מעונות וכו. לדעתנו מדובר בשאלה משפטית ואנו מסופקים לגבי מידת סמכות המבקר והמשרד לבצע קיזוז. בנושאים דומים בעבר, כמו למשל קרן השתלמות לעובדת צעירה, המשרד הסכים שלא לקזז ולאפשר שימוש וניוד, אך נראה כי הפעם המשרד מתכוון לקזז.

נסכם:
א. בביקורות חל"ת מבוצע קיזוז על חודשי הקיץ. בביקורת הפרשי שכר לא נתקלנו עד כה בקיזוזים דומים אך יש לחוש ולשקול בשנית הוצאת סייעת לחל"ת.
ב. הסוגיה הינה משפטית ולא פעם תהליכים משפטיים יקרים ומתישים.