כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד
הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד בשני תעריפים:
רמה 3 – לסייעות, מזכירות, שרתים: סך 1,516 ₪ למשרה מלאה
רמה 4 – לעובדי הוראה: סך 2,116 ₪ למשרה מלאה.

תלי"ל ושעות ייעוץ והכוון
תקנות אלו מיועדות להעמקת לימודי היהדות במקצועות הנלמדים לבחינות בגרות בהיקף של 5 יחידות בתושב"ע יהדות ותנ"ך ו 4 יחידות במחשבת ישראל.

המוסדות הזכאים לתקצוב: חטיבות עליונות הזכאיות לגמול בגרות מלאה בהם לפחות 75% מהמורים המלמדים את מקצועות הקודש הינם בעלי תואר B.A ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ובעלי תעודה להוראה למקצועות התנ"ך / תושב"ע / יהדות / תלמוד / מחשבת ישראל.

אופן התקצוב: תוספת של 0.07 ש"ש ועד 0.26 ש"ש לתלמיד (משתנה בהתאם לסוגי המוסדות והמקצועות אליהם ניגשים לבגרות) שיעור התקצוב בפועל תלוי בסכומים שהוקצו לתקנה ובמספר המוסדות הזכאים.

תקצוב בשנת תש"פ: בחודש נוכחי עודכנו שיעורי התקצוב בהתאם למגבלת התקציב בתקנות:
תלי"ל – שיעור ההשתתפות עומד על 55%
ייעוץ והכוון –שיעור ההשתתפות עומד על 32%.
העדכון חושב רטרואקטיבית מתחילת שנת הלימודים.

גמול יעוץ
החודש ניתנה תוספת בגין עדכון גמול הייעוץ, התוספת הינה בעקבות הסכם השכר במוסדות העל יסודי מיום 14.3.18 סעיף 13. תוספת של 0.9% עלות למוסד שאינו ברפורמת עוז לתמורה, ושל 0.65% עלות למוסד בעוז לתמורה. התוספת הועברה רטרואקטיבי מינואר 2020.

קיזוזים בגין ביקורת פרופיל ושעות
החודש בוצעו קיזוזים בנושא 323 בשל ביקורת פערי דיווח על השנים תשע"ו ותשע"ז.
כמוכן, בימים אלו נשלחו לעשרות מוסדות על יסודי הודעה על בקרות לשנים תשע"ח, תשע"ט.

מהות הביקורת: ביקורת פערי שעות ודיווח כוללת השוואה בין השעות המתוקצבות במוסד (ע"י משרד החינוך וההורים) לשעות המבוצעות על ידו. במידה וקיים פער מעבר לשיעור התקורה המותר ע"י משרד החינוך מבוצע קיזוז למוסד.
סוגי הקיזוזים בביקורת זו: א. קיזוז בגין ביצוע שעות בחסר ב. קיזוז בגין עדכון פרופיל, קיזוז זה בד"כ מושלך על שנה נוספת.

שימו לב שהחל משנת תש"פ פינקנו את כלל לקוחות משרדנו בבדיקה שנתית. אם לא שיניתם ולא הוספתם גביית הורים תלן אתם יכולים להיות רגועים.
במקרה של פער חשוב לבחון האם הוכללו כל עובדי ההוראה במוסד. לתחשיב והערכת קיזוז צפוי פנו אל מירי סוקולובסקי במייל miris@cpa.mishor.co.il

שעות חינוך במוסדות חינוך מיוחד שהצטרפו לרפורמת אופק חדש
בהתאם לרפורמת אופק חדש מורה מחנך אינו זכאי ל 3 שעות תפקיד בגין החינוך. לפיכך שעות אלו הופחתו אף מתקציב המוסדות שהצטרפו לרפורמה. עם זאת, במידה וקיימים במוסד מחנכים שלא הצטרפו לרפורמה הם עדיין זכאים לתוספת 3 שעות חינוך. בחודש נוכחי השלים משרד החינוך למוסדות את שעות החינוך בגין המחנכים שלא הצטרפו לרפורמה.