תקציבים מיוחדים
⇐ מענק סייעות בקייטנות 2,000 ₪ ברוטו – בימים הקרובים יועברו מקדמות ישירות לחשבון הבנק עבור "קייטנות פסח ניצנים". גובה המקדמה הינו 60%. התשלום הסופי מותנה בדוחות ביצוע. המענק הינו כתוצאה של הסכם בין הסתדרות המעו"ף למרכז שלטון מקומי הנובע מצורך מתמשך לשדרג את תנאי השכר של סייעות, על מנת לנסות לצמצם במצוקת גיוס צוות.
⇐ מרכיב העשרה עבור גני ילדים טרום חובה – הסכום הינו כ 5,300 ₪ לגן משתנה בהתאם לדרוג סוציו. התקציב הינו עבור מרכיב העשרת הסביבה החינוכית בגן. להרחבה ראה חוזר דצמבר 2020, קישור >>>
⇐ חופשות לאוטיסטים – לנושא תשלום זה נקבע לראשונה מנגנון של אחוזי ההשתתפות בהתאם לשעות הפעילות של המוסד. השינוי נכנס לתוקף החל משנת תשפ"ב.

נראה כי מוסדות אשר לא דיווחו על שעת סיום תוקצבו בסכומים המינימליים. מומלץ לפנות לבקשת עדכון התקציב!!

קיזוזים וחסימות
⇐ קיזוז אי דווח רו"ח בגין מצבת מורים – החודש בוצע קיזוז של 20% משכר הלימוד. למוסדות שלא הגישו דוח מצבת מורים חתום. מוטב אשר לא יסדיר את המצבת החתומה עבור כל מוסדותיו תבוצע הקפאת תשלום לכל מוסדות הבעלות.
⇐ חסימת בעלויות עקב ביקורת יציאה לחל"ת – בעלויות שטרם השלימו הגשת מסמכים הנדרשים לצורך ביקורת יציאה לחל"ת בתקופת הקורונה נחסמו לתשלום עד להגשת המסמכים וסיום תהליך הביקורת.
⇐ גני ילדים חינוך מיוחד מוכש"ר אופק חדש – החודש בוצע חישוב פרופיל בהתאם לדיווח עובדות ההוראה בגנים. ככל שהמקדמות גבוהות מהפרופיל בפועל הפער יקוזז ב 5 תשלומים, עד לתשלום חודש 8.22. אולם מי שטרם דיווחו את מצבת העובדים במערכת שיבוץ, הופחתו תשלומי המקדמה לחודש מרץ ובחודש הבא יבוצע קיזוז רטרואקטיבי מלא. לתשומת לב חשוב להשלים מידע.
⇐ פיצול חנ"ג בחישוב שכ"ל במוסדות על יסודי – תוקנה טעות תקצוב גבוה חודש קודם, וקוזז החודש.