גמול לווי טיולים גננות
החודש בוצע תשלום בגין גמול לווי טיולים לגננות. סכום התוספת עומד על 204 ש”ח לגן נורמטיבי (31 תלמידים ברשות מקבלת מענק ו 33 תלמידים ברשות שאינה מקבלת מענק.)

סל קליטה, דמי שכפול ותשלומי חומרים
החודש בוצעה גזירת תלמידים נוספת (ואחרונה) לשנת תש”פ. השלמות או קיזוזים בוצעו בהתאם לזכאות פרטנית של המוסד.

הקפאת תשלומים בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו”ח
מוסדות שלא הגישו מצבת חתומה עד ה 4.6.2020 יוקפאו לתשלום בתחולת יוני (תשלום של ה 01.07).

עדכון שכר המינימום
החודש בוצע עדכון שכר מינימום הסכום הבסיסי עודכן ל- 4,953 ₪ העדכון חל רטרואקטיבית מחודש אפריל, מדובר בעדכון של כ- 100 ש”ח למישרה מלאה.
מוחזקות לשנה”ל תשפ”א
משרד החינוך פרסם חוזר מוחזקות לשנת תשפ”א, קישור >>>. להרחבה בנושא מוחזקות ראה חוזר משרדנו 6.2019 >>>.

ציוד מיגון חנ”מ
כחלק מאסטרטגית החזרה ההדרגתית לשגרת הלימודים, החלה החזרתם של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים החל מתאריך 19.4.2020. בחודש נוכחי התקבל תקצוב עבור ציוד מיגון לצוותי ההוראה והטיפול במוסדות אלו. בתנאי שהרכישה בוצעה החל מ-19.4.20202 ועד לתאריך 15.6.2020. רכישות שתבוצענה במועדים אחרים לא תאושרנה.
במוסד שאינו מוסד לחינוך מיוחד לא צפוי תקצוב עבור ציוד מיגון. הנחיית משרד החינוך הינה להשתמש לצורך זה בכספי ניהול של חודש מאי הקיימים במוסד רשמי…
סכום התקצוב:
בגני ילדים – סכום של 335.42 ₪ לגן. במוסדות יסודי – 266.67 ₪ לכיתה.
כיתות מיוחדות במוסדות על יסודי – לא התקבל תקצוב. בברור משרדנו מול משרד החינוך.
הרכיבים המתוקצבים:
התקצוב מיועד עבור רכישה של הציוד הבא, בלבד (רשימה סגורה):
מסכות חד פעמיות / רב פעמיות / נוזל ניקוי אלכוהולי (אלכוג’ל או שווה ערך) / כפפות חד פעמיות / חלוקים חד פעמיים (במקומות שנדרש) / כיסוי נעליים (במקומות שנדרש).

בקרת ביצוע:
‏יש להגיש דוחות ביצוע (תעשי קישור לקובץ המצ"ב) למחוז לבדיקה ‏ואישור עד לתאריך ה 31.7.2020