קצובת ביגוד
התקבל תקציב ביגוד שנתי בכל רכיבי התקצוב הרלוונטים לעובדי ההוראה (רמה 4 – 2,148 ₪) ולעובדי מינהל לסייעות, מזכירות, שרתים (רמה 3 – 1,539 ₪).

מכינות קיץ
למוסדות שלא השתתפו בתוכנית "בתי ספר מלמדים בקיץ" בוצע קיזוז של המקדמה ששולמה בחודש קודם.

שעות הוראה חינוך ממלכתי דתי
בוצע עדכון שיעורי התקצוב בהתאם לתבחינים לשנת תשפ"א.
שעות רב ושעות יעוץ והכוון 15%, שעות תגבור בגרות יהדות 47%.

שירותי מנב"ס
כמידי שנה בסעיף זה מבוצע קיזוז שנתי עבור שימוש בתוכנת הדיווח. בחודש יוני עקב תקלה בוצע תשלום במקום קיזוז לפיכך בעדכון החודש בוצע קיזוז כפול.