שיפוי הנובע מקיצור יום הלימודים בכיתות תקשורת
על מנת להתמודד עם החוסר בכוח אדם בחינוך המיוחד, בתחילת שנת תשפ"ג אפשר משרד החינוך מספר חלופות אשר אחת מהן הינה קיצור יום הלימודים בכיתות התקשורת עד השעה 15:10 במקום עד השעה 16:45. תוך התחייבות כי ככל וימצאו במהלך השנה עובדי הוראה וטיפול המעוניינים להשתלב במסגרות אלה, יום הלימודים יוארך בחזרה עד 16:45. בחודש נוכחי משרד החינוך מתקצב מוסדות אלו בשעות בודדות. עלות לשעה 86.8 ₪.
מקדמת מענק יוקר מחיה 
הושלמה מקדמה 6,000 למוסדות חט"ע המנוהלים ע" רשויות מקומיות / מועצות אזוריות.
קיזוזים תשלומים בגין אי הגשת מצבת חתומה על ידי רו"ח 
קיזוז של 20% בתחולת מאי ייסגר תקצוב המוטב.