מענק הישגים בחטיבה עליונה תקצוב דיפרנציאלי – ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק!
מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. בתי הספר המצטיינים מדורגים ל-4 רמות של מענק. המענק חד פעמי למשרת מורה ועומד על סך 3,803 ₪ (עלות) למוסדות בדרגה 4 ועד 10,140 ₪ (עלות) למשרת מורה למוסדות בדרגה 1. שימו לב! תקצוב המענק למוסד הינו לפי תקני הוראה מתוקצבים. במידה והתקנים בפועל גבוהים יותר, עלות המענק על המשרות הנוספות מושתת על המוסד.

חימום צינון
תקצוב שנתי הועבר למוסדות על יסודי ובתי ספר יסודי וחט"ב רשמיים. הזכאות מושפעת ממיקום גאוגרפי של המוסד, על פי נתוני השירות המטאורולוגי. מוסדות יסודי מוכש"ר ופטור כמעט ללא תקצוב.

חיזוק הכלה והשתלבות
במוסדות החינוך הרשמי – בוצע תשלום כנגד דוחות ביצוע וקוזזו המקדמות שניתנו. במוסדות מוכש"ר, בהמשך להתראות ופניות מהעבר, לצערנו לא מתוקצב.

מקדמות גנים אופק חנ"מ מוכשר תשפ"ב
המקדמה תועבר בחודש נוכחי כמקדמה ידנית ישירות לבנק. כך גם בחודש הבא.

רישיון בית ספר לשנה"ל תשפ"ב
מוסדות ללא רישיון בתוקף לשנת תשפ"ב לא יתוקצבו עד להסדרת הרישיון. היות ובוצעו חסימות רישיון למוסדות אשר בתהליך של ביקורת שכר מומלץ לוודא רישיון בתוקף לשנת תשפ"ב. כלל לקוחותינו ברוך השם סיימו ביקורות שכר או בהליכי סיום וזו הזדמנות להודות ללקוחות ולצוות מחלקת שכר על שיתוף פעולה מקצועי ומהיר. אם קיימת בעיה פנו לאביגיל שקוביצקי.