תקנות מס הכנסה מגבילות או שאינן מתירות ניכוי של הוצאות מסוימות המכונות "הוצאות עודפות".
בגין הוצאות אלו יש לבצע זקיפת הטבה לעובד או לשלם הוצאות מס עודפות (90% במלכ"ר ו 45% בחברה מפסידה). הזקיפה תתבצע כאשר מדובר בהטבה אישית שניתן להצמיד לעובד, ותשלום מס העודפות כשאין אפשרות להצמיד לעובד. כך או כך – חלק מההוצאות בתקרות ובמקרים מסוימים – מוכרות גם בלי תוספת מיסוי וזקיפה.
להלן סקירה תמציתית: