משרד החינוך שם לו ליעד להעלות את שיעור עובדי ההוראה המשתלמים ומשלימים תארים. מטרה זו ברוכה אף לדעת מנהלי המוסדות. במרבית המקרים – משרד החינוך מתקצב את מלוא לימודי המורים. אך לפעמים, חלק מנטל הלימודים נופל על מוסד החינוך.

הדגש לגבי מענק שעות: עובדת בחופשת לידה – משרד החינוך מתקצב את שעות המענק בכל חודשי השנה. מברור מול המשרד הובהר כי יש להקפיד לשלם גם לעובדת שיצאה לחופשת לידה גם בחודשי החופשה.