ככל שינוי ורפורמה, חשוב לוודא כי כל “הפינות” סגורות, וכי לא “נשכחו” סעיפים בדרך.
ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לגבי שני חסרי תקצוב בתחשיב ערך משרת עובד במוסדות חינוך מיוחד.
1. שכר שעות מילוי מקום, אינו מתוקצב.
לפניותינו החוזרות ונשנות למשרד החינוך קבלנו מענה כי הנושא אכן ייבדק.
בעולם ישן נכלל תקצוב תוספת עבור מלוי מקום או מחלה.
במוסדות רשמיים תקצוב המילוי מקום הינו 45-60 שעות לכיתה לשנה.

2. תוספת מעונות – חלה הפחתה משמעותית במקום כ 210 ש”ח הופחת ל כ 95 ש”ח, פער של כ 1500 ש”ח לתקן שנתי.
ככלל, משרד החינוך קובע את תעריף תוספת מעונות בהתאם לתחשיב ממוצע ארצי המבוצע על ידו, כך לכל הפחות בהתאם לתשובות רשמיות המתקבלות מעת לעת וכן במקרה דנן.
בלתי סביר כי “הילודה” בקרב עובדי הוראה פחתה ביותר ממחצית ואנו חוששים כי נפלה טעות בעריכת המדגם.

מצ"ב מכתב שנשלח למוסדות חנ"מ >>>