פורסם החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח (2018). ההגבלות יחולו החל מיום 1/1/2019

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.