הפרסום השתנה במעט, והוכנסו נושאים והדגשים שהוצעו בהצעה לשילוב בחוק ההסדרים ע"י שר האוצר ליברמן:

מינימום חצי כיתה 11 ילד עד 19 ילד. עד השנה אפשרי 4 ילד. ההגבלה תהיה מכיתה א ובהדרגה מדי שנה שנתון נוסף.
> המשרד מדגיש כי צפויות ביקורת לבחינה כי מלוא השעות בוצעו. 29 כיתה א-ב, 31 כעתה ג-ד, והיתר 32.
> בהעדר תקציב מדינה, שוב וכצפוי… לא צפוי תקציב מדד טיפוח ותמריץ כיתה גדולה.

שימו לב: באתר משרד החינוך סימולטור לחישוב תקני כיתות. השתמשו בו.