קיום ימי הפגה חד יומיים, לילדים ולבני הנוער במסגרת ימי הלמידה וחלק ממערך כולל של בניית חוסן. התקציב מיועד לבתי ספר. הפעילות מותנית בכפוף למגבלות התקציב, ועל פי סדר קדימויות (עוטף עזה, 1-40 ק״מ וכן הלאה).
קיימים 2 אפיקי הפגה, ניתן לבחור אפיק אחד בלבד:
🔖הפגה חוץ בית ספרית – תקצוב עבור: הסעה, כניסה לאתר עד 30 ₪ לתלמיד. וייתכן גם ליווי חמוש והדרכה.
🔖 הפגה בית ספרית – בחירה מתוך מגוון אפשרויות של ספקי הפגה שיגיעו לבית הספר (מתוך מאגר ספקים) התשלום יהיה ישירות לספק ולא לבית הספר.
תחולת ימי ההפגה :16.05.2023 ועד 24.05.2023 יש להגיש בקשה לפחות 48 שעות לפני מועד הפעילות.
קישור לרישום :טופס רישום הפגה חוץ בית ספרי טופס רישום הפגה בית ספרי.