קול קורא – עירית ירושלים פירסמה הזמנה להגשת בקשות לקבלת תקציב "חוק נהרי" למוסדות יסודי מוכרים שאינם רשמיים

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.