קול קורא קידום ועידוד יזמות בתאגידים עירוניים

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.