2005, 2024

עדכוני מאי 2024 | סוגיות שונות בעמותות

יום שני, 20 מאי , 2024|0 Comments

בשורה מאת רשם העמותות: 1. מערכת רשם העמותות עוברת שדרוג ואפשרות לבדיקת תקינות הדוח באופן אוטומטי תוך חתירה לקבל אישור ניהול תקין בתוך 60 דקות.     צפוי כי 60% מהעמותות תקבלנה את האישור אוטומטית. יתר ה-40% שהן [...]

1004, 2024

חשבון הכנסות והוצאות

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

על עמותה חלה החובה לנהל את ספריה ע"פ דרישות הוראות ניהול ספרים, הכוללים ניהול: שוברי קבלות, חשבון הכנסות והוצאות, ספר תרומות בכסף ובשווה כסף וספר קופה. מהו חשבון הכנסות והוצאות? ספר כרוך/חשבון הכנסות והוצאות במסגרת [...]

1004, 2024

ספר הזמנות

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

מי חייב בניהול ספר הזמנות? 1. יצרנים – פרט להזמנות שעבורן מנוהל ספר תנועות מלאי. 2. קבלנים – פרט לעבודות בנייה שעבורן מנוהל " חשבונות עבודה " 3. בעלי מקצועות חופשיים- רק טכנאי שיניים! 4. [...]

1004, 2024

ספר תלמידים

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

על עמותה חלה החובה לנהל את ספריה ע"פ דרישות הוראות ניהול ספרים. עמותה המפעילה מוסד לימוד חייבת לנהל, בנוסף לספרי הנהלת החשבונות הרגילים, ספר תלמידים, הכולל: א. שם התלמיד ב. כתובת ג. כיתה ד. פרטים [...]

1004, 2024

ספר תרומות

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

נדרש מהעמותה לתעד תרומות בין בכסף ובין בשווה כסף: א. שם התורם ב. מועד קבלת התרומה ג. תיאור הנכס שהתקבל האם מוסד ציבורי יכול לחסוך את ניהול ספר התרומות? כרטיס "תרומות/בשווה כסף" בהנהלת חשבונות יכול לשמש כספר תרומות, ובלבד שיהיה [...]

1004, 2024

ספר קופה

יום רביעי, 10 אפריל , 2024|0 Comments

ספר קופה כאשר עמותה אינה מפקידה את כספי התקבולים בו ביום או למחרת, חובה לנהל ספר קופה. הרישום ייעשה תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה. בספר הקופה יירשם כל תקבול וכל תשלום בציון התיעוד והתאריך, [...]

904, 2024

שוברי קבלות

יום שלישי, 9 אפריל , 2024|0 Comments

בהתאם להוראות מס הכנסה, תקבול בעמותה יתועד באמצעות שובר קבלה. אי רישום כדין עלול לגרום לפסילת ספרים! עשרת הכללים לרישום קבלה תקינה 1. רישום הקבלה יערך באופן מידי עם קבלת הכסף. חשוב שלא לדחות אף [...]

904, 2024

ניהול ספרים בעמותה- הוראות ודגשים

יום שלישי, 9 אפריל , 2024|0 Comments

האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים? מס הכנסה מבצע ביקורות שטח במלכ"רים באופן תדיר.   הספרים שיש לנהל: ספר קופה- בגין תקבולים במזומן או בהמחאות   להרחבה >>> ספר הזמנות- בהתאם לרשימת הנישומים [...]

904, 2024

האם עמותה רשאית לתת הלוואות?

יום שלישי, 9 אפריל , 2024|0 Comments

הלוואות ללא תמורה- עמידה בהוראות רשם העמותות בהנחיות רשם העמותות מפורטים הכללים בנוגע למתן הלוואות ללא תמורה לגוף אחר: עמותה רשאית לתת הלוואה לתאגיד אחר, אם מתקיימים כל התנאים הבאים: התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא [...]

804, 2024

החזר הוצאות בעמותה

יום שני, 8 אפריל , 2024|0 Comments

החזר הוצאות ולא קופה קטנה! שימו לב להבדלים: רשם העמותות מתיר החזר הוצאות במקרים חד פעמיים בהם לא ניתן לבצע רכישה מהעמותה. אנו ממליצים כי החזר ההוצאות יתבצע בסכום זהה ובתאריך סמוך. כגון תשלום אגרת [...]

804, 2024

הוראות בסיסיות- רשם העמותות וניהול תקין

יום שני, 8 אפריל , 2024|0 Comments

[תשלומים והתנהלות כספית] 1. קופה קטנה – עמותה איננה רשאית לשלם במזומן אלא במסגרת הוצאות קופה קטנה. כספי קופה קטנה מיועדים עבור הוצאות קטנות ודחופות. אין הגבלה כתובה לגבי סכום ההוצאות מקופה קטנה, אולם מקובל [...]

804, 2024

גמול חברי ועד וחברי ועדת ביקורת

יום שני, 8 אפריל , 2024|0 Comments

חבר ועד או חבר ועדת ביקורת לא יכול להיות מועסק בשכר או לתת שירותים לעמותה, מגבלה זו ידועה לכל. עם זאת נראה כי האפשרות של חבר ועד לקבל תגמול והחזרי הוצאות, פחות מוכרת ומקובלת בקרב [...]

704, 2024

שובר קבלה ממוחשב עם חתימה דיגיטלית – גם אני יכול?

יום ראשון, 7 אפריל , 2024|0 Comments

קבלות ממוחשבות חוסכות בניירת ובדואר ומתאימות את עצמנו לעולם המודרני. כיצד תחשב הקבלה למקורית ותקינה? ניתן לשלוח קבלות חתומות בחתימה דיגיטלית מאושרת, אם קיימת תוספת בקרה, וקבלת התמורה נעשית באופן המאפשר את זיהוי התורם. אפשרי ל: [...]

303, 2024

ביקורת ניהול ספרים

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

מס הכנסה מבצע מפעם לפעם ביקורות פתע על ניהול ספרים במלכ"רים יחד נבדוק האם העמותה מוכנה ערוכה ועומדת בכל הכללים? [מה נבדק?] > האם מנוהל ספר קופה בהתאם לכללים, ויתרתו תואמת ליתרת שיקים ומזומן בקופה? [...]

303, 2024

קרובי משפחה בעמותה

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

[קרובי משפחה בעמותה] כדי להימנע ממצבים של ניגוד עניינים פסול וטובת הנאה אישית נקבעו כללים מגבילים להעסקת קרובי משפחה והגבלת מספר המינויים לאותו תפקיד מאותה משפחה. לתשומת לב ההגבלה על חבר ועדת ביקורת גדולה מחבר [...]

303, 2024

הכל על קופה קטנה, זה נוגע לכולנו…

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

הצורך מובן... מעת לעת עובדים משלמים הוצאות באופן שוטף, בשטח, ובאופן ישיר לספק, באופן שקיים קושי היה להערך ולבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית או שקים החתומים ע"י שני מורשי החתימה. כך למשל נראה תשלומי [...]

303, 2024

העברות כספים בין עמותות / עמותות צינור

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

א. רשם העמותות קובע כי עמותה רשאית להעביר כספים למלכ"ר אחר בהצטברות התנאים: 1. תואם למטרות העמותה. 2. התאגיד המקבל הינו מלכ"ר הפועל למטרות דומות. 3. ידוע לנותני התרומות כי יתכן והתרומות יועברו. 4. כאשר [...]

303, 2024

תקבולים בעמותה- ריענון הוראות רישום

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

מסתבר שחלק גדול מהעמותות לא מקפידות על כללי רישום מלאים של תקבולים, מה שלאחרונה החל להיות מבוקר בהקפדה מרובה יותר ע"י המבקרים מטעם הרשויות. משימת הרישום הינה פשוטה למדי אך חשוב כי לא נזנח אותה. [...]

303, 2024

צדדים קשורים בעמותה

יום ראשון, 3 מרץ , 2024|0 Comments

מי הוא צד קשור? ישנן הגדרות שונות לדיווח במסמכים שונים: ע"פ חוק העמותות- דוח מילולי: • חברי העמותה וקרוביהם. • עובדי העמותה וקרוביהם. • תורמים שתרמו בשנה כלשהי לעמותה סכום העולה על 25% מהמחזור שלה [...]

203, 2023

משימות לסוף שנת המס – ניהול ספרים וניהול תקין

יום חמישי, 2 מרץ , 2023|0 Comments

| ניהול ספרים | האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים? מס הכנסה מבצע ביקורות שטח במלכ"רים באופן תדיר. להרחבה ודגשים ראה פוסט ניהול ספרים בעמותה >>> | פעולות לביצוע | ספירת קופה [...]

2302, 2020

סיכום פגישה ועדת הקשר עם רשות התאגידים של לשכת רו"ח עם רשם העמותות משרד המשפטים

יום ראשון, 23 פברואר , 2020|0 Comments

התקיימה בתאריך 23.2.2020 | כ"ח שבט תש"פ נוכחים: רשות התאגידים עו"ד קארן שוורץ, סגנית ראש רשות התאגידים (זרוע אלכרי"ם) ומנהלת יחידת רשם העמותות, רשם ההקדשות ואגודות עות'מאניות, רו"ח שני אבידני ראש תחום בכיר פיקוח חשבונאי [...]

1012, 2019

חידוש של אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים – מה לעשות?

יום שלישי, 10 דצמבר , 2019|0 Comments

כמידי שנה, במהלך חודש דצמבר או ינואר מס הכנסה צפוי לבצע מהלך ממוחשב ומרוכז להארכת אישורי פטור מניכוי מס ואישורי ניהול ספרים עד 31 למרץ לשנה הבאה, לזכאים. באיזה מקרה לא יוארך לעמותה האישור באופן [...]

409, 2019

החל מ 2020 הסדר אגרות רשם העמותות משתנה!

יום רביעי, 4 ספטמבר , 2019|0 Comments

⇐ עמותה בשנתיים הראשונות תידרש לשלם 150 שח בלבד! ⇐  עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שלה אינו עולה על 300,000 ₪ - תידרש לשלם 150 ₪ (במקום פטור מלא שנהג עד היום. מנגד גם עמותות שמעסיקות [...]

1604, 2019

שו"ת שימוש במזומן

יום שלישי, 16 אפריל , 2019|0 Comments

שאלה: במידה וחזרו למשלם שיקים והוא רוצה לשלם במזומן, האם חוק המזומן חל? תשובה: יש לחזור לעסקאות המקוריות ולבחון אותן. שאלה: האם הפקדת מזומן ישירות לחשבון המקבל מהווה תשלום במזומן? תשובה: חיובי. מהווה תשלום במזומן. [...]

1703, 2019

עידכונים מרשם העמותות

יום ראשון, 17 מרץ , 2019|0 Comments

עולם העמותות וקבלת אישור ניהול תקין עולה מדרגה. זה מורכב יותר וחושף יותר הדוח המילולי המפורט החדש חושף מידע מקיף על העמותה. סקירת ההקצאות שניתנו, צדדים קשורים, שכר בכירים וקרובי משפחה, מטרות ויעדים וכו' – [...]

3012, 2018

 רשם העמותות מתקוון – הקץ למסמכים, חתימות וטופסלוגיה!

יום ראשון, 30 דצמבר , 2018|0 Comments

רשם העמותות מתקדם ומצטרף למערכת ממשל זמין. החל משנת 2019 דיווחים וחתימות יתבצעו באופן מקוון. הטפסים ימולאו באתר רשם העמותות, שהתחדש בשבוע שעבר, וצפוי לשינויים נוספים. לאחר מכן, חברי הועד וועדת הביקורת יהיו רשאים לחתום [...]

2512, 2018

בחינת חובת ניכוי במקור של שנת 2018 ושל שנת 2019

יום שלישי, 25 דצמבר , 2018|0 Comments

לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2018 של טופס 102 למס הכנסה. כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2019. ניכוי במקור מספקים אם בין השנים 2015-2017 העמותה העסיקה בכל שנה [...]

2203, 2018

תזכורת תשלום אגרת רשם העמותות

יום חמישי, 22 מרץ , 2018|0 Comments

המשלם את האגרה השנתית לרשם העמותות עד ליום 31.3.2018 זכאי לתשלום אגרה מופחת בסך של 1,303 ₪ לאחר מכן, יש לשלם אגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,592 ₪. את התשלום ניתן לבצע באמצעות השובר שמקבלות [...]

2203, 2018

חדש: תקרת התרומה הפטורה מדיווח עולה מ-20,000 ₪ ל-100,000 ₪ ודוח מילולי בפורמט חדש

יום חמישי, 22 מרץ , 2018|0 Comments

כיום, עמותה חייבת לציין בדוח הכספי את שמו של כל תורם יחיד שתרם לה תרומה מצטברת של 20,000 ₪ אלא אם קיבלה אישור מיוחד לחסות את שמו. ועדת החוקה של הכנסת אישרה החודש תקנות חדשות לפיהן, עמותה [...]

2412, 2017

עלית מדרגה בדוח המילולי לקראת דוח 2017

יום ראשון, 24 דצמבר , 2017|0 Comments

כל המידע הותר להיות גלוי לפרסום, הוספו פרטים רבים! בחודשים הקרובים, עם הגשת הדוח הכספי לשנת 2017, צפוי כי העמותות תידרשנה לדווח דוח מילולי בנוסח מחודש ונרחב הכולל פירוט פעילות העמותה בשנת 2017 לרבות: שכר [...]

2412, 2017

עמותות – חידושים ועדכונים לשנת 2017

יום ראשון, 24 דצמבר , 2017|0 Comments

פטור מיוחד מהשכרת דירות מגורים למלכ"ר חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) קובע פטור מהכנסה מהשכרת דירת מגורים המשמשת למגורים בסכום של עד 5,010₪ לשוכר שהוא יחיד או למוסד ציבורי מאושר [...]

2507, 2017

חסיון תורמים

יום שלישי, 25 יולי , 2017|0 Comments

עמותה / חל”צ המבקשת שלא לציין בדוח הכספי את שמו של תורם יחיד אשר תרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 ₪ לשנה, תגיש לרשם העמותות בקשה לאישור מיוחד מפורטת ומנומקת. הבקשה תכלול 1. [...]

2507, 2017

עמותות מיוחדות ושימוש בשם העמותה

יום שלישי, 25 יולי , 2017|0 Comments

רשם העמותות הורה כללים ספצייפים לעמותות מיוחדות בהתאם למהותן: עמותה שמטרתה העיקרית הינה הקמה ו/או ניהול והפעלת בית כנסת לאור ריבוי תביעות ועימותים בין מתפללים בבתי כנסת לגבי בעלות וזיקת בעלות בעמותות, ומשראה רשם העמותות [...]

1707, 2017

מועדי הגשת מאזנים ודוחות כספיים לרשם העמותות ולמס הכנסה – הגשה באיחור עלולה לגרור קנסות

יום שני, 17 יולי , 2017|0 Comments

מועד הגשה לרשם העמותות חודש 6 עד חודש 9 (בכפוף לאורכות של רו"ח) עמותה בתוכנית הבראה לא נכללת באורכות. מועד הגשה למס הכנסה מחודש 8 עד חודש 1.2018 (בכפוך לאורכות של רו"ח) אולם עמותה שהגישה [...]

1601, 2017

רשם העמותות אינו מאשר עמותות בניה

יום שני, 16 ינואר , 2017|0 Comments

בהתאם לחוות דעת משפטיות, עודכנה מדיניות רשם העמותות וההקדשות, והחל מיום 1.1.17 לא ניתן להגיש בקשות לרישום עמותות/חל"צ בניה, וככל שיוגשו בקשות כאמור הן יסורבו בנימוק שמדובר בפעילות שעיקרה עסקית. באפשרות המבקשים להתאגד בדרכים אחרות [...]

1601, 2017

תשלום אגרת רשם העמותות 2017

יום שני, 16 ינואר , 2017|0 Comments

רשם העמותות פתח בימים אלו אפשרות לשלם את האגרה השנתית לשנת 2017. המשלם את האגרה השנתית עד ליום 31.3.17 זכאי לתשלום אגרה מופחת בסך של 1,299 ₪. לאחר מכן, יש לשלם אגרה בתעריף רגיל, בסך [...]

1611, 2016

מילגות

יום רביעי, 16 נובמבר , 2016|0 Comments

א. הוראות כלליות 1. סכום המילגה: הוראות רשם העמותות לא קובעות הגבלה על סכום של מלגה, כמובן בכפוף למדיניות תקינה ולאופי העמותה. 2. נוהל מלגות: חובה לקבוע קריטריונים ענייניים, קבועים, שוויוניים ופומביים. אפשרי לפנות אלינו [...]

2106, 2016

חסיון תורמים בעמותה

יום שלישי, 21 יוני , 2016|0 Comments

עמותה / חל”צ המבקשת שלא לציין בדוח הכספי את שמו של תורם יחיד אשר תרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 ש"ח לשנה, תגיש לרשם העמותות בקשה לאישור מיוחד מפורטת ומנומקת. הבקשה תכלול 1. הבקשה [...]