2812, 2020

משימות לסוף שנת המס – ניהול ספרים וניהול תקין

יום שני, 28 דצמבר , 2020|0 Comments

ניהול ספרים האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים? מס הכנסה מבצע ביקורות שטח במלכ"רים באופן תדיר. ספרי חובה בכל עמותה: ספר תרומות כולל תרומות בשווה כסף ספר תלמידים (לבית ספר) ספר קופה [...]

2302, 2020

סיכום פגישה ועדת הקשר עם רשות התאגידים של לשכת רו"ח עם רשם העמותות משרד המשפטים

יום ראשון, 23 פברואר , 2020|0 Comments

התקיימה בתאריך 23.2.2020 | כ"ח שבט תש"פ נוכחים: רשות התאגידים עו"ד קארן שוורץ, סגנית ראש רשות התאגידים (זרוע אלכרי"ם) ומנהלת יחידת רשם העמותות, רשם ההקדשות ואגודות עות'מאניות, רו"ח שני אבידני ראש תחום בכיר פיקוח חשבונאי [...]

1012, 2019

חידוש של אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים – מה לעשות?

יום שלישי, 10 דצמבר , 2019|0 Comments

כמידי שנה, במהלך חודש דצמבר או ינואר מס הכנסה צפוי לבצע מהלך ממוחשב ומרוכז להארכת אישורי פטור מניכוי מס ואישורי ניהול ספרים עד 31 למרץ לשנה הבאה, לזכאים. באיזה מקרה לא יוארך לעמותה האישור באופן [...]

311, 2019

האם עמותה רשאית לתת הלוואות?

יום ראשון, 3 נובמבר , 2019|0 Comments

עמותה רשאית לתת הלוואה לעמותה אחרת עם התקיימות התנאים הבאים: • התאגיד הלווה הינו ללא מטרת רווח. • מטרות העמותות דומות. • ההלוואה אושרה ע"י הועד של העמותה המלווה. • נחתם הסכם הלוואה עם תנאים [...]

311, 2019

העברות כספים בין עמותות / עמותות צינור

יום ראשון, 3 נובמבר , 2019|0 Comments

א. רשם העמותות קובע כי עמותה רשאית להעביר כספים למלכ"ר אחר בהצטברות התנאים: 1. תואם למטרות העמותה. 2. התאגיד המקבל הינו מלכ"ר הפועל למטרות דומות. 3. ידוע לנותני התרומות כי יתכן והתרומות יועברו. 4. כאשר [...]

409, 2019

החל מ 2020 הסדר אגרות רשם העמותות משתנה!

יום רביעי, 4 ספטמבר , 2019|0 Comments

⇐ עמותה בשנתיים הראשונות תידרש לשלם 150 שח בלבד! ⇐  עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שלה אינו עולה על 300,000 ₪ - תידרש לשלם 150 ₪ (במקום פטור מלא שנהג עד היום. מנגד גם עמותות שמעסיקות [...]

1604, 2019

שו"ת שימוש במזומן

יום שלישי, 16 אפריל , 2019|0 Comments

שאלה: במידה וחזרו למשלם שיקים והוא רוצה לשלם במזומן, האם חוק המזומן חל? תשובה: יש לחזור לעסקאות המקוריות ולבחון אותן. שאלה: האם הפקדת מזומן ישירות לחשבון המקבל מהווה תשלום במזומן? תשובה: חיובי. מהווה תשלום במזומן. [...]

1703, 2019

עידכונים מרשם העמותות

יום ראשון, 17 מרץ , 2019|0 Comments

עולם העמותות וקבלת אישור ניהול תקין עולה מדרגה. זה מורכב יותר וחושף יותר הדוח המילולי המפורט החדש חושף מידע מקיף על העמותה. סקירת ההקצאות שניתנו, צדדים קשורים, שכר בכירים וקרובי משפחה, מטרות ויעדים וכו' – [...]

3012, 2018

 רשם העמותות מתקוון – הקץ למסמכים, חתימות וטופסלוגיה!

יום ראשון, 30 דצמבר , 2018|0 Comments

רשם העמותות מתקדם ומצטרף למערכת ממשל זמין. החל משנת 2019 דיווחים וחתימות יתבצעו באופן מקוון. הטפסים ימולאו באתר רשם העמותות, שהתחדש בשבוע שעבר, וצפוי לשינויים נוספים. לאחר מכן, חברי הועד וועדת הביקורת יהיו רשאים לחתום [...]

2512, 2018

בחינת חובת ניכוי במקור של שנת 2018 ושל שנת 2019

יום שלישי, 25 דצמבר , 2018|0 Comments

לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2018 של טופס 102 למס הכנסה. כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2019. ניכוי במקור מספקים אם בין השנים 2015-2017 העמותה העסיקה בכל שנה [...]

2606, 2018

ביקורות ניהול ספרים

יום שלישי, 26 יוני , 2018|0 Comments

בחודש האחרון נערך מבצע ביקורות פתע ניהול ספרים של מס הכנסה שבמלכ"רים יחד נבדוק האם העמותה מוכנה ערוכה ועומדת בכל הכללים? [מה נבדק?] > האם מנוהל ספר קופה בהתאם לכללים, ויתרתו תואמת ליתרת שיקים ומזומן [...]

2203, 2018

תזכורת תשלום אגרת רשם העמותות

יום חמישי, 22 מרץ , 2018|0 Comments

המשלם את האגרה השנתית לרשם העמותות עד ליום 31.3.2018 זכאי לתשלום אגרה מופחת בסך של 1,303 ₪ לאחר מכן, יש לשלם אגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,592 ₪. את התשלום ניתן לבצע באמצעות השובר שמקבלות [...]

2203, 2018

חדש: תקרת התרומה הפטורה מדיווח עולה מ-20,000 ₪ ל-100,000 ₪ ודוח מילולי בפורמט חדש

יום חמישי, 22 מרץ , 2018|0 Comments

כיום, עמותה חייבת לציין בדוח הכספי את שמו של כל תורם יחיד שתרם לה תרומה מצטברת של 20,000 ₪ אלא אם קיבלה אישור מיוחד לחסות את שמו. ועדת החוקה של הכנסת אישרה החודש תקנות חדשות לפיהן, עמותה [...]

2412, 2017

עלית מדרגה בדוח המילולי לקראת דוח 2017

יום ראשון, 24 דצמבר , 2017|0 Comments

כל המידע הותר להיות גלוי לפרסום, הוספו פרטים רבים! בחודשים הקרובים, עם הגשת הדוח הכספי לשנת 2017, צפוי כי העמותות תידרשנה לדווח דוח מילולי בנוסח מחודש ונרחב הכולל פירוט פעילות העמותה בשנת 2017 לרבות: שכר [...]

2412, 2017

ניהול ספרים וניהול תקין – משימות לסוף שנת המס

יום ראשון, 24 דצמבר , 2017|0 Comments

> האם האישורים שלנו ברי תוקף? אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי במקור באתר מס הכנסה >>> אישור ניהול תקין באתר גיידסטאר >>> תוקף אישור סעיף 46 באתר גיידסטאר, קישור >>> > ספירת קופה ביום 31.12.2017, [...]

2412, 2017

עמותות – חידושים ועדכונים לשנת 2017

יום ראשון, 24 דצמבר , 2017|0 Comments

פטור מיוחד מהשכרת דירות מגורים למלכ"ר חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) קובע פטור מהכנסה מהשכרת דירת מגורים המשמשת למגורים בסכום של עד 5,010₪ לשוכר שהוא יחיד או למוסד ציבורי מאושר [...]

2611, 2017

תרומות – ריענון הוראות רישום

יום ראשון, 26 נובמבר , 2017|0 Comments

מסתבר שחלק גדול מהעמותות לא מקפידות על כללי רישום מלאים של תרומות, מה שלאחרונה החל להיות מבוקר בהקפדה מרובה יותר ע"י המבקרים מטעם הרשויות. בהתאם לחוק העמותות והוראות ניהול ספרים - עמותה המקבלת תרומות, נדרשת [...]

2507, 2017

חסיון תורמים

יום שלישי, 25 יולי , 2017|0 Comments

עמותה / חל”צ המבקשת שלא לציין בדוח הכספי את שמו של תורם יחיד אשר תרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 ₪ לשנה, תגיש לרשם העמותות בקשה לאישור מיוחד מפורטת ומנומקת. הבקשה תכלול 1. [...]

2507, 2017

עמותות מיוחדות ושימוש בשם העמותה

יום שלישי, 25 יולי , 2017|0 Comments

רשם העמותות הורה כללים ספצייפים לעמותות מיוחדות בהתאם למהותן: עמותה שמטרתה העיקרית הינה הקמה ו/או ניהול והפעלת בית כנסת לאור ריבוי תביעות ועימותים בין מתפללים בבתי כנסת לגבי בעלות וזיקת בעלות בעמותות, ומשראה רשם העמותות [...]

1707, 2017

מועדי הגשת מאזנים ודוחות כספיים לרשם העמותות ולמס הכנסה – הגשה באיחור עלולה לגרור קנסות

יום שני, 17 יולי , 2017|0 Comments

מועד הגשה לרשם העמותות חודש 6 עד חודש 9 (בכפוף לאורכות של רו"ח) עמותה בתוכנית הבראה לא נכללת באורכות. מועד הגשה למס הכנסה מחודש 8 עד חודש 1.2018 (בכפוך לאורכות של רו"ח) אולם עמותה שהגישה [...]

305, 2017

צדדים קשורים בעמותה

יום רביעי, 3 מאי , 2017|0 Comments

מי הוא צד קשור? ישנן הגדרות שונות לדיווח במסמכים שונים: ע"פ חוק העמותות- דוח מילולי: • חברי העמותה וקרוביהם. • עובדי העמותה וקרוביהם. • תורמים שתרמו בשנה כלשהי לעמותה סכום העולה על 25% מהמחזור שלה [...]

2103, 2017

תקבולים בעמותה

יום שלישי, 21 מרץ , 2017|0 Comments

איך מנהלים ספר קופה? קבלות - כללים חשובים! ספר תלמידים - כיצד? כאשר מתקבל תקבול בעמותה, יש לבצע 2 או 3 פעולות: 1. לתת למשלם קבלה באופן מיידי. 2. לרשום את התקבול בספר קופה. 3. [...]

1601, 2017

רשם העמותות אינו מאשר עמותות בניה

יום שני, 16 ינואר , 2017|0 Comments

בהתאם לחוות דעת משפטיות, עודכנה מדיניות רשם העמותות וההקדשות, והחל מיום 1.1.17 לא ניתן להגיש בקשות לרישום עמותות/חל"צ בניה, וככל שיוגשו בקשות כאמור הן יסורבו בנימוק שמדובר בפעילות שעיקרה עסקית. באפשרות המבקשים להתאגד בדרכים אחרות [...]

1601, 2017

תשלום אגרת רשם העמותות 2017

יום שני, 16 ינואר , 2017|0 Comments

רשם העמותות פתח בימים אלו אפשרות לשלם את האגרה השנתית לשנת 2017. המשלם את האגרה השנתית עד ליום 31.3.17 זכאי לתשלום אגרה מופחת בסך של 1,299 ₪. לאחר מכן, יש לשלם אגרה בתעריף רגיל, בסך [...]

101, 2017

הוראות בסיסיות – רשם העמותות וניהול תקין

יום ראשון, 1 ינואר , 2017|0 Comments

[קרובי משפחה בעמותה] כדי להימנע ממצבים של ניגוד עניינים פסול וטובת הנאה אישית נקבעו כללים מגבילים להעסקת קרובי משפחה והגבלת מספר המינויים לאותו תפקיד מאותה משפחה. לתשומת לב ההגבלה על חבר ועדת ביקורת גדולה מחבר [...]

1512, 2016

ניהול ספרים וניהול תקין – מה לעשות ב 31.12?

יום חמישי, 15 דצמבר , 2016|0 Comments

> האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים? ספר תרומות בשווה כסף / ספר תלמידים (לבית ספר) / ספר קופה / פנקס חברי עמותה וחברי ועד. > ספירת קופה ביום 31.12.2016, ספירת מזומנים [...]

1611, 2016

מילגות

יום רביעי, 16 נובמבר , 2016|0 Comments

א. הוראות כלליות 1. סכום המילגה: הוראות רשם העמותות לא קובעות הגבלה על סכום של מלגה, כמובן בכפוף למדיניות תקינה ולאופי העמותה. 2. נוהל מלגות: חובה לקבוע קריטריונים ענייניים, קבועים, שוויוניים ופומביים. אפשרי לפנות אלינו [...]

2106, 2016

חסיון תורמים בעמותה

יום שלישי, 21 יוני , 2016|0 Comments

עמותה / חל”צ המבקשת שלא לציין בדוח הכספי את שמו של תורם יחיד אשר תרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 ש"ח לשנה, תגיש לרשם העמותות בקשה לאישור מיוחד מפורטת ומנומקת. הבקשה תכלול 1. הבקשה [...]