קבלות ממוחשבות חוסכות בניירת ובדואר ומתאימות את עצמנו לעולם המודרני.

כיצד תחשב הקבלה למקורית ותקינה?

ניתן לשלוח קבלות חתומות בחתימה דיגיטלית מאושרת, אם קיימת תוספת בקרה, וקבלת התמורה נעשית באופן המאפשר את זיהוי התורם.
אפשרי ל: שיק אישי של התורם משורטט ובלתי סחיר, כרטיס אשראי של התורם, העברה ישירה מהתורם.

עם זאת, כאשר מתקבל תקבול במזומן או תקבול בעקיפין, לא ניתן להסתפק בחתימה דיגיטלית מאושרת, אלא חייבים לשלוח חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת (חתום בחתימה אישית מאובטחת ע"י קומסיין או פרסונל איי.די).

על המוסד להודיע לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון
> יש לקבל הסכמת התורם מראש בכתב או באמצעים ממוחשבים. חובה לשמור את ההסכמה או ביטולה, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של המוסד.
> על הקבלה נכתב בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב.
> אין להוסיף כל מלל לאחר הפקת הקבלה ממערכת המחשב. (למעט חתימה אלקטרונית ותוספת המילים "מסמך ממוחשב").

קבלה הנשלחת כמסמך ממוחשב אינה חייבת חתימת המקבל.