שינויים בתבחיני תמיכות, ערכי נקודות וסל תמיכות עדכני, 2018

לקוחות משרד מישור נהנים ממידע מקצועי ונגיש.
מחוברים למישור תמיד מעודכנים. לחצו כאן.