בחודש שעבר פורסם דירוג חברתי כלכלי (אשכול למ"ס) עדכני. ויש בו בכדי להשפיע משמעותית על פעילות תקצבית במוסדות החינוך. ברוב הרשויות דרוג הלמ"ס ירד. על איזה תקציב זה עומד להשפיע עלינו?
קביעת דירוג חברתי כלכלי לרשויות המקומיות מבוצעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ונקראת דרוג אשכול למ"ס).

אשכול 1 מבטא את הרמה החברתית כלכלית הממוצעת של התושבים – הנמוכה ביותר, ואשכול 10 – את הגבוהה ביותר.
רשימת המשתנים שנבחנת – מגוונת, ונבחרת מתחומים שונים- דמוגרפיה, השכלה, נתוני תעסוקה ורמת חיים.
הפרסום האחרון התפרסם בחודש ינואר 2021 ומבוסס על נתוני 2017. לשם משל – הדירוג הקודם פורסם בשלהי שנת 2018, והתבסס על נתוני 2015. המדד החברתי כלכלי של רשות מקומית אשר נועד בין היתר להוות פרמטר בהקצאת משאבים ותקציבים לרשויות המקומיות.

מספר רשויות לשנת 2021 – בחלוקה לרשויות

ניתן לראות כי ברמה החברתית כלכלית של מדינת ישראל חלה ירידה.
השינוי בתקציבי חינוך הוא בעיקר במעבר בין 3 ל 4 לדוגמא ירושלים "ירדה" לפני מספר שנים לדרוג 3, וכן קרית מלאכי ולוד ירדו בבדיקה נוכחית.
להלן פרוט השלכה תקציבי חינוך: